Bygg trapp med klassisk rytme

Denne trappen snekres på tradisjonell måte med to vanger og en støttebjelke i midten. Trinnrytmen er klassisk og bygger på en både urgammel og sikker formel.

Det er litt av en kunst å snekre en trapp som ikke bare er stabil og vakker men også behagelig å gå i. Men arbeidet går tross alt lett fordi det finnes en urgammel formel som hjelper snekkere av alle kategorier å få riktig forhold mellom inntrinn og opptrinn.
For det er viktig å få en jevn og behagelig trinnrytme, uavhengig om det er en kort eller lang, bratt eller slak trapp.

Klosser sparer treverk
Denne trappen er av bygget av lerk, og fordi den er så bred som 120 centimeter kan to personer enkelt passere hverandre.
Til hver vange går egentlig med tre planker, men når man sager ut til trinn i den øverste planken går det mye treverk til spille. Derfor lager vi vangene av to planker og sager ut klosser – vangeklosser – fra en tredje planke. Det innebærer at vi kan spare så mye som to planker ved å benytte denne teknikken. Dessuten er den enkel.

Et opptrinn på 16-18 centimeter kjennes normalt. Er den høyere enn 20 centimeter virker trappen bratt.

bildetekst

Slik får du en god trinnrytme

bildetekst

Den klassiske formelen for en trapp forklarer sammenhengen mellom et normallangt skritt på cirka 63 centimeter med den naturlige måten å gå i en trapp på. Desto høyere opptrinn, desto mindre inntrinn. Og desto lavere opptrinn, desto dypere inntrinn.

Her er formelen:
2 x opptrinn + inntrinn
= 63 centimeter.

Et opptrinn på 17-18 centimeter kjennes normalt. Er det større enn 20 centimeter virker trappen bratt.

Ordet opptrinn forklarer her avstanden fra et trinn til det neste trinnet målt ytterst på hvert trappetrinn. Dette gjøres for at et langt, slakt trinn i en utendørstrapp ikke skal påvirke beregningen.

Ordet inntrinn beskriver det vannrette avstanden på trappetrinnet fra trappetrinnsnese til trappetrinnsnese. Det er viktig å skille mellom inntrinnet fra trappetrinnsdybden fordi trappetrinnet kan fortsette inn under trinnet over.
Formelen er en hjelp og ikke en lov eller et krav fra myndighetene. I Boverkets regler heter det at man bør være bevisst i forhold til trappens opptrinn og inntrinn. Det blir også anbefalt at inntrinnet i en trapp bør være på minst 25 centimeter, men da tar man hensyn til den totale dybden på trappetrinnet.

bildetekst