Gjerder som gir eiendommen et løft

Gjerder skal ikke bare omkranse eiendommen. Vakre, velholdte gjerder med en flott port i en stil som passer til hus og hage gir hele eiendommen et løft.

Mange bygger gjerder selv av trykkimpregnerte materialer – det er den rimeligste måten. På maxbo.no finner du en grei forklaring på hvordan du skal gå fram.

De fleste byggvarehusene har også ferdige gjerdeelementer.

Treko AS leverer gjerdeelementer som har standard lengde på 200 cm og høyde fra 80 til 130 cm. Man kan velge mellom ubehandlet (grønn impregnert), ett strøk grunningsbeis eller heldekkende overflatebehandling (Grunning pluss toppstrøk).

Et vakkert stakittgjerde og port fra Treko.
Foto: Treko

Toppstrøket påføres med høytrykksspøyte. Standard farge er hvit NCS 0502-Y og rørosrød NCS 4060-Y 80R. Andre farger kan leveres mot et tillegg i prisen.

Vedlikehold av gjerder

Et gjerde i tre vil trenge jevnlig vedlikehold for at det skal holde seg pent. Det er en stor jobb å skrape og male f. eks. et stakittgjerde. Dersom man ikke ønsker å gjøre denne jobben finnes det i dag en rekke gjerder i PVC eller aluminium som ikke trenger annet vedlikehold enn vask ved behov.

Stakittgjerde i PVC fra Norgesgjerde.

Polyvinylklorid (PVC / Vinyl) har lang levetid og er tilnærmelsesvis vedlikeholdsfritt. Vinyl hverken vris, sprekker eller slår seg og er upåvirket av klimatiske forhold som kulde, varme, regn, is eller snø. Det er UV-resistent. Vinyl behøver ikke å males, beises eller overflatebehandles. Det er ikke brennbart.

I følge Norgesgjerde regnes vinyl som et grønt byggemateriale, da produksjonen av vinyl er energieffektiv. Et stakittgjerde i vinyl har en meterpris på ca. 400 kroner og oppover.

Gjerder i aluminium

Gjerde i aluminium, Alu-Valla.

Alu-Valla leverer gjerder i pulverlakkert aluminium, det har de gjort i over 30 år og de første gjerdene som ble satt opp er i følge produsenten like pene i dag som den gangen. Det eneste vedlikeholdet som trengs er å høytrykksspyle når det er nødvendig.

Man får også med en liten flaske for påføring hvis det oppstår hakk noen steder. Aluminiumsgjerder koster ca. 1700 kroner pr meter.

Elegant port i aluminium, Alu-Valla.

Gjerder i smijern

Smijern er et materiale hvor man virkelig kan få skreddersydd gjerder og porter etter mål og stil. Passer godt til både moderne og tradisjonelle hustyper.

Gjerde i smijern fra Smihuset.

Alle utendørs produkter må varmegalvaniseres. Produktene lakkeres med våtlakkering eller pulverlakkering og har en levetid på over 50 år.

Nabogjerdeloven

De privatrettslige sidene ved gjerder mellom naboeiendommer er regulert ved lov om grannegjerde av 5. mai 1961. Reglene i nabogjerdeloven gjelder ikke gjerdehold ved offentlig vei eller jernbane.

Hovedregelen er at naboene kan treffe avtale som går foran bestemmelsene i loven. Etter lovens § 6 har man rett til å ha gjerde mot naboeiendom hvis man betaler kostnadene selv. I noen tilfeller er det gjerdeplikt.

Dersom gjerde er til nytte for eiendommene hver for seg, kan en nabo kreve gjerdehold av sin nabo.

Når det gjelder plikt til gjerdehold, er hovedregelen at hver av naboene bærer halvparten av kostnadene. Plikten for en nabo til å delta i finansieringen av gjerde, gjelder bare der det foreligger gjerdeplikt. Vil den ene ha et dyrere gjerde enn nødvendig, har han rett til det mot å påta seg meromkostningene.

Bygningsloven tillater gjerder opptil 80 cm i tomtegrensen. Ønsker man et høyere gjerde må man søke om det. Kontakt teknisk etat i kommunen.

Krav til gjerdet

Et gjerde skal være laget og vedlikeholdt slik at det ikke er farlig for folk eller husdyr. Et gjerde skal være laget og vedlikeholdt slik at det ikke er til unødvendig eller urimelig skade (”lyte”) for naboeiendommen.