Planter du denne poteten kan du risikere fengsel

Det er IKKE likegyldig hva slags type potet du setter i jorda. Så les dette før du går i gang med årest potetdyrking. 

Når jorden gradvis tiner opp etter vinteren, som regel i april/mai, er tiden inne for å dyrke poteter.

Mange synes det er gøy å dyrke egne poteter i hagen – men hvis du skal sette poteter er det én ting du må være klar over.

Setter du feil type potet i jorden kan du i verste fall risikere opptil to års fengsel, og potetbønder i området kan få hele 40 års karantene.

Smitter lett

På grunn av faren for å spre farlige plantesykdommer, frarådes det å sette matpotet i jord, men det er ikke noe formelt forbud mot å gjøre det.

Mattilsynet vil ikke at du skal sette poteter fra matbutikken rett i jorda i hagen, fordi poteter som ser friske ut, likevel kan inneholde små organismer som kan smitte over fra kjøkkenhagen til jordbruksarealer og gjøre store skade.

Og selv om du bor et stykke fra en potetbonde, skal det ikke mye til før smitten er overført. Bruker du eksempelvis gummistøvlene i kjøkkenhagen for så å gå en tur langs et jorde, kan mye være gjort.

Foto: Getty Images

Kan bli pålagt karantene

Derfor er det regulert gjennom Forskrift om settepoteter at de som dyrker poteter, skal bruke settepotet. Settepoteten er avlet frem på et sykdomsfritt utgangsmateriale under offentlig kontroll.

Det betyr at de dermed er frie for de farlige organisme, og det er dermed mindre behov for å bruke plantevernmidler i jorda under potetproduksjon.

Skal du dyrke poteter kan du kjøpe sertifiserte settepoteter på hagesentrene eller bruke settepoteter fra egen avling. Det er derimot ikke lov å ta med seg poteter fra utlandet eller å selge eller gi bort settepoteter til andre.

Bor du i nærheten av profesjonelle potetbønder, burde du være ekstra påpasselig med å følge reglene. Jordbruksarealer hvor det påvises visse potetskadegjørere blir nemlig pålagt årelang karantene.

Brytes regelverket kan strafferammen i matloven tre inn:

«Forsettlig eller uaktsom overtredelse (…) straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler. (…) På samme måte straffes forsøk og medvirkning. Under særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel i inntil 2 år anvendes.»

Men slik vi forstår lovteksten og Mattilsynet, er det kun i særlig grove tilfeller at overtramp i potetåkeren straffes med fengsel. Privatpersoner som ved en feiltakelse har satt et par matpoteter i jorda, vil nok sjeldent straf

Lær mer om hagen – følg oss på Facebook her!

Kilder: Matportalen/Mattilsynet, Bergens Tidende, Forskrift om settepoteter, Matloven
https://viivilla.no/wp-admin/post.php?post=2698&action=edit