Dette måtte familien i «Hjelp! Vi bygger hus» gjøre da de fikk avslag på byggesøknaden

Å søke kommunen om å få bygge bolig er en krevende prosess. Det fikk familien Talmoen erfare.

Skal du bygge bolig, kan byggesøknaden være avgjørende for om du får bygget drømmeboligen eller ikke.

Her er det en rekke papirer og detaljer som må på plass for at kommunen skal kunne vurdere og eventuelt godkjenne prosjektet.

Familien Talmoen i «Hjelp! Vi bygger hus» har selv fått erfare hvor avgjørende en byggesøknad kan være. For dem skrev Mesterhus byggesøknaden mens de stod oppført som tiltakshaver.

– Hvordan var det å la en entreprenør ta seg av søknadsprosessen?

– Det var veldig behagelig for oss at entreprenøren som kjenner til hva som skal være med og hvordan skjemaene fylles ut, tok denne jobben. Det hadde tatt tid å satt seg inn i dette dersom vi skulle gjort det selv, sier Vegard Talmoen.

– Det ville uansett lønt seg å kvalitetssikre skjemaene før de ble sendt inn, da kommunen ville kunne brukt tre uker på å avslå søknaden på grunn av feilutfylling.

Fikk avslag

Men selv med en entreprenør i ryggen kan man oppleve utfordringer på veien. Det gjorde familien Talmoen.

Da de kjøpte tomten fikk de nemlig beskjed om at reguleringsplanen bare var veiledende. Det visste seg å ikke stemme.

I reguleringsplanen stod det nemlig at møneretningen på huset måtte være en annen vei enn de hadde planlagt. I tillegg stod det også spesifisert at eneboliger på feltet skulle bygges med sokkeletasje. Det ønsket ikke familien å ha.

Dessuten var området endret etter at reguleringsplanen ble vedtatt, og familien opplevde at det nye terrenget ikke krevde sokkeletasje lenger.

Da familien sende inn søknaden fikk de først avslag.

– Vi lærte at reguleringsplanen er utrolig viktig. Dersom man ønsker noe annet enn det som står i den, vil man måtte sende søknad om dispensasjon. Da vil behandlingstiden kunne øke med ni uker, sier Vegard og fortsetter:

– Det er ikke noe selvfølge å få gjennomslag for dispensasjon, selv ikke om andre på samme boligfeltet har fått innvilget dispensasjon for samme tingen. Hvis jeg skulle kjøpt tomt en annen gang ville jeg vært mye mer kritisk til punktene i reguleringsplan.

Denne artikkelen er en del av Vi i Villas nettserie «Hjelp! Vi bygger hus». Få med deg hele serien her!

– Dette burde vi gjort annerledes

Familien løste situasjonen ved å søke om to dispensasjoner, en om møneretningen og en annen om å få bygge uten sokkeletasje.

Søknaden om møneretningen ble avslått mens den andre om å få slippe sokkeletasje ble godkjent. I alt tok søknadsprosessen 13 uker – ti uker mer enn familien i utgangspunktet hadde sett for seg.

– Hva burde dere ha gjort annerledes?

– Vi burde tatt reguleringsplanen mer på alvor og lagt planer ut i fra den. Vi burde ha passet på at alt var innafor fra starten, så ville nok søknaden gått igjennom på tre uker som normalt, sier Vegard.

– I tillegg avstemte vi litt løst med kommunen på mail før vi sendte inn byggesøknaden. Det er ikke noe vits, og skapte bare en falsk følelse at dette kom til å gå smooth. Siden våre planer allerede så «OK» ut for en saksbehandler i kommunen, var de ikke det når de først ble behandlet.

– Har dere noen gode tips til andre som skal sende inn byggesøknad?

– Dersom man ikke er veldig glad i offentlige skjemaer og ønsker å sette seg inn i alle punktene, ville jeg overlatt søknadsprosessen til husleverandøren eller arkitekten. Dersom man har feil eller mangler på søknaden vil man ende opp i ørten runder med kommunen før man kan begynne, og det er ikke moro, sier han.

Ikke gå glipp av fortsettelsen – meld deg på nyhetsbrevet vårt og følg familiens prosjekt!