Slik får trappa riktig trinnhøyde

Skal du bygge trapp, er det viktig å få riktig trinnhøyde. Vi forteller deg hvordan.

Riktig trinnhøyde gjør trappa god å gå i. For høye steg, og trappa oppleves som bratt og tung å gå i. For lave steg, og den blir for slak og lang.

For de fleste trapper passer det med en trinnhøyde på 12-16 centimeter. Du kan velge noe høyere, men opptrinnet bør ikke overstige 21 centimeter.

Tenk også over hvem som skal bruke trappa. Høye trinn kan gjøre trappa vanskeligere å bruke både for små barn og eldre mennesker.

Pynter opp: Ingen grunn til ikke å gjøre seg flid med utetrappa også.

Trinndybden teller også med

Men det er ikke bare høyden på trinnet som er avgjørende for trappa. Også dybden, altså selve stegflaten eller inntrinnet, påvirker hvordan vi opplever trappen.

Denne bør ikke være under 25 centimeter, men for å få en god trinndybde før du helst gå for 30-40 centimeter.

Viktigst av alt er kanskje likevel stigningsgraden på trappa. Den er en kombinasjon av både trinnhøyde og trinndybde.

Det finnes en såkalt trappeformel som du kan følge for å få en gunstigst mulig stigningsgrad:

2x opptrinn + 1x inntrinn = 62 cm

Bratt terreng: Stigningsgraden må også avpasses terrenget
 

Trappeformel for god stigning

Denne formelen sier at 2 ganger opptrinn (trinnhøyde) pluss 1 gang inntrinn (trinndybde) bør bli 62 centimeter (med et slingringsmonn på et par centimeter).

Det vil si at om skal bygge terrassetrapp og du har valgt å bruke en 30 centimeter bred planke som inntrinn, bør trinnhøyden være 16 centimeter. Og ønsker du en lav trinnhøyde på 12 centimeter, bør trinndybden være 38 centimeter.

Pinterest Instagram Print

Mest leste artikler