Dette måtte familien i «Hjelp! Vi bygger hus» gjøre da de fikk avslag på byggesøknaden

Å søke kommunen om å få bygge bolig er en krevende prosess. Det fikk familien Talmoen erfare.