Perfekte gjerder og porter

Mange boligstrøk er preget av variert byggestil, og derfor bør valg av gjerde også sees i sammenheng med nabohusene og området for øvrig.Et gjerde eller en port er en innramming av huset og eiendommen din. Det kan utformes slik at det virker strengt og avvisende, eller mildt og imøtekommende. Uansett utforming - det bør harmonere med huset, området og bebyggelsen for øvrig.

<!– –>

Et plankegjerde kan variere i uttrykk fra det helt enkle til det nesten staselige. Et jevnt plankegjerde med skjulte stolper gir et enkelt uttrykk, mens et gjerde med buede gjerdefag og kraftige stolper med forseggjorte avslutninger gir et mer staselig uttrykk.

Les også: Slik bygger du et gjerde selv

Et plankegjerde har ofte en plankeport, men kan også kombineres med en mer forseggjort og dekorert port i tre eller en smijernsport.

Det er viktig at du velger et gjerde og en port som passer til husets arkitektur og til tomtens beliggenhet. Hus og gjerde bør ha en sammenheng og en tilhørighet både når det gjelder stil og uttrykk, og i material- og fargebruk.

Fargen på gjerdet eller porten må passe til eiendommens øvrige bebyggelse og bør vanligvis følge husfargen. Det blir ikke et vellykket totalinntrykk hvis porten og gjerdet ikke passer til huset det skal omhegne. Et hus med kraftig kledning krever således et grovere gjerde enn et hvitt sørlandshus som gjerne har et nettere stakittgjerde.

Gjerdet oppå forstøtningsmuren fungerer som sikring mot kanten.
Gjerdet oppå forstøtningsmuren fungerer som sikring mot kanten.
En vakker spileport med rammekonstruksjon.
En vakker spileport med rammekonstruksjon. De to tverrliggerne fungerer som avstivere.


Gjerdet, porten og portalen avgrenser den private hagen fra allmennheten, men ønsker likevel hjertelig velkommen._
Gjerdet, porten og portalen avgrenser den private hagen fra allmennheten, men ønsker likevel hjertelig velkommen.

Plant nær gjerdet
Selv om du velger å ha et gjerde rundt eiendommen din, kan du utmerket godt ha planter i tillegg. En tett hekk sammen med gjerdet understreker innrammingen og vskjermingen,mens en blomstrende rosebusk gjør et gjerde enda vakrere. Beplantningen kan enten stå inntil gjerdet, fritt eller mot husveggen. Det er totalinntrykket som er viktig. Tenk igjennom helheten også når det gjelder blomstring, duft, stell, beskjæring og hardførhet. Noen blomster som f eks roser, gir et romantisk uttrykk, mens andre, f eks asters og solhatt, kan gi et mer ”viltert” preg. De sistnevnte blir 1–2 meter høye og er derfor blant de sommerblomstene som egner seg i kompaniskap med et gjerde. Ved ”gjerde-beplantning” er det også viktig at du husker på at du fra tid til annen skal kunne komme til med malekosten på gjerdet ditt. I så henseende er bruk av ettårige planter ideelt fordi de visner helt ned og gir dermed god tilgjengelighet til gjerdet når blomstersesongen er over. Også porten kan få plantefølge. En planteportal markerer enda tydeligere overgangen til din private hage, og kan være en nytelse å passere igjennom. Planter som roser og kaprifol er flotte klatreplanter som gir god duft i tillegg. (Bemerk: Ikke alle klatreroser har duft!) Ellers er både klematis, villvin og humle gode ikke-duftende klatrere.

En flott port, nesten som en dør inn til eiendommen.
En flott port, nesten som en dør inn til eiendommen er mest vanlig i tettbygde strøk hvor eiendommene er små og behovet for avskjerming større.

Man skiller mellom klatreplanter, slyngplanter og klengeplanter, som alle har forskjellige klatremetoder. Hvor mye klatrehjelp de trenger varierer fra art til art.

Ta hensyn til reglene
Når du planlegger å sette opp gjerde, bør du først kontakte kommunen der du bor for å forhøre deg om hvilke regler og bestemmelser som gjelder for din eiendom.

Få også klarhet i hva som kreves av dokumentasjon. Grenser tomten mot ris- eller fylkesvei, bør du i tillegg ta kontakt med vegvesenet. Bli enig med naboen! Du har rett, men ikke plikt til å ha gjerde mot naboeiendommen forutsatt at du bekoster det selv. Dersom naboen også ønsker gjerde, er det derimot vanlig å dele på utgiftene til både oppsetting og vedlikehold.

Med et situasjonskart eller et kartutsnitt, som du kan be om å få tilsendt fra oppmålingsvesenet/ kommunen, kan du planlegge gjerdet med både porter og plassering av gjerdestolper. Ta kontrollmål av avstandene!

Boktips: 
Porter & gjerder av Cathrine Reusch, Cappelen forlag
Gjerder, porter og espalier, Orion forlag

Et plankegjerde kan variere i uttrykk fra det helt enkle til det nesten staselige. Et jevnt plankegjerde med skjulte stolper gir et enkelt uttrykk, mens et gjerde med buede gjerdefag og kraftige stolper med forseggjorte avslutninger gir et mer staselig uttrykk. Et plankegjerde har ofte en plankeport, men kan også kombineres med en mer forseggjort og dekorert port i tre eller en smijernsport.

