Herdighetssone – Disse plantene kan du dyrke i forskjellige klimasoner

Norge er inndelt i åtte klimasoner, med tilhørende herdighetstall H1 til H8. I tillegg til disse kommer den barske fjellsonen. Les her hvordan du velger riktig plante til riktig sted.

I norge har vi åtte klimasoner

Hører du ofte om “klimasoner” og “herdighetssoner”, eller har du for eksempel sett en “H3” på plantens etikett uten egentlig å vite hva det betyr? I denne artikkelen kan lese alt du trenger å vite om klimasonene i Norge.

Artikkelens innhold:

Stol ikke blindt på herdighetssonene

Landet er delt inn i åtte klimassoner fra H1 til H8, pluss fjellsonen. Sonene gir veiledning om plantenes herdighet, men du bør ikke stole blindt på det. En plantes hardførhet avhenger blant annet av hvordan hagen er plassert i landskapet og dreneringen av jorda.

Det er tryggest å plante ut fra herdighetssoneangivelsene, men det kan være stor variasjon i lokalmiljøet innenfor korte avstander, samt at du også kan gjøre mye i egen hage for å forbedre de klimatiske forholdene.

Bemerk at herdighetssoner brukes for flerårige planter, så du trenger ikke tenke på dette når du skal handle ettårige sommerblomster.

Forskjell fra land til land

Handler du planter på nett, er det viktig å huske at klimasonene er forskjellige fra land til land. Hele Danmark ligger i prinsippet i sone 1, og i USA har de et helt annet system. I Sverige overlapper for eksempel deres sone 2 med vår sone 3. Det kan også være at planter vokst opp i mildere klima ikke nødvendigvis vil trives i hagen din, til tross for riktig herdighetssone.

Planter for ulike herdighetssoner – fra nord til sør

Nedenfor kan du lese hvor i landet de forskjellige sonene befinner seg, samt en liste med noen planter som trives i disse sonene. Når det står at en plante er H5, kan du i utgangspunktet anta at den vil trives godt i H1-H4 også, men denne logikken gjelder ikke nødvendigvis for alle planter. En H7-plante trives nok bedre med korte somre og midnattssol.

Sone H7-H8

Disse to sonene hører til fjellbygdene i hele Norge, Troms og Finnmark. Samt øvre del av dalførene i Sør-Norge, Nordland, og kysten og lavtliggende områder i innlandet i Troms og lune bygder i Finnmark.

Eksempler på planter som trives H7 og H8:

 • Forglemmegeisøster
 • Løytnantshjerte
 • Smågullkorg
 • Iris
 • Valmuesøster
 • Aksveronika
 • Nesten alle hvite Spirea-sorter
 • Fjellrapp
 • Lind
 • Bringebær
 • Bjørk
 • Rips
 • Solbær
en blomst som ligner på forglemmegei (forglemmegeisøster)
Forglemmegeisøster trives i sone H7. Foto: Getty Images

Sone H5-H6

Befinner seg i midtre og lave del av dalførene på Østlandet, områder i midtre og øvre del av dalførene på Sørlandet og Vestlandet, det meste av lavlandet i Trøndelag, og ved kysten i Nordland, Sør-Troms, Vestlandet og Sogn og Fjordane.

Eksempler på planter som trives i H5 og H6:

Akeileie trives i klimasone H5-H6
Akeleie kan du trygt plante i sone H5-H6. Foto: Getty Images

Sone H3-H4

Disse herdighetssonene er å finne i et bredt belte fra Telemark til Nordhordaland, samt små områder i de indre fjordene fra Sogn til Nord-Trøndelag og kysten i Møre og Romsdal. Også nær kysten i Oslofjorden og videre i et belte fra Risør til Sogn, og i et belte innenfor den mest værharde kysten nord til Kristiansund.

I denne klimasonen kan du plante de fleste blomster og planter man får kjøpt hos en gartner eller i plantebutikker.

Eksempler på planter som trives i H3-H4:

Kristtorn trives i sone H4
Kristtorn trives i sonene H3-H4. Foto: Getty Images

Sone H1-H2

Ligger nær kysten, innenfor skjærgården fra Risør til Sognefjorden. Sone 1 befinner seg bare i spesielt godt tilrettelagte forhold i lune, varme hager.

Vær oppmerksom på at bare fordi klimaet er mildt, overlever ikke alle planter vinteren. Frosten kan være nådeløs og mange steder kan vinden også være hard. På enkelte steder kan det være behov for å beskytte hagen med hekker og eventuelt lage et område som er i le.

Eksempler på planter som trives i denne sonen:

Hortensia kan plantes i sone H1-H2
Hortensia trives i lune hager. Foto: Getty Images