Dette har du krav på ved byggestopp

Har byggeprosessen stoppet helt opp og kronene begynt å rulle? Forbrukerrådet forteller hva du har krav på.

Endelig er prosjektet i gang. Dere har kjøpt tomt og byggingen av drømmehuset har startet. Men så stopper det opp – til stor frustrasjon.

Kanskje viser det seg at byggefirmaet dere har hyret er useriøst eller at dere har bygget feil som selvbygger.

Uansett årsak har Vi i Villa sammen med fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen, satt opp en oversikt over hvilke lover og regler som gjelder ved byggestopp.

Byggefirmaet går konkurs

Ifølge Forbrukerrådet er en av de vanligste årsakene til byggestopp problemer med utbygger. 

– Ved byggestopp handler det ofte om at utbygger ikke klarer å oppfylle avtalen, sier Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.

Det kan eksempelvis bety at entreprenøren som er hyret inn er på vei til å gå konkurs og har en rekke krav etter seg. Har du da betalt vesentlig mer enn arbeidet som er levert, risikerer du at pengene er tapt.

– Det er anbefalt at man ikke betaler mer på forskudd enn den ytelsen man mottar. Vi ser eksempler på forbrukere som betaler «up front» i stor grad, og det er problematisk hvis utbygger går konkurs, sier han.

Skulle firmaet gå konkurs har du likevel rett på å få tilbake pengene, ifølge garantiordningen i Bustadsføringslova.

Men det er kun 10 prosent av kjøpesummen under byggetiden, og fem prosent om tomt og bolig er kjøpt i ett. Dessuten kan det i realiteten være vanskeligere å få pengene tilbake.

– Har du betalt mer enn det garantien dekker, kan du ofte risikere å sitte igjen med ingenting fordi andre krav går foran. Heldigvis er det ikke så ofte det skjer, men det er noe å være obs på fordi det kan få så store konsekvenser for forbrukeren, sier Bartholdsen.

Det er derfor viktig å forsikre seg om at utbygger har stilt garanti.

Denne artikkelen er en del av Vi i Villas nettserie «Hjelp! Vi bygger hus». Få med deg hele serien her!

Fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen. Foto: Forbrukerrådet

Useriøst byggefirma

En annen tenkelig situasjon er at byggearbeidene ikke holder kvaliteten som dagens lover og standarder krever av norske boliger.

Da kan du i verste tilfelle risikere å måtte betale et nytt firma for å rive det som er satt opp og starte på nytt, forteller fagdirektøren i Forbrukerrådet.

– Når det er en så stor jobb som skal gjøres, er det lurt å tenke igjennom hvem du vil ha til å bygge for deg. Det er viktig å gjøre en grundig sjekk før du velger firma, sier Bartholdsen og fortsetter:

– Du bør se etter et seriøst firma som har eksistert en stund med bra erfaring fra likende arbeider, som har interesse av å bevare et godt omdømme og som er i stand til å rydde opp hvis noe går galt, sier han.

Leverandøren har også rett og plikt til å rette opp feil, både i og etter byggeprosessen. Forbrukerrådet anbefaler da skriftlig å be om en skriftlig plan for hvordan de vil rette feilene.

Er utbyggeren tilsluttet en bedrift som er omfattet av Boligtvistnemnda kan du klage saken inn til nemnda. Nemnda består av to representanter fra næringen, to fra Forbrukerrådet og en nøytral nemndsleder.

Forsinkelser

I noen tilfeller oppstår det også forsinkelser i byggeprosessen hos utbygger. Da er det greit å vite hva man har krav på.

– Standardformuleringen i kontrakter er ofte at utbygger «tar sikte» på et tidspunkt for ferdigstillelse. Denne formuleringen aksepteres av domstolene som at det ikke er en endelig fastsatt dato, men noe man lojalt strekker seg etter, sier fagdirektøren i Forbrukerrådet.

Dersom innflytningstidspunktet er viktig for deg, risikerer du dermed med denne formuleringen i kontrakten å måtte leie deg inn et annet sted før du kan flytte inn i den nye boligen, og selv måtte bære de ekstra kostnadene.

– Er innflyttingstidspunktet viktig for deg kan du skriftlig be om en mer konkret innflytningsdato, for eksempel i kontrakten, sier Bartholdsen.

Skulle utbygger likevel overskride denne fristen, kan du ha krav på dagbøter fra utbygger inntil 100 dager.

Dagmulk er nedfelt i loven og det er derfor vanlig å benytte i standardkontrakter. I Bustadoppføringslova finner du standard minimumssatser for dagmulkter.

Gjort feil selv

Står du oppført som selvbygger eller skal delta i deler av prosessen, er det visse fallgruver som kan føre til byggestopp.

Skal du eksempelvis legge inn egeninnsats, må du passe på at du ikke blir forsinket slik at det går utover arbeidene til entreprenøren.

– I slike tilfeller anbefaler vi både forbruker og utbygger å ha gode planer og god skriftlig kommunikasjon, slik at man forebygger situasjoner hvor uklarheter skaper problemer, sier Bartholdsen.

Dersom du er selvbygger og gjør feil, gir gale opplysninger til entreprenøren eller at byggefirmaet gjør feil, kan kommunen stoppe prosjektet eller nekte bygget tatt i bruk dersom det strider med den opprinnelige byggesøknaden og reglene som gjelder.

–  Hvis kommunen vurderer at det som har skjedd har liten negativ betydning, er det mulig kommunen kan vurdere å gi dispensasjon. I de verste tilfellene kan man få en situasjon der forbrukeren får en ekstraregning fordi man må tilbakestille eller rive, sier han.

Ikke gå glipp av fortsettelsen – meld deg på nyhetsbrevet vårt og følg familiens prosjekt!