Vinterhagetips

Når du skal velge vinterhage, vil du kunne velge mellom mange ulike varianter og løsninger. Det er viktig å tenke på hvordan vinterhagen vil ta seg ut på huset, slik at den blir en del av eksisterende eksteriør og ikke fortoner seg som et fremmedelement.

Eksempel på en vinterhage som er godt tilpasset eksisterende bygning.

1. Tilpass bygget til eksisterende eksteriør.

Det er viktig å tenkte på hvordan vinterhagen vil ta seg ut på huset, slik at den blir en del av eksisterende eksteriør og ikke fortoner seg som et fremmedelement. Selv om det er et vanlig utgangspunkt , bør en ikke være for bundet opp av å bruke eksisterende terrasse hvis det går på beskostning av en bedre løsning med andre mål eller plassering. En vinterhage laget for norske hus bør ha reisverk i tre med mest mulig byggetekniske detaljer lik boligen for øvrig. Da blir vinterhagen en naturlig del av huset. Et standard rom med ferdige mål vil i de fleste tilfeller ikke bli vellykket.

2. Velg solide bygningsmaterialer.

En vinterhage er beregnet brukt mesteparten av året og bygges med isolerglass, godt isolert tak og gjerne varme i gulv. Rommet vil bli oppvarmet, derfor må det også isoleres godt.

3. Sørge for skikkelige luftemuligheter.

På varme dager kan temperaturen i vinterhagen komme opp i 50-60 grader. Du bør derfor sørge for mindre luftevinduer som kan stå oppe når du er bortreist. I tillegg bør et par av veggene bestå av skyvedører eller skyvevinduer i aluminiumsrammer. Faste glassfelt i kombinasjon med vanlig fast vegg kan også brukes. Som mal bør to vegger kunne åpnes opp (dør eller vindusfelter) for å gi full utluftning på varme dager.

4. Bruk effektiv oppvarmingskilde.

Å bygge peis i hagestuen er lurt å vurdere når du skal bygge vinterhage. Den kan nytes til grilling i den varme årstiden og til oppvarming når det er minusgrader ute. Å sitte «nesten ute» mens det spraker på peisen og snør ute er en stemning som bare må oppleves. Det finnes flere typer elementpeiser på markedet som er enkle og raske å sette opp. Hvis du har litt murerferdigheter kan du lage din egen peis i blokker eller naturstein.

5. Isolér gulvet.

Solid fundamentering er helt avgjørende for hagestuen, på samme måte som det er for andre bygg. Setninger og siging kan skade både glassfelter og takdekke, i tillegg til at det er arbeidskrevende å rette slike feil i ettertid. En eksisterende treveranda med bjelkelag på punktfundamenter kan brukes som underlag hvis den er i god stand. En byggekyndig person bør vurdere om den er solid fundamentert og dimensjonert. Hvis nødvendig kan den forsterkes med ekstra fundamenter. Hele belastningen av konstruksjonen kommer på stolpene. Det bør derfor alltid være mur eller punktfundament ned fra de punktene der stolpene står. Støpt dekke er en naturlig løsning når vinterhagen blir liggende tilnærmet bakkenivå. Gulvet bør alltid isoleres.

6. Vinterhagen må byggemeldes.

En vinterhage må alltid byggemeldes hvis den er i tilknytning til bolig. Det er ikke så vanskelig som mange tror, og det er viktig å ha det formelle i orden før en starter byggingen.

7. Gjør mye selv og spar penger

Du vil kunne spare betydelige beløp på å gjøre mye selv hvis du er byggekyndig. Et annet alternativ er å få en byggmester til å sette opp reisverk, som stolper, dragere og sperrer, slik at dimen-sjonering og innfesting er riktig gjort. Da kan du selv stå for montering av tak og glasspartier.

8. Sett opp et budsjett for kostnader.

Byggekostnader for en vinterhage vil selvsagt variere mye alt etter størrelse, materialvalg og utforming. Lag en kalkyle der du tar med materiell og arbeid til grunn, gulv, selve hagestuen, elektriske installasjoner, varmekilder og overflatebehandling. For en hagestue på om lag 25 kvadratmeter må man minst regne med å bruke i overkant av 100 000 kroner.

9. Mange alternativer.

Når du skal velge vinterhage, vil du kunne få tilbud om mange ulike varianter og løsninger.

Du kan velge mellom skyvedører eller skyvevinduer i aluminium. Når det gjelder glass tilbys du enten isolerglass, enkelt herdet glass, eller sikker-hetsglass. Farge på profiler kan være hvite eller aluminiumsfarget. Taket kan bestå av fast takdekke, glasstak eller polycarbonat takdekke. Og selvsagt har du valg mellom spesialmål og standardmål.

10. Ta en anbudsrunde.

De ulike firmaene som leverer vinter-hager i Norge vil kunne gi deg et tilbud som er spesialtilpasset ditt behov. Be om fast pris og komplett byggesett. Mange hjelper også til med byggemelding. Alle skal tilby deg 10 års garanti på vinterhagen. Sammenlign pristil-budene og vurder dette ut fra kvalitet på tjenesten og pris.