Bygg basseng i hagen

Å bygge basseng i hagen er en drøm for mange. Vi har snakket med en familie på Jar i Bærum som har laget svømmebasseng i hagen.

<!– –>

– Vi hadde lenge ønsket oss en liten båt eller en hytte nær sjøen, men våre døtre foreslo at vi heller kunne hente sjøen hjem til hagen!

Vi fant fort mange gode grunner til å bygge svømmebasseng; den norske sommeren er ofte lunefull og kort, stranden er langt unna og svømming er god trim. Bak i hagen hadde vi en velegnet skrent hvor ugresset vokste vilt og hageredskaper alltid ble stående. Skrenten var lett å grave ut og planere. Vi trodde i utgangspunktet at et basseng ville bli svært kostbart, men ble positivt overrasket da vi sjekket ulike leverandører på nettet.

Prisene var ikke avskrekkende. Et stålplatebasseng kostet fra kr 4900, et trebasseng kostet fra kr 35 000 og i øvre prissjiktet kostet et betongbasseng fra kr 300 000…

Planering og plassering
– Vi endte opp med å kjøpe et Zodiak stålplatebasseng (7,3 x 3,6 m) da det var langt rimeligere enn et heltstøpt basseng. Samtidig var det mer praktisk med tanke på at vannet ikke må tappes ut om vinteren, enklere byggemelding og ingen ekstra vannavgift.

Første trinnet i prosessen var å sende en forenklet byggemelding til kommunen med nabovarsel. Dette tok tre uker.

 

 
Et basseng i hagen er drømmen for svært mange - både store og små.
Et basseng i hagen er drømmen for svært mange – både store og små.

 

Da godkjenningen kom, startet vi å grave ut jordmassene med en minigraver, deretter ble det oppmålte arealet planert. På dette ble en halvmeter med pukk, som sørger for at grunnen blir telefri og drenert for vann, lagt. Endelig ble det fylt på med et tynt lag med subus – ca 10 cm, for å tette – samt laget en platting for bassenget. Under hvert ben ble det lagt en betonghelle for å fordele trykket fra vannmassene. Hellene ble gravd ned i subusen og deretter nivellert.

 

Det er svært viktig at arealet er i vater (+/- 2,5 cm skjevhet på ferdig basseng målt på toppen av veggene). Grunnstrukturen må også være i vater i alle retninger før asfaltplatene legges som en myk bunn til bassengduken.

– Konstruksjonsmessig valgte vi vegger med sidestøtter på bassenget fordi vi følte at det var tryggere med tanke på den store vannbelastningen, sier eieren. Dette krever større plass og hadde liten betydning da det likevel skulle bygges en terrasse rundt bassenget.

Monteringen av bassengduken ble gjort på en solskinnsdag (minimum 18 grader). Duken er laget av fleksibelt vinylmateriale som strekker seg under monteringen, i varmen blir duken føyelig og legger seg ordentlig i rammen. Etter at duken var på plass kunne bassenget endelig fylles med vann.

Naturlig oppvarming
– Vi varmer ikke opp badevannet, forteller eieren, – men vi har isolert med Rockwool rundt hele bassenget, og bruker solarpresenning når bassenget ikke er i bruk. Presenningen hindrer også varmetap om natten. Badesesongen blir derfor fra tidlig juni til slutten av august – for oss voksne. Barna bader uansett temperatur…

Som renseanlegg valgte vi et standard sandfilter. Dette fungerer bra, i løpet av seks timer blir 29 000 liter badevann renset og pumpen trenger derfor ikke å stå på hele døgnet. Sanden i filteret varer i ca 5 år.

Badevett
– Vi er svært fornøyde med bassenget vårt, avslutter eieren. Et tips vi vil gi til andre, er å lage baderegler med en gang bassenget tas i bruk.

Hos oss må alle besøkende ha med seg håndklær og badetøy, og alle må skifte ved bassenget ellers dras det gress og lignende inn i huset. Vi har også innført «barnefri sone» to dager i uken, hvor de voksne har førsteretten til bassenget, og etter ni om kvelden er bassenget stengt.

Den siste regelen er vanskelig å holde, for det er fantastisk flott å ta et kveldsbad, særlig når stjernene blinker, sirissene synger og sommernatten virker evig ung… sier den lykkelige bassengeieren.

Sikkerhet
Bassenget skal sikres spesielt for barn. Dette kan gjøres enten med et gjerde som skal være minimum 1,5m høyt og har låsbar port, overbygg eller sikkerhetspresenning som også er låsbar.

Bassenget må ikke monteres nærmere enn 2 meter fra felles kloakk, vannforsyning eller høyspentkabel. Avstanden fra nabogrensen må minst være fire meter.

 

 
Budsjett og ca-priser:

 

 • Totalpakke basseng med renseanlegg: 40 000 kr
 • Montering av bassenget: 10 000 kr
 • Byggemelding: 3 000 kr
 • Utgraving, grunnarbeid, pukk og subus: 40 000 kr
 • Terrasse, materialer: 20 000 kr
Totalt: 113 000 kr
Forbrukerinfo:
 • Utgraving, grunnarbeid og elektriker:
  Hus og Hage Vedlikehold v/Tom Jørgensen, Tlf: 90 12 84 45
 • Terrassematerialer:
  Maxbo Vækerø, Tlf: 815 68 250 www.maxbo.no