Her er hvordan du lager en hagedam

Med god planlegging og utførelse, kan du få en liten, koselig hagedam ute i hagen. 

Et lite vannbasseng eller en hagedam kan bygges slik at det er lettvint å fjerne eller fylle igjen. Det kan også endres til et dyrkingsbed, en sandkasse eller lignede. Tenk dessuten vedlikehold helt fra starten av.

Sikring av hagedam

Dammer nær bebyggelse må sikres for å hindre drukningsulykker.

Er den dypere enn 0,2 meter der hvor barn lett kan komme til, må dammen i henhold til veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk sikres med gitter, rist eller lignende.

Plassering

I nærheten av blomsterbed og dyrkningsområder kan det være hensiktsmessig med et vannreservoar, spesielt hvis man må vanne med hånd på grunn av restriksjoner fra vannverket.

Dersom basseng skal fremstå som pent, må det passe til omgivelsene. Et lite basseng kan gjøre mye i en hage, for å understreke en stemning, en landskapsform eller en akse.

Kanter og konturer er i stor grad med på å bestemme utseende fordi en vannflate er temmelig nøytral i seg selv, særlig hvis bunnen er svart.

Å plassere bassenget ved et pent tre kan være et bra utgangspunkt, men krever jevnlig rengjøring.

En hagedam gjør seg best der naturen selv ville ha plassert det, for eksempel i en forsenkning, ved en stor stein eller et svaberg. Et pent tre eller et sted med fin utsikt over hagen eller anlegget kan også være et bra utgangspunkt.

Det er viktig å finne et tyngdepunkt, topografisk eller på annen måte, og bygge videre på det.

Mange steder er fjellet såpass tett at det til dels kan gjøre nytten som bunn og vegger i et basseng. Dette kan gi et tiltalende inntrykk ved at bassenget kan se ut som et naturlig element i landskapet.

Planlegging av hagedam

En vannflate er nøytral. Det er derfor kantene, konturene, materialbruken og dimensjonene på bassenget som avgjør utseende, i samspill med omgivelsene.Når man planlegger utformingen, må man huske på at bassenget oppleves ovenfra.

I de fleste tilfellene er svart den beste fargen på bassengbunnen. Det er en nøytral farge og gir illusjon av dypt vann.

Hvis man ønsker å få bassenget til å gå i ett med naturen må man etterligne naturen. Små dammer i naturen har sjelden uregelmessig form. De er runde, ovale eller langstrakte.

Inspirerende hagedam i uterommet. Foto: NIL

Bunn

Bunnen bør være plan og fast hvis bassenget regelmessig skal bli rengjort, en slik bunn er også best hvis din hagedam er tenkt å bli benyttet til å bade i.

Vanntilførsel og avløp

Vanntilførsel til små bassenger ordner man enklest ved hjelp av en hageslange som man kobler til en utekran. Man bør også ha mulighet til å tømme bassenget. Du kan tømme det med en hevert eller en lensepumpe.

En liten fordypning i bassenget til plassering av pumpa gjør det lettere å tømme de siste literne.

Eventuell direkte tilknytning til vann- og avløpsnettet kan være ønskelig for store bassenger, og må i så fall gjøres i samarbeid med rørlegger og ifølge de kommunale forskriftene.

Avløpsvann bør gå gjennom et sandfang før de slippes ut i det kommunale vann-nettet.

Hagedam under oppbygging.

Vanntett duk som bunn i bassenget

Bassenget bør anlegges slik at duken hviler på en pute av sand i en grop i bakken, og forankres langs kantene med store steiner, trestokker ol.

Det finnes mange typer duk på markedet, eksempelvis asfaltduk eller PVC-belagt nylonduk.

Plaststøpte bassenger

Det stilles store krav til utførelsen hvis man skal få dem tette, pene og solide. Plaststøpte bassenger er fordelaktige med hensyn til styrke, bruksegenskaper, vedlikeholdskostnader og pris.

Eksempel på utførelse av plaststøpt basseng er vist i figuren nedenfor. Utformingen gjør at slike bassenger ikke vil bli ødelagt på grunn av telehiv. Derfor behøver de ikke frostfri fundamentering, men betongen må armeres.

Det bør brukes vanntett betong eller betongen må påføres vanntett overflatebehandling.

I gunstige tilfeller kan bassengene støpes med opptil tre meter diameter. Bassenget kan støpes på varmeisolasjon hvis man ønsker å unngå telehiv.

Større bassenger stiller større krav til fagmessig utførelse og må fundamenteres frostfritt hvis det er fare for tele i grunnen.

Hvis man vil bruke asfalt istedenfor betong, må man bruke støpe-asfalt for at bassenget skal bli tett. Asfalten må komprimeres med maskin, derfor bør ikke kantene være for bratte. 

Få flere gode hagetips: Meld deg på Viivillas nyhetsbrev!

En asfalt-dam er solid og lett å vedlikeholde. Den kan beplantes og kan være fin å bade i, spesielt hvis kantene får god utforming.

Telefri fundamentering

Små, plaststøpte betongbassenger, betongringer, bassenger av duk eller spesialproduserte bassenger vil oftest tåle noe telehiv og trenger vanligvis ikke å fundamenteres frostfritt.

Forutsetningen er at bassenget ikke henger fast i andre konstruksjoner eller er koblet til avløpsrør o.l.

Ved telesikker fundamentering er det enklest å bruke grunn fundamentering med isolasjon. Dersom fundamenteringen gjøres på sterkt skrånet fjell bør betongen forankres i bolter som er boret med en meters avstand.

Kilde: Lag hageanelgg/Faktaserien fra SINTEF/Byggforsk