Varmere og våtere klima gir mer ugress

Varmere og våtere klima gjør at ugresset trives ekstra godt i hagen din.

<!– –>
De siste årene har våren kommet tidligere, og høsten senere. Dermed får ugresset vokse over en lengre periode, og det dukker opp tidligere i blomsterbeddet. – Tendensen de siste årene er at våronna starter tidligere enn før, og utviklingen kan fortsette dersom klimaprognosene slår til. Akkurat i år har vi imidlertid et normalår, sier seksjonsleder Jan Netland ved forskningsinstituttet Bioforsk Plantehelse på Ås til Newswire. De flerårige ugressartene med lange røtter eller underjordiske stengler, for eksempel kveke, tistel, løvetann og skvallerkål, er vanskeligst å knekke. – Har du mye av denne typen ugress i bedet, har du en tung og lang jobb foran deg med luking. Kjemiske midler kan da være til hjelp. Men de må brukes med varsomhet, slik at du ikke treffer prydplanter og skader disse, sier Netland. Netland anbefaler å la ugresset vokse noe før en påfører ugressmiddel. Da får du bedre effekt, større planter tar opp mer og transporterer ugressmiddelet bedre ut i blad og røtter. Spray mot ugress – Ugresset kan bekjempes med luking og bearbeiding av jorda, eller med kjemiske midler, sier Peter Hjuler i Bayer Garden. Han anbefaler ugresspray for å bekjempe ugress i blomsterbeddet. Middelet sprøytes på bladene, og kleber seg til ugresset. Ugressplantene tar så opp middelet gjennom bladene og stopper fotosyntesen slik at planten dør. – Når du luker ugress er det vanskelig å få med røttene, de blir ofte værende igjen i jorda. Dermed kommer ugresset igjen og igjen. Med ugresspray kan det gå opp til to uker før hele ugressplanten er forsvunnet, men da er til gjengjeld også røttene fjernet, sier Hjuler. Mer ugress Bioforsk gjennomfører nå et større prosjekt for å finne ut hvordan klimaforandringene påvirker blant annet veksten av ugress. – En av hypotesene våre er at det blir kraftigere vekst av ugress i årene fremover. Det kan også tenkes at nye arter ugress dukker opp, eller at noen av ugressartene vi har i dag vil hevde seg mer eller mindre enn nå, avslutter Netland.