Bygg en tretrapp i hagen

Trapper kan utformes på mange måter og med ulike materialer. Her viser vi noen måter å utforme tretrapper på - så får fantasien gjøre resten.

Bygg en tretrapp i hagen

Trapper finnes i mange forskjellige former, de kan utformes forksjellig og være i forskjellig materiale. Se her hvilke forksjellige trapper som finnes og hvordan du bygger en selv, i hagen.

Forskjellig trapper:

 • Tørrtrapp eller terrengtrapp
 • Støpt trapp
 • Flytende trapp
 • Trappeveier
 • Tretrapper – i ulike utforminger

I denne sammenheng gir vi gode råd om tretrapper – men generelt for alle typer trapper gjelder følgende råd:

 • Trappen må først og fremst være sikker og god å gå på.
 • Først må du vite høydeforskjellen som skal forseres med en trapp for å finne antall trinn du skal bygge og hvilke dimensjoner de skal ha.
 • For å finne antall trinn må man kjenne til trappetrinnformelen.

Trappetrinnformelen

Den er utarbeidet med utgangspunkt i beregninger av hvor lang skrittlengde et menneske har i ulike helninger.

Skrittlengden er lengre på flat mark enn i bratt bakke.

 • Den vanlige trappetrinnformelen (to opptrinn pluss ett inntrinn = 60 – 64 cm) er beregnet på trapper med ca 30 grader stigning.
 • En trapp med 28 graders stigning bør derfor ha opptrinnet på 16 cm og inntrinn på 30 cm (2 X 16 + 30 = 62. Utendørs bør man imidlertid ha slakere trapper.
 • Under 25 graders stigning bør man bruke en annen trappetrinnformel, nemlig fire opptrinn + ett inntrinn = 92 – 96 cm.
 • En trapp med 15 graders stigning bør derfor ha opptrinn på 12 cm og inntrinn på 46 cm.

I tillegg må tretrappas funksjon avklares. Skal man raskt fra a til b eller er det andre forhold som teller, for eksempel det estetiske?

Det er også viktig med planlegging og utstikking i terrenget før man bestiller materialer og starter å grave.

Trappebredde

Anbefalt bredde på en trapp for privatpersoner er minimum 1 meter, helst mer. I offentlige anlegg bør de være minst 1,5 meter brede.

Rekkverk

Man kan velge å ha trappevanger og rekkverk på trappa. Rekkverk kan med fordel festes i trappevangene. Trappevanger er mest aktuelt for flytende trapp.

Hvilerepos

Hvis trappa har flere enn 10 trinn, bør man anlegge hvilerepos. Hvilerepos er en flate som man kan stoppe opp på og hvile, og den utformes som et dypt inntrinn.

Man regner inntrinnet man kommer opp på pluss 77 cm som et minimum.

Ønsker man reposet dypere, legger man til 77 cm (skrittlengde). Disse målene sikrer at trappa skal være god å gå i.

Husk fall på reposet også. Man kan gjerne ha repos i midten på en trapp med 6-8 trinn også.

Det må tilpasses det stedet man anlegger trappa, og planlegges inn før man begynner.

Terrengtrapp brutt med reposer.

Terrengtrapp brutt med reposer.

Tre ulike måter å bygge tretrapp

Det er tre prinsipielt forskjellige måter å konstruere tretrapper på. Med tretrapp forstår man trappas inntrinn er av tre.

Med tretrapp forstår man trappas inntrinn er av tre.

Trapp med trinnformede sidevanger

Trapp med trinnformede sidevanger

Trapp med trinn festet i støtteklosser på innsiden av sidevangene.

Trapp med trinn festet i støtteklosser på innsiden av sidevangene.

Korte trapper med inntil tre trinn

Pass på

 • Bredden på spennet må forholde seg til dimensjoneringen på materialene, pass på at det ikke blir svikt i trinnene.
 • Unngå å bruke for spinkle materialer. Husk at treet ikke må komme i kontakt med jord, da råtner det fort.
 • Tretrappa må ligge på godt drenert underlag.
 • Endeved må ikke være avdekket slik at vann får ligge å trekke inn i treverket. 

Kilde: Lag Hageanlegg – fra støttemurer og trapper til belegningsstein. Faktaserien fra SINTEF Byggforsk.