Trefelling med følelse

Et tre i hagen kan være til glede, men også til frustrasjon når det har vokst seg stort og skygger for sola. Da er det kanskje på tide med en justering.

Prosessen starter med at de minste grenene fjernes.

Hva er vel mer vakkert enn et velholdt tre med en frodiggrønn krone i en fredelig del av hagen? Et sted der hagelivet kan nytes i full bredde i skyggen fra løvverket mens små strimer av sol titter lekent mellom bladene.

Men dessverre, noen ganger tar idyllen overhånd. Treet vokser seg stort og uformelig. Store grener vokser ut og truer med å rive panel og tak av huset. Alt sollys forsvinner, og på høsten får du et løvfall som dekker mesteparten av eiendommen, fyller takrenner og medfører et enormt oppryddingsarbeid. Til syvende og sist ønsker du kanskje å bli kvitt hele treet, eller deler av det. Men telefon- og strømkabler, hushjørner, tak og renner er plassert på en måte som gjør fellingsoppgaven nærmest umulig. Og du kvier deg for å sette i gang. Men fortvil ikke, det er håp. Der ute finnes det eksperter på trefelling og trepleie som tar på seg de utroligste oppgaver slik at du igjen kan få en hage du er fornøyd med.

Spesialister
– Vi har en stadig økende pågang av huseiere, borettslag, velforeninger og offentlige instanser som ønsker hjelp i forbindelse med trefelling og trepleie. En av årsakene til økningen er at det på 1950 og 60-tallet var en kraftig vekst i boligbyggingen her til lands. Disse eiendommene er i dag veletablerte, og trærne er ferdig utvokste. Dermed oppstår behovet for å gjøre justeringer, sier Espen Bråthen i Tregruppa.no. De er en gruppering arborister som har inngått et samarbeid på Østlandet. Arboristene er spesialister på alle typer felling og beskjæring og er sertifisert etter europeisk standard. Trefelling og trepleie er et fag, som alltid bør utøves av kyndige og teknisk kvalifiserte personer er arboristenes oppfatning.
Tidligere var det ofte den i nabolaget som var utstyrt med en motorsag som løste problemene. – I dag er innstillingen en annen. De fleste ønsker at arbeidet skal gjennomføres på en fagmessig forsvarlig måte. Derfor kommer de til oss, understreker Bråthen.

Spektakulært
Når du tar kontakt med en arborist, er første post en befaring av eiendommen. Han tar stilling til hvordan treet skal felles, eller eventuelt om det er et annet tre som bør felles i stedet. Det blir vurdert om det er mulig å legge ned treet i dets fulle lengde eller om det må tas i seksjoner. – I de fleste tilfeller anbefaler vi felling. Kronereduksjon er også mulig, men den bør følges opp og vedlikeholdes av en arborist for på den måten å opprettholde en anstendig fasong, sier Bråthen. Etter førstegangsbefaring kommer arboristen tilbake med fullt mannskap. Eiendommen sikres, og arbeidet kan starte. Felles treet seksjonsvis, er det ofte til en svært spektakulær forestilling. – Med vår klatreteknikk kan vi felle et tre hvor som helst, og er ikke avhengig av tungt maskineri, reklamerer Bråthen. – Om det er nødvendig, så tar vi bitte små biter av gangen for å unngå at det oppstår skader på hus eller eiendom. Og selvsagt opptrer vi på en varsom måte på alle plan. Dette med trær har ofte en følelsesmessig side. Det kan være både sentimentale og historiske årsaker til det. Da gjelder det å trå varsomt, sier Nærkland. Han er også tilknyttet Tregruppa.no. Når arbeidet med fellingen er avsluttet, tar arboristene oppryddingen, og treeieren sitter igjen med litt ved til peiskosen dersom det er ønsket.

Nabotrær
Ofte er også trær på naboeiendommen et problem. I noen tilfeller har saken vært igjennom en prosess i forkant, enten i en rettssal eller i forliksrådet før trefellingen kan iverksettes. – Naboloven sier at dersom trær som står nærmere naboens hus, hage, tun eller dyrket mark enn tredjeparten av trehøyden, kan man kreve disse fjernet, men her er det rom for tolkninger. Vi er derfor varsomme når vi påtar oss jobber, og må ha bekreftelse/ godkjennelse fra treets rettmessige eier i de tilfellene vi går inn på en naboeiendom. Men som oftest møter naboene opp under befaring, slik at det blir enighet om hva som skal utføres og hvordan kostnaden skal fordeles, forteller Bråthen. Men, det er ikke bare trefelling og beskjæring arboristene kan hjelpe deg med. Både landskapspleie, nyetablering og kartlegging av trærs tilstand står på programmet. – Så nøl ikke med å kontakte en arborist, dersom det er noe med trær du trenger hjelp til, oppfordrer Nærkland.