Slik dyrker du perfekte roser

Roser skaper glede og utvilsomt en av våre mest populære blomster. Har du en hageflekk - bruk den gjerne til roser!

<!– Foran til høyre: stilkrosen Whisky, foran til venstre: "Per Gynt#. Bakerst i bedet finner vi stilkrosen "Peace"–>

Å blande ulike roser skaper et spennende uttrykk. Foran til høyre foran stilkrosen «Whisky» og til venstre «Per Gynt». Bak i bedet finner vi stilkrosen «Peace».

 • Tilpass klima
  Spør etter sorter som passer for ditt klima og som har god resistens og motstandsevne mot sykdom. Klase- og stilkroser med blanke, tykke blader og buskroser i slekt med «Rosa Rugosa» er gjerne sterke mot soppsykdommer.
 • Skift ut skadede planter
  Oppdager du at et par roser sturer i rabatten tross godt stell, grav dem opp før sykdom gjør dem til smittekilder. Skift jord ned til 30-35 cm eller bland inn kompost eller vekstjord før du planter nye roser.
 • Gi rosene roseaske
  Rak sammen og brenn og avskjær løv etter beskjæring av rosene og gi dem asken tilbake. Asken inneholder mineraler som rosen har bruk for.
 • Jevnt med sol og varme
  Plant ikke roser tett inntil solvegg. Stor forskjell på dag- og nattemperatur gir duggfall og stille luft og det liker melduggen.
 • 40 – 50 cm avstand mellom rosene
  For liten avstand mellom rosene stenger for lys- og luftskifte. Forhør deg om vekstkraften hos sortene før du kjøper (eller les i katalogen). Kraftige klase- og stilkroser trenger 40 – 50 cm avstand i rabatten. Tynn ut eller kort inn grener der det tetner til. Soppsykdommer elsker tett bladverk.
 • Vann jorden under rosene
  Vanning med spreder over rosene sprer også soppsmitte. Vann jorden under rosene, ikke på rosene.
 • Dekk rosene for vinteren
  Vinterdekke med materiale som siger sammen under snøen (løv, plengress o.l) hindrer luftskifte og disponerer for soppangrep. Isopor og vintermatte rundt, ikke over, eller finkvistet granbar hvis man har tilgang til det. I mildere klimasoner klarer det seg med å hyppe jord (8-10 cm) opp om rosene. Jorden slettes utover ved vårstellet.
 • Sprøyt rosen like før knoppsprett
  Soppen overvintrer på grener og bladrester. Forebyggende sprøyting med soppmiddel like før knoppsprett kan slå soppen ut i starten. Kutt angrepne kvister om høsten i mildere strøk. Brenn kvistene og gi asken tilbake til rosene.

"Silver Jubilee" er en stilkrose som er svært populær og vakker.

Roseekspert Lennart Mellbye er en av Norges fremste roseeksperter – og har hele sitt yrkesaktive liv drevet planteskole på Nes i Hedmark med roser som spesialitet.

 • Jevnlig vanning og næring
  Sørg for jevn tilgang på vann og næring. Vann når jorden er tørr 8 – 10 cm ned. Ingen stadig «småvanning», det bare slemmer til jorden og hindrer luftskifte. Gi minimum 20 liter vann per rose når du vanner.
 • Bland sand og plengress i jorden
  Svart, moldrik jord gir overfrodig vekst. Bland sand og plengress (binder nitrogen – kvelstoff) i jorden før planting.