Stauder blomstrer år etter år

Er du lei av å plante ut nye sommerblomster hvert år for å sette farge på hagen, og savner noe mer varig? Da er stauder tingen for deg, forteller informasjonsansvarlig Tonje Bergh ved Opplysningskontoret for blomster og planter.

Hosta,
Hosta, prydgress og alurot – vakkert og frodigt.

Interessen for stauder har de siste årene blomstret opp, noe som kanskje skyldes det vell av utvalg i både farger og blomstringstid staudene kan tilby.

Stort mangfold
Stauder er flerårige, urteaktige planter som lett lar seg formere med avleggere. De visner ned hver høst og kommer igjen hver vår.

Blomstringstiden for stauder varierer. Det finnes stauder som blomster tidlig om våren (som f.eks. Arabis og forglemmegei), andre er sentblomstrende (som f.eks. asters og høstanemone). Staudenes høyde varierer fra de helt lave, krypende plantene på rundt 5 cm og opp til de ranke, stolte på oppunder to meter. Mangfoldet er stort. Det er din smak og behag som avgjør.

Fargeklatter i hagen
Siden stauder finnes i et vell av farger, er de godt egnet som fargeklatter i ellers grønne partier.

Plant gjerne stauder i kombinasjon med tidligblomstrende løkblomster. De vil utfylle hverandre og skape kontinuitet i blomstringen. Staudene vil ta over når løkblomstene må melde pass utpå våren.

Lyst til å lage et staudebed?
Det er viktig at du finner stauder som passer til din hage, terrasse eller balkong i forhold til sol eller skygge, tørt eller fuktig, jordforhold og herdighet. Ved å kartlegge vekstforholdene på ditt sted får du riktig staude på rett sted, og en langvarig og hyggelig blomsterglede!

 • Et
  Et elegant Hosta bed med strutsevinger

   Jorden
  Denne bør være fri for flerårig ugras, gjennomarbeidet og porøs til 30 cm dyp. Bland inn kompost eller annen moldrik jordforbedring. Det er ønskelig med god drenering. Det kan være lurt å tilsette grunngjødsel –gjerne godt formoldet husdyrgjødsel eller fullgjødsel.

 •  Laging av staudebed
  Plasseringen er opp til deg selv; ved en sitteplass, ved en hekk, fritt i plenen, ved huset eller andre steder.
  Formen på bedet kan en lage etter egne ønsker, men det kan være lurt å ha klare avgrensinger slik at bedet blir lettstelt. Bruk betongheller, naturstein, trekubber og lignende –gjerne kombinert med en strimle fiberduk under.
 • Planter
  Velg noe du liker, men ta hensyn til lysforhold (sol-skygge). Velg ulike blomstringstider slik at blomstringen avløser hverandre og velg sorter som er hardføre i klimaet der du bor. Kraftige robuste sorter dekker bedre og fører til mindre ugrasrensing enn små, sarte planter.
 • Farger
  Velg etter smak og behag. Sterke solvarme farger, kjølig fargeskala, gjerne lyse lette farger i skygge eller frie fantasifulle kombinasjoner.
 • Høyde
  Dersom bedet blir sett fra en side; plasser de høyeste plantene bak, og de lavere fremover. Dersom bedet blir sett fra flere sider: plasser de høyeste plantene i midten, og lavere utover mot kantene.
 • Bladverk
  Form, farge og struktur på blad er viktig. Stauder med fint bladverk kan gi rolig inntrykk mellom mange farger. Planter med røde blader eller med brokete blader kan gi spennende effekter.
Prydgress, Scirpus, Iris, Frøstjerne, Bronseblad og Strutsevingebregne i flott samspill.

Planting av stauder
Ta av plastpotten og plant så dypt at potteklumpen kommer noen få cm under jordflaten. Trykk til rundt røttene/potteklumpen. En tommelfingerregel for avstand er: 

 – Lave stauder skal ha 20-25 cm avstand.
 – Middels høye skal ha 46-60 cm avstand.
 – De ekstra høye skal ha 100 cm avstand

Hvis bedet er stort kan det være lurt å lage en sti gjennom for lettere å rense for ugras. Vann godt etter planting og rak lett på overflaten for å løse opp jorden.

Stell av bedet
Vær nøye med ugrasrensing første året til plantene har vokst godt til. Senere når plantene dekker jorden godt, blir ugrasarbeidet betydelig mindre. Fjern frøugras før det setter modne frø.

Hver vår; klipp ned gamle blomsterstander, fjern gammel løv, rens bort ugras og løs opp øverste jordlag. Gi alltid gjødsel og gjerne toppdressing av god jord. En gjødsling om året er oftest nok for staudebed. Gi god rotbløte ved lange tørkeperioder.