Grønn og enkel støyskjerming

Er du plaget med sjenerende støy fra vei eller bane? Da kan det være aktuelt med en støyskjerm som reduserer plagene.

Mens en levegg skal stanse vind og innsyn, skal en støyskjerm naturlig nok redusere støy.

– Murte skjermvegger kan være gunstige som støyskjerming mot vei o.l. Skjermvegger som består av mursokkel med trevegg oppå, er mye benyttet til støyskjerming, skriver Byggforsk i anvisningen Skjerming av uteplasser. 

Kan være visuelt forstyrrende
Det er viktig å ta hensyn til den visuelle effekten en støyskjerm har på omgivelsene.

– En skjerm er ofte et fremmedelement som er visuelt forstyrrende, og som det er vanskelig å tilpasse i miljøet. Hvert skjermingstiltak må løses ut fra sitt sted og dets spesielle utfordringer, skriver Byggforsk i en anvisning.

De mener at utforming av støyskjermer bør bli en inspirasjonskilde til nytenking og kreativitet. Det er et godt råd å ta med på veien.

Standardskjermer
Selv om skreddersydde løsninger er det beste, finnes det også standardskjermer som kan bøte på støyproblemet.

Danske NoiStop produserer to typer støyskjermer som kan innlemmes i hagen uten å være et altfor forstyrrende element. Felles for begge typene er at de har en kjerne av steinull som absorberer lyd. Det som skiller dem, er fasaden og dens funksjon.

Elegant med trelister

Trelistene fører til at støyskjermen ikke skiller seg så mye ut fra resten av elementene i hagen.

Støyskjerm og pergola: Trelistene fører til at støyskjermen ikke skiller seg så mye ut fra resten av elementene i hagen.

NoiStop Wood er kledd med trelister i skandinavisk design.De horistontale trelistene bidrar til å skape en optisk illusjon som får støyskjermen til å virke lavere enn den er.

Bruken av tre gjør også at den glir lett inn sammen med andre strukturer i hagen. Støyskjermen kan også fungere som støtte for klatreplanter, noe som vil bidra til å myke opp inntrykket av veggen.

Espalier og støyskjerm i ett

Noistop green

Støtte for klatreplanter: Her er NoiStop Green brukt for å skjerme eiendommen mot støy og toglinjen like bak. Klatreplanter har begynt å dekke stålrammen.

NoiStop Green, med sin galvaniserte stålramme, er i utgangspunktet mindre pen å se på enn NoiStop Wood. Men rammen er ment å fungere som et espalier for klatreplanter, og når støyskjermen er dekket, blir den et flott element både i hagen og for omgivelsene rundt.

NoiStop er som nevnt dansk, men de markedsføre og selges også i Norge av KMKt.