Storkenebb – en hardfør og enkel staude

Planter du storkenebb i hagen din, vokser det fram en hardfør og elegant staude som krever lite stell.

Storkenebb: Plantens navn

Norsk navn: Storkenebb
Latinsk navn: Geranium
Engelsk navn: Cranes Bill

Populære arter

  • Geranium Phaeum: Sortrøde, bølgekronede blomster. Finnes også med hvite, grålige, lilla og rosa blomster
  • Geranium Rozanne: Store, blåfiolette blomster
  • Geranium Cinereum: Hvitgrå, 15-20 cm høy 

Opprinnelse

Storkenebb er en planteslekt i storkenebbfamilien og omfatter over 400 arter rundt om i Europa, Asia og Nord-Amerika. Planten finnes stort sett over alt i tempererte områder. Storkenebb vokser primært i den østlige delen av Middelhavsområdet, men vokser også på fjellet i tropene.

Utseende

storkenebb
Vakre storkenebb i sitt naturlige habitat. Foto: Getty Images.

Storkenebb finnes i mange ulike varianter; fra små, teppedannende planter til ganske høye stauder. Størrelsen varierer stort mellom 15 cm og hele 60 cm.

Bladene er håndnervet og de symmetriske blomstene sitter som regel parvis sammen på tynne stengler. Disse bladene er spesielt karakteristiske med ulike mønstre.

Storkenebb egner seg svært godt som bunndekkende staude, på grunn av den tette og kompakte bladveksten ned mot jorda. Blomstene kan være både enkle og halvfylte og finnes i flere farger: rosa, hvite, blå og lilla. Rødtoner er det mest vanlige.

Sesong for blomstring

Blomstringen avhenger av arten. Geranium phaeum blomstrer eksempelvis i mai og juni, mens rozanne blomstrer fra sommeren og frem til frosten kommer. Blomstringen strekker seg vanligvis over et par måneder om sommeren. 

Planting og flytting av storkenebb

Storkenebb kan plantes ut hele året, utenom perioden med frost i jorda.

Det krever ikke all verden av kunnskaper for å plante storkenebb ut. Begynn med å grave et plantehull som er stort nok til å romme plantens røtter, uten at de bøyes.

Løsne opp jorden i bunn av plantehullet så røttene lettere får fotfeste. Sett planten ned i hullet, fyll på med jord omkring og tilfør vann. Avslutt med å klappe jorden godt fast rundt planten.

Planteavstanden mellom hver plante bør være ca. 25-30 cm.

Du kan også dele og flytte storkenebb. Beste tidspunkt for både deling og flytting er om høsten, når jorda fortsatt er varm og fuktig.

Stell av storkenebb

Storkenebb finnes på lista over de nokså enkle staudene og krever ikke mye stell.  Planten er hardfør og uproblematisk å ha med å gjøre. Den overlever vintre, ettersom den tåler frost. Dekk likevel gjerne til om vinteren.

Grobunn

Storkenebb trives best i tørr og ikke spesielt leiret jord. Dersom du synes jorda er for leirete, kan du gjerne blande inn litt sand – men ikke for mye, ettersom planten også trenger mye næring fra jorda.

Ellers overlever storkenebb stort sett overalt og stiller ikke de store krav til jordbunnen. Norsk hagejord er som regel tilstrekkelig for at storkenebb skal trives.

Vanning og gjødsling

Storkenebb er rustet for å tåle tørkeperioder og planter som står ute, trenger derfor ikke å vannes.

Dersom planten står i passe næringsrik jord, har den heller ikke behov for å bli gjødslet.

Plassering

Storkenebb trives best og blomstrer kraftigere ute i full sol. De fleste artene tåler likevel halvskygge og noen ganske få også full skygge.

Storkenebb kan fint stå i krukker, men trives best når den får strekke røttene sine ut i fri jord.

Plant gjerne flere storkenebb ved siden av hverandre. Da forsterkes det visuelle inntrykket og de setter et vakkert preg på hagen din.

Nyttebruk

Storkenebb egner seg godt som bunndekkeplanter. Plasser dem gjerne i et bed innimellom rosene. Storkenebbenes kraftige blader skygger for jorda og hindrer ugress i å vokse frem.

Siden planten er spesielt hardfør, kan den også utkonkurrere skvallerkålen.