Lag en hengende hage

Med nybygget hytte kom ønsket om en ny hage. Men steinrøysa som omringet hytta var en utfordring. Løsningen ble jordblåsing, og på noen måneder var tomten forandret til en frodig oase.

<!–En steinrøys forvandles til en vakker oase–>

En steinrøys er blitt forvandlet til en vakker oase.

Tomteforholdene er spesielle mange steder i landet, og arbeidet med å anlegge en hage krever ofte mange års knallhardt og tungt arbeid.

Bratt terreng og vanskelige adkomstforhold er noen av problemene som må løses. Noe som absolutt var tilfellet for Betty Wille.

Da hun startet med å bygge ny hytte, ønsket hun å anlegge en pen hage rundt nybygget. Betty ønsket å skjule store, skjemmende steinhauger som var blitt sprengt ut under byggeprosessen.

Samtidig ville hun finne et alternativ som ikke krevde mange års hardt og tungt arbeid før hagen var på plass.

Jord blåses på steinrøysa og vil snart dekke den.
Jord blåses på steinrøysa, og om ikke lenge dekker den det kuperte terrenget.

Og det var en utfordring – hytta ligger på toppen av en fjellknaus – uten bilvei og med en høydeforskjell ned til hovedveien på et sted mellom 60 og 80 meter. Flere alternativer ble vurdert – helikoptertransport var ett – men det var kostbart og krevde mye etterarbeid.

En telefonundersøkelse ble igangsatt, forespørsel etter forespørsel ble gjort for å finne ut om noen kunne frakte jord til tomten hennes. Og de negative svarene var like mange, inntil hun tok en telefon til et komposteringsfirma.

– Det hadde vært en lang prosess, forteller Betty Wille.

– Vi var inne på tanken om å gi opp hele prosjektet, men så fikk vi endelig napp. Kompostleverandøren hadde kontakt med et firma som drev med blåsing av jord. Noe som er utbredt i andre land, men forholdsvis nytt her hjemme.

Vi tok kontakt, tente på opplegget, og dermed var vi i gang. Fordi dette arbeidet går forholdsvis raskt, så blir ikke kostnadene så høye. I tillegg er de i stand til å legge inn både frø og farge i den jorden de blåser, så det var det ideelle alternativet for oss, sier en glad hytteeier.

J
Hagen er snart klar – om noen uker er det blitt en frodig oase.

Bruk grøntavfall

– Vi har drevet med dette noen år nå, forteller Arne Strand i firmaet Arstec AS.

– Vi så disse maskinene i utlandet, og fant ut at mulighetene til å benytte seg av en slik maskin var store her hjemme. Totalt er det 300 slike blowere i drift i den vestlige verden, og det ser ut til at behovet bare øker.

USA var først ute, og de har drevet utviklingen av denne typen maskiner i mer enn 50 år.

Fordelen er at vi kan blåse jord over lange avstander ved hjelp av en fleksibel slange.

I dette tilfellet har vi ute en slange på cirka 100 meter. Beliggenheten her gjør det nesten umulig, eller i alle fall svært arbeidskrevende, å frakte jord. Med bloweren gjør vi jobben unna på kort tid.

Hele maskineriet er datastyrt, og vi har muligheten til å legge inn både, frø, bark og farge i det vi blåser ut.

I dette tilfellet legger vi inn gressfrø, og vi styrer mating og forholdet mellom luft og masse fra munnstykket. På den måten har vi alltid full kontroll over prosessen.

– Hvor lang tid vil det ta før gresset spirer?
Her vil det ta rundt 14 dager før vi har et grønt gressteppe der det i dag er stein.

Årsaken til at det går så raskt er at vi bruker kompostmasse basert på grøntavfall, fullstappet med næringsstoffer. Veldig renslig og miljøvennlig.

Vi ser også at måten vi blåser på – i tillegg til konsistensen på komposten – gjør at den blir liggende uten noen form for forankring selv i det bratteste terreng.

– Med dette utstyret tror jeg vi kan hjelpe mange som har samme problem som Betty, hevder Arne Strand.