Solvarmet bassengvann

Varm opp bassenget med vannbaserte solfangere.

Har du basseng i boligen, eller drømmer du om å bygge deg et snart? Da bør du samtidig vurdere å få installert vannbaserte solfanagere på taket.

Varmen som slår inn over taket ditt, ikke minst nå i sommermånedene, kan brukes til varmtvannsoppvarming i boligen. Ved hjelp av solfangere i eller på takkonstruksjonen kan du få utnyttet energien som ellers går til spille.

Sesongbasert bruk
Det grunnleggende prinsippet bak solfangere er at en svartmalt flate kan absorbere store deler av strålingsenergien fra solstråling. Varmen transporteres fra solfanger til brukerstedet. Her er vann et gunstig transportmedium siden har stor varmelagringsevne.

Bassengmoro: Et basseng i hagen er til glede for både liten og stor.

Et utendørs badebasseng har et stort varmtvannsforbruk. Samtidig har forbruket en sesongprofil som passer med tilgangen på sol. Det gjør det ideelt å bruke solfangere til å varme opp bassenget.

– Ved oppvarming av svømmebassenger kan bassengvannet brukes direkte som kjølemedium i solfangeren, skriver Sintef Byggforsk.

Nødvendig areal
Solfangere finnes som åpne, delvis åpne og lukkede systemer. Hvor stort areal du trenget for et solfangertak, er avhengig av varmebehovet, lokale klimaforhold og kostnader for selve solfangerpanelene.

– For et delvis åpent system, trenger en husholdning minimum 15 m2 solfanger for å oppnå et akseptabelt forhold mellom investering og utbytte. Lukkede systemer monteres normalt med et areal på 8 – 10 m2.

Mer enn bassengvarme
Glem ikke at energien fra solfangerne kan brukes til mer enn å varme opp bassenget. Den kan også sørge for varmtvann i hele huset. Varmer du i tillegg opp huset med vannbåren varme, kan solfangerne også bidra til romoppvarmingen.

– Hvis utgiftene til solfangerelementene er lave, kan det være lønnsomt å bruke hele den sørvendte takflaten til solfangere, anbefaler Sintef Byggforsk i bladet Vannbaserte solfangere.

Kilde: Byggforskserien nr. 552.455: Vannbaserte solfangere. Funksjon og energiutbytte