Kunsten å anlegge plen

Plenen er en del av hagens gulv, og for de fleste villaeiere er nok en hage uten plen nærmest utenkelig.

Det første en ofte tenker på er å få anlagt gressplen. Men plenen bør du faktisk vente en stund med.

Først bør du bestemme hvor terrasser, gangstier, blomsterbed, trær og busker skal plasseres. Dermed slipper du å spa vekk store arealer med gresstorv senere.

Grubbing
Ofte er jorda blitt hardt sammenpakket av tunge anleggsmaskiner under byggingen, eller grunnen består av stiv leirjord. For at det skal være mulig å få gress og planter til og trives, kan det i begge tilfelle være nødvendig å løsne på den. Dette gjøres ved såkalt grubbing. Skrap av eventuell matjord, og legg den til side. Grunnen bør løsnes i en halvmeters dybde.Det er ofte det beste å få en anleggsgartner til å gjøre dette med en traktor. Foreta grubbing over hele tomta før noe annet anleggsarbeid settes i gang.

Jordbearbeiding
Etter grubbing og grovplanering, skal matjorda på plass. Tykkelsen på jordlaget har mye å si for kvaliteten på plenen. 20 – 30 cm gir en slitesterk og robust gressplen som tåler en del tørke. Blir jordlaget tynnere, blir plenen mer sårbar for tørke, slitasje og rotugress.

Plukk ut store steiner, røtter, ugress og gammel torv. Spavend jorda grundig, gjerne i flere omganger, eller gå over med en jordfreser. Fres først i lengderetningen, så vinkelrett på denne. Det gjelder å få jorda lett og porøs. Har du svært sandholdig jord, holder det med lett spavending eller fresing. Fjern tilslutt mindre steiner med jernrive.

Gjødsling
Det lønner seg ofte å tilføre jorda litt ekstra organisk materiale i form av godt omdannet kompost eller moldjord. Er jorda svært leirholdig i tillegg, er det lurt å legge et 5 – 10 cm tykt lag med grov sand på toppen. Til slutt skal det grunngjødsles før alt blandes eller freses sammen. Bruk enten vanlig Som så ofte ellers i livet, er et godt grunnarbeid Grønne gleder viktig for en vellykket plen. Kunsten å anlegge plen fullgjødsel eller granulert naturgjødsel, som er snillere mot meitemark og andre nyttige småkryp som jorda inneholder. Hvor mye gjødsel som trengs, er avhengig av næringsinnholdet i jorda fra før. Det kan være lurt å få tatt en jordanalyse.

Finplanering
Gå over jorda med jernrive en gang til for å jevne den ut og for å fjerne mer stein og rusk. Deretter skal jordstykket tromles eller tråkkes for å få et så jevnt underlag som mulig, først i lengderetningen og så vinkelrett på denne. Unngå dumper som samler vann. Rak over en siste gang, og så er det klart for enten å så eller å rulle ut gressmatten.

Gress i frø
Normalt går det med 1 – 2 kg frø per 200 m2. Frøpakken inneholder en blanding av ulike frø, og det er lurt å røre godt i frøene før en sår. Et annet tips for å få et jevnest mulig resultat, er å dele inn arealet i mindre felt på for eksempel 10 eller 20 m2. Daerdetlettereåberegnefrømengden. Vannforsiktig tilslutt,slikatfrøenekommerigodkontakt medjorda.Nysåddgresstrengerkonstant fuktighetforåspireogetablereseg.

Til slutt kommer det nesten største kunststykket: Tålmodighet. Gressplenen må få etablert seg skikkelig før en slipper folk og dyr løs på den.