Slik bygger du utekjøkken med praktisk flisbenk

Hvis du bygger dette utekjøkkenet, løfter du friluftsmaten opp til et nytt plan, der hele tilberedningen foregår ute ved kulegrillen.

Matlaging utendørs er livskvalitet. Bruker du en helg på å lage dette utekjøkkenet, blir du i flere år fremover belønnet med mer tid i hagen. 

I stedet for å stå med forberedelsene til grillkvelden innendørs, mens grillen
jobber i hagen, flytter du både tilberedning og opprydding utendørs.

Grønnsakene trenger ikke en gang å komme inn i huset. Du henter dem i kjøkkenhagen, renser dem i rennende vann i vasken i utekjøkkenet og lager en lekker salat på flisene som utgjør benkeflaten på utekjøkkenet.

Du tenner ­grillen, og dermed er du i gang. Kjøkkenet har alt, også plass til redskaper på siden og bakveggen, i tillegg til to hyller. 

Vil du frigjøre deg fra grillen, eller bare utvide mulighetene med kjøkkenet,
supplerer du med en løs kokeplate.

Rennende vann og enkelt avløp

Litt primitivt skal det gjerne være, så det er bare kaldt vann i kranen. Det er en lett og billig løsning å koble hageslangen til vannkranen med en enkel kobling.

Avløpet er også ganske primitivt – det er et rør fra vasken med en slange som passer til den. Slangen kan ledes til f.eks et bed, slik at vannet ikke går til spille, eller det kan føres til et utendørs avløp.

Som benkeplate og hylle under benken bruker vi keramiske fliser. De er flotte og motstår stort sett alt. Flisene legges løst ned i en fals i kanten på benken.

Vasken bygges inn i en kryssfinérplate som legges løst i samme fals som flisene, eller settes fast så benken stives opp.

Selv om kjøkkenet er enkelt å sette sammen, har det en flott finish med elegante sammenføyninger. Vi har malt det svart som flisene – du gjør som du vil.

Beina lages av to bord

Beina både foran og bak settes sammen av to høvlede bord, et smalt og et bredt (A og B til de bakerste beina, C og D til de fremste). Det er bare lengden som er forskjellig på beina foran og bak.

Meningen med å bruke to forskjellige bredder, er at de to sidene på det ferdige beinet skal bli like brede – ettersom det bredeste bordet skal gå over det smale.

1. Beinsidene (A-D) klargjøres for å bli satt sammen. Her er et frontbein, der vi slår fire dykkert nesten gjennom den brede delen og legger lim på kanten til den smale.

2. Beinet settes sammen. Legg den brede siden (C) så kanten flukter med den smale (D), og slå i dykkertene. Fortsett på samme måte med de øvrige tre beina.

Fronten og baksiden bygges hver for seg

Når de fire beina forbindes til et understell, gjøres det med de sargene som flisene skal ligge på, både øverst ved benkeplaten og nederst ved hyllen.

Listene som danner bakveggen på kjøkkenbenken, stiver opp hele konstruksjonen.

Samtidig gir listene plass til å henge kjøkkenverktøy og støtte til en topphylle. 

Vi begynner med å sette sammen langsidene, fronten og baksiden.

1. De lange sargene (G) og listene (K) kappes til, slik at de passer med flisene (M). Flisene varierer litt i bredden, derfor merker vi opp etter seks fliser.

2. Merk opp plasseringen av sargene (G) på de lange bakbeina (A). Merk også opp  plasseringen av listene (K). Den øverste sargen (G) settes en flistykkelse under overkant på frontbeina (her 1 cm). 

3. Lim og skru fast sargene (G) til beina (A) med fem 4 x 40 mm skruer i hver skjøt. Sørg for at alle vinkler er helt rette, før alle skruene skrus inn. 

4. Spenn listene (K) på beina (A), og skru dem fast med 4 x 40 mm skruer fra baksiden, slik at skruene ikke synes. Fordel avstanden jevnt mellom listene.

5. Skru fast hyllen (J) oppå beina med 5 x 60 mm skruer: dermed er bakrammen ferdig. Fortsett med rammen foran, som settes sammen på samme vis.

Delene settes sammen til et helt bord

Frontrammen og bakrammen kan nå enkelt settes sammen til et helt understell, ved hjelp av de korte sargene. Vi spenner sammen delene med tvinger og justerer alt på plass, før vi skrur alt fast. Deretter legges dekkbordene utenpå sargene. De forsterker sargene, samtidig som de danner en kant, slik at flisene og platen med vasken blir liggende på
sargene. Dermed er skjelettet ferdig.

1. Front- og bakramme forbindes med de fire korte sargene (H), som skrus på med 4 x 40 mm skruer. Spenn først sargen på de smale sidene (B) til bakrammen med en tvinge. Da er det lett å fiksere alt i rett vinkel. 

