Slik fjerner du tyggis, olje, maling og rust fra belegningsstein

Har belegningssteinen din blitt skjemmet av olje, maling eller rust? Her får du tips og råd om hvordan du fjerner urenhetene. 

Belegningsstein er både praktisk med tanke på vedlikehold og pent, men det er ikke like vakkert når den skjemmes av flekker av olje eller maling.

Belegningssteinens farge vil bli mørkere etterhvert som den påvirkes av urenheter og støv.

Derfor bør du rengjøre steinene jevnlig med vann og kost eller høytrykksvasker med rengjøringsmiddel. Dette vil fjerne de fleste urenhetene. Det er bedre å ”holde det rent” i stedet for å ”gjøre rent”; det vil si jevnlig feie belegningen i stedet for å høytrykkspyle den en gang i året.

Hvis du skal bruke høytrykkspyleren til rengjøre belegningssteinen bør du passe på å ikke skade betongen. Bruk lavt trykk og stor avstand fra dyse til stein.

Det er viktig å sikre at betongens overflateruet ikke økes – da blir den mer mottakelig for urenheter.

Vær forsiktig med høytrykkspyler

Ved bruk av høytrykkspyler må vannstråleretningen høyst ha en vinkel på 30 grader med overflaten, fordi en større vinkel kan medføre at fugesanden virvles opp.

Nedenfor finner du oversikt over hvordan forskjellige urenheter kan fjernes. Gamle og særlig store og massive flater kan kreve utskiftning av stein.

For at nye steiner ikke skal skille seg ut fra de øvrige kan de byttes med stein under en busk eller lignende.

Hvis dette ikke er mulig kan de nye steinene eventuelt ”vaskes” i en blanding av vann og skitt fra foreksempel takrenner.

Slik rengjør du belegningsstein for:

  • Tyggegummi: Skrapes av. Løses eventuelt opp med kloroform.
  • Frisk, våt olje: Dersom det er sølt frisk våt olje kan du fjerne denne ved å suge opp med tørkepapir, sagflis, klut eller andre sugende produkter.
  • Olje som er trykket ned i belegningssteinen: Vask av med skurepulver, oppvaskmiddel og varmt vann. Forskjellige typer motorrens er også velegnet for å fjerne oljesøl på belegningsstein.
  • Treimpregnering: Suges opp med klut eller papir. Vætes deretter med terpentin. Dekk over med klut eller papir.
  • Våt Maling: Vannbasert våt maling suges opp med papir eller klut. Vaskes deretter bort.
  • Våt maling med oljebasis: suges opp med papir eller klut. Dekk med sagflis eller annet oljeobsorberende produkt i ett døgn.
  • Tørr maling: skrubb av med skurepulver. Dersom malingen har trengt dypt inn – vask av med saltsyre (maks. 10%) eller brenn forsiktig av med blåselampe.
  • Rust: Lett rust vaskes av med en 10% oksalsyre. Dyp rust fjernes med en pasta av like deler 15% natriumnitrat og glyserol. Pastaen skal sitte på 2-3 dager før avskraping og vasking. NB! Ikke bruk mosefjerner som inneholder jernoksid.

Kilde: Norsk Belegningsstein