Hagehus gir ekstra plass i hagen

Noen ekstra kvadratmeter under tak er kjekt å ha, i hagen. I hagehuset kan du få plass til grillutstyret, venner kan overnatte der eller barna kan få et ekstra lekerom.

Hagehuset eller annekset kan fort bli eiendommens mest populære andrehus i sommersesongen.

Med noen ekstra kavadratmeter til disposisjon, i form at et frittstående lite hus, byr deg straks bedre muligheter både for oppbevaring, plass til overnattingsgjester, mer lek eller et ekstra hobbyrom der man kan snekre i ro og fred.

Sommeren med sitt milde klima, krever ikke velisolerte hus, og derfor er hagehuset med det lille ekstrarommet en god løsning for mange. Husene er som regel prefabrikerte og enkle å sette opp på en dag eller to.

Her får du plass til mye av det som kjapt må under tak på regnværsdager. Hagehuset kan også være et sted for avkobling og hvile, eller lek og moro.

La gjerne barna få være med å bestemme litt i hagen. De kan være med på å velge ut et hagehus, som far og mor enkelt setter opp selv.

Enkelte produsenter tilbyr modeller av både boder, lekehus og anneks som byggesett, med ferdig trykkimpregnert trevirke.

Mange ønsker et lite hagehus blant annet fordi de har for lite oppbevaringsplass. Nye boliger utstyres sjeldnere med kjeller eller loft, og folk flest opplever konstant manko på lagringsplass.

Derfor ønsker mange å bygge et lite frittstående hagehus, for å få mer plass eller et ekstrarom til sommergjester.

Forenklet byggemelding

  • Bygg på en boligtomt som er under 15 kvadratmeter, trenger ingen byggesøknad såfremt det er minimum fire meter fra tomtegresen og maks høyde på tre meter.
  • Bygg mellom 15 og 30 kvadratmeter krever forenklet byggesøknad.
  • Hvis du ikke hører noe innen fire uker etter at du har sendt inn forenklet byggemelding til din kommune kan du sette opp lysthuset.
  • Du må ha godkjent nabovarsel før du starter med monteringen.
  • Mindre bygg er generelt ikke søknadspliktige.

Definisjon på mindre frittliggende uthus uten søknadsplikt

Eksempler:

• Lekestue, anneks, vedbod, sportsbod, redskapsbod, verksted -/hageveksthus til hobbybruk m.m..

Grunnleggende forutsetninger:

• Gjelder for eiendommer regulert til byggeområde.

• Bygningen må ikke brukes til varig opphold for personer.

• Maks. areal = 15 m2 BTA (bruttoareal).

• Maks. gesimshøyde = 2,5 meter.

• Maks. mønehøyde = 3,0 meter.

• Min. avstand til annen bygning = 1,0 meter.

• Min. avstand til nabogrense = 4,0 meter.

• Tiltaket skal plasseres innenfor byggegrense fastsatt i reguleringsplan, veglov eller jernbanelov.

Gjelder normalt ikke:

• Innenfor 100-meter beltet fra sjø (PBL § 17-2).

• Hvor regulert grad av utnyttelse overskrides.

• Hvor andre planbestemmelser eller vedtekter måtte forby slike byggverk.

Det er verdt å merke seg at lokale forhold kan variere både mellom kommuner, innen samme kommune, og også fra byggefelt til byggefelt. Mens noen ikke krever søknad for å sette opp byggesett som er under 10 m2, opererer andre med 15 m2 som grense for å søke godkjenning.

Naboer som har innvendinger mot byggeplanene dine, kan kreve at byggesaken legges fram for kommunen som søknad om tillatelse. Dette kravet må være kommet til kommunen innen to uker etter at du har sendt varslet.

Hører du ikke noe fra kommunen innen tre uker etter at de har fått meldingen din, er det bare å sette i gang. De fleste naboer er hyggelige og det er sjelden at noen har innvendinger mot så små byggverk.

Er du i tvil om melding eller søknad og har planer om å sette i gang med flere eller større byggeprosjekter, bør du ta kontakt med lokale bygningsmyndigheter for råd og veiledning.

Andre regler for fritidsboliger

  • Når det gjelder fritidsboliger, er det andre regler. Her må man forhøre seg om hvilke regler som er gjeldende.
  • Det er svært ulik praksis fra kommune til kommune ved oppføring av bygg under 15 kvadratmeter på fritidstometer.

Plassering

  • I tillegg til å byggemelde småhus over 15 kvadratmeter bør man også være nøye med plasseringen.
  • Unngå å sette opp det frittstående huset på den mest solutsatte plassen i hagen, da kan det bli uutholdelig varmt å oppholde seg det på dagtid. Der solen lyser mest morgen og kveld, er ofte en gunstig plassering for ekstrarommet i hagen.

For mange kan selv en liten bod, eller et anneks bli hagens lille juvel. Huset kan pryde omgivelsene, og man får en ekstrarom, midt i det grønne. Å lage middag under åpen himmel i hagen, på grillen, i sommerhalvåret er populært. Da er det også praktisk å ha utstyret, blant annet grillkull, og tennveske rett i nærheten under tak, i boden.

Men det er er avgjørende for hagehusets kvalitet og levetid at dette får hensiktsmessig behandling både utvending og innvendig. For å få full glede av boden din er det viktig at den står montert på fast og stødig underlag.

Lysthus. Foto: RKC

Tips til fundamentering/montering av bod

1. Før montering. Alle deler må settes inn med grunning, for eksempel Visir. Spesielt viktig er det et dette gjøres med not/fjær og i endeved og laftespor der du ikke kommer til ved når hytta er ferdig montert. Tips til behandling er å legge materialene i bunker. Du kan da behandle alle delene samtidig, raskt og effektivt. Ikke mal eller beis delene før montering, de skal kun grunnes.

2. De fleste bodene leveres med fundamentsramme. Denne bør heves fra grunnen for å sikre lufting under gulv og forebygge fuktskader. Det anbefales at det for alle boder lages en grunnramme av trykkimpregnerte materialer i tillegg till fundamentsramme. Denne skal ha identiske mål som fundamentsramme.

3. Rammen settes på fast dekke eller punktfundamenteres med lecablokker eller lignende med maks 60-100 cm mellom hvert punkt, avhengig av materialdimensjonen og størrelse på boden. Ved montering på fast/flatt dekke må det være åpninger i rammen for å sikre lufting.

4. Før rammen festes anbefaler vi at første lafterunde av boden legges på plass for å kontollere at rammen har korrekte mål og er i vater og vinkel.

5. Det er svært viktig at det kontrolleres videre under arbeidet, at alt er i vater og vinkel. Dette gjøres ved å kontrollere at diagonalen er lik på begge sider.

Kilde: RKC

For mer informasjon om hagehus:

www.rkc.no

www.gromide.no

www.hytteogbolig.no

www.fanacaravan.no