2. Sørg for at delene er i vinkel, og sett i skruene. Fordi skruene bare akkurat er lange nok til å holde, er det selvfølgelig bra også å lime. Forborer du med et tynt bor, får skruene optimalt tak.

3. Deretter settes frontrammen på. Igjen er det ganske enkelt å få de to rammene til å balansere, hvis du hele tiden bruker de enhåndsbetjente tvingene til å holde delene sammen.

4. Skru og lim fast de korte sargene (H) til frontrammen med 4 x 40 mm skruer. Også her spenner vi opp med tvinger, og sikrer at alt er i vinkel. Vi skrur fra innsiden, slik at skruene ikke synes.

5. Dekkbordene (E og F) klargjøres. De skjæres til i lengden, slik at de passer stramt mellom beina på bordet. Deretter smører du lim på den ene siden.

6. Dekkbordene (E) settes fast øverst. Vi spenner dem fast på sargen (G), slik at de holder høyde med beina, og skrur dem fast med 4 x 35 mm skruer. Skru fra innsiden, slik at skruene ikke synes.

7. Dekkbordet (E) nederst skrus fast. Her styrer vi høyden ved å legge en flis (M) på plass på sargen (G) og rette til dekkbordet i høyden etter den. 

8. Sett fast de korte dekkbordene (F) på de korte sargene (H) på samme måte med lim og skruer.

9. Slip lett med en slipemaskin, deretter er understellet ferdig. Husk at kantene blir sterkere hvis de ikke er helt skarpe. De bør derfor avrundes litt.

Vasken og kranen settes ned i platen

Det er ikke enkelt å bygge inn en vask i en benk av keramiske fliser. Her erstatter vi derfor to fliser med en kryssfinérplate. Både vasken og kranen, som vi vil koble til hageslangen, føres gjennom kryssfinérplaten. Ettersom slangen med vann og avløpet er raske å koble på og av, kan du enkelt løfte av flisene og vasken hvis du skal flytte utekjøkkenet, eller sette det bort for vinteren.

1. Strek opp omrisset til vasken på kryssfinérplaten (L) som vasken skal senkes ned i. Legg vasken oppå platen, slik at det er plass til kranen bak vasken, og tegn opp formen langs kanten.

2. Strek opp utskjæringen 2 cm innenfor omrisset. Hullet skal jo bare være stort nok til den dype delen, mens kanten skal hvile på platen. Bor et 10 mm hull innenfor streken til stikksagen.

3. Skjær ut til vasken med stikksagen.Sagbladet stikkes ned gjennom hullet, sagen startes, og bladet føres rundt etter streken. I svingen blir snittet sannsynligvis litt ujevnt, men det betyr ingenting.

4. Bor et hull til vannkranen. Mål ut hvor vannkranen skal plasseres, og bor et hull litt større enn tilløpets diameter.

5. Sjekk at alt passer sammen, men vent med å sette fast delene – det er mye bedre å grunne og male platen, slik at  alle kanter er forseglet, før vasken og vannkranen spennes fast.

6. Grunn og mal kryssfinérplaten (L) grundig. Legg først en grunning med midler mot sopp og råte, og følg opp med trebeskyttelse. Sørg for ekstra maling på kantene. Det er de som er mest sårbare.

7. Vasken settes fast på platen. Legg vasken på plass, og spenn den fast med spenneskruene vasken leveres med. Trykk eventuelt ut litt silikon e.l. langs kanten først, slik at den blir helt tett.

8. Sett på plass vannkranen. Husk å få tetningsringene til å sitte riktig, slik at det ikke renner unødig vann ned i platen.

9. Skru fast vannkranen med mutteren, og skru krankoblingen fast på tilløpet til kranen. 

Kjøkkenet males og vannet kobles til 

Et utekjøkken står ute. Derfor må vi gi det en god runde med ­trebeskyttelse. 

Velger du å beise med halvdekkende beskyttelse, må du krysse fingrene for at den trenger ned i treverket og fungerer som grunning, og beise to eller tre strøk.

Her gir vi ­kjøkkenet en heldekkende maling. Derfor metter vi det først med en oljebasert grunning med midler mot mugg og råte, før det males to strøk.

1. Alt sammen grunnes og males nøye. Først grunner vi med en grunnings­olje en eller gjerne to ganger. Deretter males to strøk med en heldekkende trebeskyttelse.

2. Vaskeplaten (L) og flisene (M) legges endelig på plass. Du kan velge å skru fast platen med vasken til understellet. Da blir den sittende helt fast, i plan med flisene. 

3. Vannet fra utekranen kobles til med hageslangen. Slangen er spent fast på koblingen, som passer til kranen. 

4. Avløpet føres vekk fra vasken. Avløpet er bare en fleksibel slange som passer rundt avløpsrøret. 

Dermed er du klar til å flytte matlagingen ut i hagen. Vi har også hengt kroker til kjøkkenredskap på sidene.