Pent & praktisk med belegningsstein

Noen dekorerer hagen med belegningsstein og skaper nydelige vandrestier og underlag for sitteplasser. Andre forskjønner husets inngang og innkjørsel. Mange gjør begge deler.

Betegnelsen belegningsstein brukes både om naturstein og betongprodukter i tillegg til at den omhandler heller og kantstein. For de fleste er belegningsstein av betong mest aktuelt fordi den er relativt rimelig i innkjøp og lett å få tak i. Det store utvalget spesialsteiner, strukturer og farger gir dessuten kreativiteten fri utfoldelse når hagen og uterommet skal utformes etter sinnets ønske eller anlegges mer praktisk med tanke på renhold, ved-likehold, snømåking eller hva det måtte være. Fleksibiliteten er også en viktig faktor for valg av belegningsstein. Ved nødvendige gravearbeider som kan skyldes strømkabler, vannledninger eller annet, kan steinen enkelt tas opp og legges tilbake uten at dekket er ødelagt.
Ordentlig, ryddig og velstelt. Oppkjørselen eller innkjøringen til huset blir en integrert del av eiendommen med et innbydende dekke.

Tenk helhet
Husets inngang og innkjørsel er en del av husets fasade, og mange vier derfor naturlig nok disse områdene oppmerksomhet først. Belegningsstein her vil både gjøre huset og eiendommen vakrere og gjøre adkomst og snømåking enklere i forhold til f. eks. singel. Men før man gjør valget av type belegningsstein og farge, er et tips å tenke helhet. Velger man en farget stein, f. eks. i oppkjøring og foran garasje, kan det være uheldig å blande inn en ny farge for bruk i stier og ganger i selve hagen. Bruk derfor litt tid på å planlegge hva som vil bli penest og mest funksjonelt rundt huset og i hagen. En blanding av belegningsstein i betong og naturstein blir ofte vellykket. Mange velger naturstein som avslutning langs bed eller som innslag i trapper, små murer og andre mindre elementer. Som hjelp i planleggingsarbeidet, kan det være lurt å få tak i produsentenes kataloger. Disse inneholder mange og detaljerte bilder, som gir ideer og inspirasjon.

Til venstre:Belegningsstein er vakkert og er en viktig del av husets fasade. I tillegg gjør den utearealene mer tilgjengelig i store deler av året.
Til høyre:Et inngangsparti med belegningsstein er både dekorativt, innbydende og praktisk. Steintype og farge bør harmonere med huset og omgivelsene.

Variasjonsmuligheter
Variasjonsmulighetene med belegningsstein, heller og kantstein er nærmest ubegrenset. I tillegg til å sette sammen farger og strukturer, kan du lage egne mønstre tilpasset husfarge, tak eller andre vesentlige innslag på eiendommen. Har du et hus med en rustikk karakter, kan du f. eks. velge en rustikk steintype som understreker nettopp dette. Terrasser og små pusterom i hagen kan anlegges som lave platåer, omkranset av blomsterbed med matchende kantstein. Bruk litt tid på planleggingen, og du får et resultat du vil glede deg over i mange år.

En terrasse med skikkelig belegning forlenger gleden ved å være ute på hver side av sommerukene.

Levetid
Den teknologiske utviklingen innen fremstilling av belegningsstein i betong har gått raskt de siste 20 årene. Dette har ført til at belegningssteinens levetid har økt kraftig. Dagens produkter har høy frostbestandighet og tåler telehiv uten å sprekke. Norskprodusert belegningsstein er beregnet for vårt tøffe klima og tåler denne belastningen i mange, mange tiår. Etter som årene går, slites steinen sakte ned. Mange hagearkitekter liker nettopp denne aldringen eller patineringen som betongens overflate gjennomgår. Det er noe rustikt og uforgjengelig over en hagehelle med mose i kantene og delvis frilagte steiner og alger på overflaten. Belegningssteinen blir da en integrert del av hagemiljøet og fremstår for mange enda penere enn som ny.

Kostnader
Belegningsstein er i utgangspunktt mer kostbart enn andre alternativer til dekke, f. eks. singel, subuss, asfalt m.v. Ser man på investering over tid, blir regnestykket et ganske annet. Singel må etterfylles år om annet, belegningsstein kan ligge i mange tiår og bli penere og penere.

Betongstein
Betongbelegningsstein framstilles av vann, sand og stein. Disse bindes sammen av sement, som framstilles av kalkstein. Dette er naturlige materialer som er flere millioner år gamle. Man kan populært si at produksjon av belegningsstein er ”fra en slags stein til en ny slags stein”. Betongens natur har stor spennvidde. Betongen er et svært fleksibelt materiale i uherdet tilstand, som det er lett å bearbeide til en ønsket form med en ønsket overflatestruktur og med en bestemt styrke, tetthet osv. Dette utnyttes til å produsere mange forskjellige produkter til gate-, by- og hagemiljøer samt veier og industriarealer.