Hvorfor ser vi ikke mer likestilling i hjemmet i moderne tider?

Det er ikke til å legge skjul på at det i mange hjem fortsatt ikke er 100% likestilling med tanke på arbeidsoppgaver i hjemmet. Her er én forklaring på hvorfor den skjeve fordelingen forekommer.  

likestilling

Kvinnen skal stå på kjøkkenet og mannen skal sørge for familiens innkomst. Er ikke dette ganske utdatert i den moderne tiden 2023? Jo, det er det så absolutt. Selv om mange av de gammeldagse tradisjonene i høy grad har endret seg, er det fortsatt enkelte elementer som henger igjen i forhold til ujevn likestilling.

Her er én spesiell forklaring på hvorfor kvinnen ofte gjør mer husarbeid enn menn til tross for den moderne utviklingen vi har gått gjennom. 

Den evigvarende kampen 

likestilling
Foto: Getty Images.

Forskere ved Cambridge University i Storbritannia tok for seg problemstillingen og har derfor undersøkt fenomenet. 

Hvordan har det seg sånn at når det svømmer over med oppvask på kjøkkenbenken, skittentøykurven er full, det er tannkrem over hele badespeilet og det ligger hår fra barbermaskinen utover vasken – så ser simpelthen mannen det, og går videre? 

I følge studiet om kjønnsfordeling og skjevfordeling av husarbeid hentet fra NRK, så ligger ikke problemet i at mannen ikke SER problemet. Han ser det nemlig, problemet er at han enkelt og greit ikke oppfatter at det burde gjøres noe med. 

Teorien som gir svaret på mangelfull likestilling

På den andre siden, er det mer sannsynlig at når kvinnen ser rotet rundt om i hjemmet, så vil hun anse dette som en slags invitasjon til handling. 

Filosofene og forfattere av studiet, Dr. Tom McClelland og Professor Paulina Sliwa, argumenterer for at dette bunner og best kan forklares ved hjelp av ‘The Affordance Theory’. 

Teorien går ut på at alle mennesker har deres egen oppfatning av ulike miljøer. Dette vil etterhvert utløse en handling enten bevisst eller intuitivt. Eksempler på dette er at et dørhåndtak brukes for å åpne en dør, at en sofa er noe man kan sitte i, eller at en klut brukes til å vaskes med. 

Så hvordan har det seg sånn at kvinner oftere enn menn kobler at en skitten tallerken skal inn i oppvaskmaskinen?

Historien har skylda

Fra gammelt av har kvinnen stått på kjøkkenet, gjort husarbeidet og tatt seg av barna. Det var slik samfunnet var bygget opp, og det ble ikke stilt spørsmål til. Slik var det bare.

Samfunnet var derfor trent slik, og kvinner og menn ble vant til sine respektive miljøer og handlinger som hørte til. 

Dette ble satt på prøve under korona, hvor det egentlig ikke skjedde så mye endringer i forskningen til tross for at mannen ble vant til hjemmemiljøet. 

Derfor konkluderte forskerne med, at på en generell basis har kvinner i høyere grad en annen tankegang i forhold til den naturlige tilknytningen av handlekraft når det kommer til slike arbeidsoppgaver i forhold til menn. 

La oss jobbe for likestilling!

likestilling
Sånn det skal være! Foto: Getty Images.

– Vi kan endre hvordan vi oppfatter verden gjennom vaner og bevisst innsats, sier McClelland. Han mener det helt klart bør oppmuntres i samfunnet, og i hjemmet, til å motstå kjønnsmessige normer.

Våre visuelle systemer baserer seg på hva vi støter på mest i hverdagen, hvilket vil si at mannen enkelt og greit må tvinge seg selv til å utsettes for slike oppgaver slik at det blir en naturlig reaksjon i møte med oppgavene.