Det er viktig at du velger et gjerde og en port som passer til husets arkitektur og til tomtens beliggenhet. Hus og gjerde bør ha en sammenheng og en tilhørighet både når det gjelder stil og uttrykk, og i material- og fargebruk.

Fargen på gjerdet eller porten må passe til eiendommens øvrige bebyggelse og bør vanligvis følge husfargen. Det blir ikke et vellykket totalinntrykk hvis porten og gjerdet ikke passer til huset det skal omhegne. Et hus med kraftig kledning krever således et grovere gjerde enn et hvitt sørlandshus som gjerne har et nettere stakittgjerde.
Tips: Mal før du spikrer!

Gjerdet oppå forstøtningsmuren fungerer som sikring mot kanten.
Gjerdet oppå forstøtningsmuren fungerer som sikring mot kanten.

Mange boligstrøk er preget av variert byggestil, og derfor bør valg av gjerde også sees i sammenheng med nabohusene og området for øvrig.

En vakker spileport med rammekonstruksjon.
En vakker spileport med rammekonstruksjon. De to tverrliggerne fungerer som avstivere.

Høyder

Gjerdets høyde er også en del av tilpasningen. Et gjerde på 60–70 cm vil gi en markering, men ikke en følelse av ute- eller innestenging. Ønsker du derimot en mer stengende effekt, må gjerdet ha en høyde på opp mot 120 cm. Ønsker du fullskjerming, kan gjerdet lages tett og ha p

”mannshøyde”, mens en høyde på 120–150 cm gir god skjerming når du sitter. Et moment er selvfølgelig også om terrenget stiger eller faller.

Ta også med i betraktningen at et stakittgjerde gjerne virker høyere enn det egentlig er fordi det har stående lekter, på samme måte virker et gjerde med liggende bord lavere og lengre enn det i virkeligheten er. Derfor er det oftest slik at ”liggende gjerder” egner seg best rundt store tomter og i utmark hvor det er store avstander, mens ”stående gjerder” vil i de fleste tilfellene være best i tettsteder og byer der det inngjerdede arealet er mindre.

Gjerdet, porten og portalen avgrenser den private hagen fra allmennheten, men ønsker likevel hjertelig velkommen._
Gjerdet, porten og portalen avgrenser den private hagen fra allmennheten, men ønsker likevel hjertelig velkommen.

Plant nær gjerdet
Selv om du velger å ha et gjerde rundt eiendommen din, kan du utmerket godt ha planter i tillegg. En tett hekk sammen med gjerdet understreker innrammingen og avskjermingen,mens en blomstrende rosebusk gjør et gjerde enda vakrere. Beplantningen kan enten stå inntil gjerdet, fritt eller mot husveggen. Det er totalinntrykket som er viktig. Tenk igjennom helheten også når det gjelder blomstring, duft, stell, beskjæring og hardførhet. Noen blomster som f eks roser, gir et romantisk uttrykk, mens andre, f eks asters og solhatt, kan gi et mer ”viltert” preg. De sistnevnte blir 1–2 meter høye og er derfor blant de sommerblomstene som egner seg i kompaniskap med et gjerde. Ved ”gjerde-beplantning” er det også viktig at du husker på at du fra tid til annen skal kunne komme til med malekosten på gjerdet ditt. I så henseende er bruk av ettårige planter ideelt fordi de visner helt ned og gir dermed god tilgjengelighet til gjerdet når blomstersesongen er over. Også porten kan få plantefølge. En planteportal markerer enda tydeligere overgangen til din private hage, og kan være en nytelse å passere igjennom. Planter som roser og kaprifol er flotte klatreplanter som gir god duft i tillegg. (Bemerk: Ikke alle klatreroser har duft!) Ellers er både klematis, villvin og humle gode ikke-duftende klatrere.

En flott port, nesten som en dør inn til eiendommen.
En flott port, nesten som en dør inn til eiendommen er mest vanlig i tettbygde strøk hvor eiendommene er små og behovet for avskjerming større.

Man skiller mellom klatreplanter, slyngplanter og klengeplanter, som alle har forskjellige klatremetoder. Hvor mye klatrehjelp de trenger varierer fra art til art.

Ta hensyn til reglene
Når du planlegger å sette opp gjerde, bør du først kontakte kommunen der du bor for å forhøre deg om hvilke regler og bestemmelser som gjelder for din eiendom.

Få også klarhet i hva som kreves av dokumentasjon. Grenser tomten mot ris- eller fylkesvei, bør du i tillegg ta kontakt med vegvesenet. Bli enig med naboen! Du har rett, men ikke plikt til å ha gjerde mot naboeiendommen forutsatt at du bekoster det selv. Dersom naboen også ønsker gjerde, er det derimot vanlig å dele på utgiftene til både oppsetting og vedlikehold.

Med et situasjonskart eller et kartutsnitt, som du kan be om å få tilsendt fra oppmålingsvesenet/ kommunen, kan du planlegge gjerdet med både porter og plassering av gjerdestolper. Ta kontrollmål av avstandene!

Boktips: 
Porter & gjerder av Cathrine Reusch, Cappelen forlag
Gjerder, porter og espalier, Orion forlag