5 gode tips til deg som skal bygge levegg

Det er fort gjort å sette opp en levegg som gjør uteplassen din mer privat, som kan beskytte mot vind eller utnytte solvarmen bedre. Men begynn med å sjekke hva byggereglene sier.

Ved å bygge en levegg (skjermvegg) kan du ramme inn uteplassen for å skape et mer intimt uterom. I tillegg skjermer den mot vind og innsyn fra naboer. 

Hvis du ikke vil bygge din egen levegg, så finnes det mange fine ferdige løsninger å få kjøpt. 

Må jeg søke for å bygge levegg?

Det er mye man kan bygge eller sette opp på egen grunn uten at du må søke om tillatelse fra kommunen. Du kan for eksempel sette opp en levegg uten å søke, men du må overholde kravene i Byggesaksforskriften (SAK10):

  • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m.
  • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense.
  • Skjermveggen ikke er til ulempe for nabo eller omgivelser. Dette bør avklares i forkant. 

Levegg mot vind

Levegger mot vind bør ikke være helt tette. Tette vegger vil få turbulens på baksiden. Skjermer hvor materialene dekker 75 til 80 prosent av veggflaten, er best.

Man kan også minske turbulensproblemene ved å trekke nedre kant av leveggen 100 til 150 mm opp fra bakken.  

Levegg mot innsyn

Skal leveggen skjerme mot innsyn, bør den være 1,2–2 m høy, avhengig av terrenget og hva den skal skjerme. En vegg på mer enn 2 m vil kunne gjøre det mørkt på skyggesiden.

En levegg laget av tynne lekter med mange åpninger skjermer dårligere mot innsyn enn en vegg av brede bord, da øyet automatisk vil konstruere de manglende delene i bildet.

Levegg mot støy

Det er ikke lett å skjerme mot støy ute. Skal leveggen skjerme mot støy, må den være helt tett, også ned mot bakken.

Den kan gjerne være dobbel med isolasjon i midten av veggen, og på høyden må den minst bryte siktelinjen mellom støykilden og mottakeren. Det kan være en fordel å kombinere støyskjermen med en voll.

5 tips når du skal bygge levegg

1. Stolpene må stå godt fast

Du må grave stolpene langt nok ned, ellers vil de ikke ha nok feste til å stå mot kraftig vind.

Magasinet Gjør Det Selv anbefaler at de skal ned i det som kalles «frostfri dybde», men denne varierer veldig i forhold til hvor du bor. 90 centimeter skal være nok, men grav dem gjerne lengre ned. 

Grunnen til at man skal ned på frostfri dybde er at hvis ikke stolpene kommer langt ned i bakken, vil frosten utvide jorden under stolpene og presse dem opp. Da får du en skjev levegg med løse stolper. 

2. Ikke spar på lekter og stolper

For stor avstand mellom lekter, stolper og spikerslag som kledningen festes til, vil gi spenning i treet. Dette kan føre til at spikerne eller skruene du har brukt kan løsne, og til slutt at kledningen faller av. 

– Det bør aldri være mer enn 180 cm mellom loddrette stolper. Vår anbefaling er en avstand på 150 cm. Har du en loddrett kledning på vannrette lekter, skal det ikke være over 120 cm mellom lektene. Bruker du cc 60 cm (standard), gjør du ikke noe feil, tipser magasinet Gjør Det Selv.

2. Bruk gode materialer

Unngå å bruke spinkle materialer i leveggen din. De vrir seg fortere skjeve og brytes ned mye raskere enn om du bruker kraftige materialer. 

Materialer med kvister og sprekker gir vannet muligheten til å bli stående i huller og sprekker, noe som fører til at vannet etter hvert bryter ned treet. Sjekk alle  materialene godt før du legger dem på tilhengeren.

Tilpass også materialvalget til leveggen etter forholdene. Jo mer vind og regn leveggen utsettes for, jo kraftigere materialer bør du bruke. 

3. Bruk skruer i stedet for spiker

Det er bedre å bruke skruer i stedet for spiker. Grunnen er at spikerne kan dyttes ut når treverket krymper og utvider seg. Det lønner seg å forbore alle hull. 

Bruk alltid rustfrie skruer. Rustne skruer blir svake og kan knekke, slik at kledningen løsner. I tillegg slipper du at rusten lager stygge flekker. 

Skruene skal være minst 5 mm tykke og ha flatt hode.

4. Vannet skal kunne renne av leveggen

Mange levegger får et altfor kort liv, fordi de ikke er konstruert til å lede vann fra stolper, lekter og kledning. 

Derfor skal alle flater som vender opp skråskjæres, slik at vannet renner av. På samme måte skal bunnen på lekter og bord kappes på skråk, så vannet ikke bli hengende, men i stedet drypper ned på bakken.

Sørg også for at endeved som stikker ut eller opp blir dekket av hatter eller dekkbord. Dette hindrer vann i å trenge inn i endeveden.

5. Hold leveggen fri for beplantning

Planter som klatrer oppover leveggen din vil kanskje gjøre underverker for leveggens utseende, men den bør holdes fri for beplantning. Klatrende planter opp langs leveggen vil tynge den og dessuten holder plantene på fukt – noe som kan gi fuktproblemer.   

Kilder: SINTEF Byggforsk, Byggmakker Pluss, Coop og Gjør det Selv
Meld deg på Vi i Villas nyhetsbrev her!