Den internasjonale biedagen

Bienes verden er fascinerende og jobben de gjør, bestøvning av ville planter er utrolig viktig. Det synes FN også, derfor er den 20.mai utnevnt til FN´s internasjonale biedag.

De fleste vet at den summende lyden av bier i hagen er noe man skal verdsette. De små insektene har nemlig litt vanskelig både i Norge og på verdensplan, noe som kan ha store konsekvenser på plantene våre og avlingene.

For å rette fokuset på bienes vanskelige kår og deres store betydning for global fødevareproduktion, har FN valgt å utnevne den 20.mai til internasjonal biedag – en dag som skal skape oppmerksomhet og viten rundt de utrolig viktige insektene.

Den viktige bestøvningen

FN´s fødevare- og landbruksorganisasjon, FAO, antar at 100 avlinger består av 90 prosent av verdens fødevarer  av disse er 71 bie-bestøvet. Verdien av biene og andre insekters bestøvning av avlingene blir vurdert til å utgjøre opp mot 1 milliard kroner årlig. Dette er trolig satt lavt da det viser seg at insekts bestøvning har langt større betydning for størrelse kvalitet og holdbarhet enn man har regnet med tidligere.

Også verdien av insektenes bestøvning av naturens planter – en verdi som ikke kan måles i kroner og øre, men som medvirker til å sikre mangfoldigheten av ville planter og mat til fugler og vilt.

Foto: Plantasjen

Økning i biedød:

Den første globale forskningsrapport om insekter, basert på 73 studier av insektsarter til lands og til vanns, viser at:

  • Mer en 40% av alle insektsarter globalt er synkende
  • 1/3 av alle arter er truede
  • Verdens totale bestand av insekter reduseres med 2,5 prosent hvert år

Les mer om hvordan vi forhindrer biedød her!

Bier i hagen

Også frukttrærne og bærbuskene i hagen din liker å få besøk av insektenes bestøvning. Derfor er det en god grunn for at du som hageeier også skal interessere deg for de små flittige vesenene. Hvis du gjerne vil være med på å feire den internasjonale biedagen kan du hjelpe biene ved å bygge et flott insekthotell som du plasserer i hagen – Se hvordan her.