Steinlegg uterommet

Ved å steinlegge uterommet kan du unngå at det blir et gjørmehav på gårdsplassen når det regner.

Stadig flere velger å steinlegge deler av uterommet. I Norge er det uten tvil tromlet stein som er den mest populære varianten. Den finnes i en rekke forskjellige utgaver, størrelser, tykkelser og farger.
Tromlingen sørger for at steinen får et slitt utseende. Det er rustikt, men samtidig elegant. Og ikke minst – nærmest uslitelig.

Gråmix på topp
Men hvordan opplever forhandlerne situasjonen?

– Hos oss er det Herregård gråmix i seks centimeter tykkelse som selger absolutt best, forteller Eirik Mæland i steinhandel.no.
– Det har vært en slager i mange år. Ellers ser vi at det til en viss grad også begynner å gjøre seg gjeldende nye trender også her på berget. Det vil antageligvis komme flere fasonger og typer overflate innenfor belegningsstein og mur. Forskjellige løsninger for lys i kombinasjon med steindekke. Granitt og skifer kommer også mer og mer, informerer Mæland.

Her kan du se flere bilder

Men det er mange hensyn å ta når man skal velge stein. Hvor skal den legges? Hvor mye vekt skal den tåle? Hvordan er arkitekturen , og hvor stort areal bør dekkes? Uansett vil det være lønnsomt å henvende seg til en faghandel. De kan gi deg den hjelpen og den informasjonen du behøver. Enten det bare er til valg av stein, eller om det er framgangsmåten for legging dersom du skal gjøre jobben selv.

Granitt og betong
– Det er to hovedtyper av stein til gårdsplasser, granitt og betong, forteller Eirik Mæland i steinhandel.no

Granitt (brostein) er mer eller mindre uslitelig, og gir i så måte et mer «evigvarende» resultat enn hva som er tilfelle for betong (belegningsstein). Til gjengjeld er det langt enklere å legge belegningsstein, og prisene er også lavere. Underlaget er en svært avgjørende faktor for hvor bra sluttresultatet blir. Derfor utrolig viktig å være nøye med det.

Det er også fornuftig å benytte seks centimeters tykkelse på belegningssteinene. Den er noe mer stabil enn de med mindre tykkelse. Desto mindre tykkelse steinen har, desto større krav stilles til underlaget. En grei regel er derfor at skal man gjøre arbeidet selv, og ikke har så mye erfaring med underlag, bør man uansett velge seks centimeter tykkelse, sier Mæland videre.

Her kan du se flere bilder

Også mur
Men stein er ikke bare bakkedekkende. Det finnes også en rekke typer som man kan bygge mur med. Enten det nå er for å markere en overgang til blomsterbed, eller det er en mur som skal støtte større masser.

– Skal jeg gi noen gode råd i forbindelse med mur, er det viktig at denne står på et frostfritt underlag. Det er ogsåviktigåbrukegoddrenerende masse å fylle inntil muren med. Høye murer eller murer som blir utsatt for store belastninger bør forankres bak i fyllingen med jordarmeringsnett (geonett), informerer Mæland.

Kreativitet
Når man skal bygge mur eller dekke bakken, er kombinasjonsmulighetene mange. Man trenger nødvendigvis ikke bare benytte en type stein eller en farge. Kombinasjonen av større og mindre stein, lyse og mørke, ulike farger og stein lagt i mønster gir spennende gårdsrom og oppkjørsler. Setter du av litt plass mellom steinene der du kan fylle jord og plante litt grønt vil det bidra til å myke opp totalinntrykket.

Velger du i tillegg stein der utelyset er integrert, kan du få en opplyst oppkjørsel eller en spennende uteplass.

Og glem ikke – stein magasinerer varme. Da har du lunk på uteplassen til langt ut i de små timer.

Kontaktinformasjon:

Steinhandel.no
tlf. 47 51 80 00
www.steinhandel.no
Aaltvedt Betong AS

tlf. 35 91 50 00
www.aaltvedt.no

Asak Mijøstein AS

tlf. 64 00 60 60
www.asak.no

Lasken Stein AS

tlf. 33 48 71 50
www.laskenstein.no

BMC Norge AS

tlf. 33 30 03 90
www.bmc-norge.no

Multiblokk AS

tlf. 51 60 99 80
www.multiblokk.no

SL Stenlegging AS

tlf. 69 27 63 40
www.stenlegging.no

Harkestad Betong AS

tlf. 56 38 25 00
www.harkestad-betong.no