Ta vare på dyreungene om våren

Fra februar og langt utover høsten myldrer den norske naturen av dyreunger. Spesielt hageeiere kan møte mange babydyr når våren kommer. Derfor oppfordres man til å tenke på ungdyrene når du skal rydde i hagen.

ekorn i tre

Våren er over oss, og snart skal hager og parker tilrettelegges for sommersesongen. Det går ofte ut på å felle trær, luke ville planter og trimme busker og greiner. Mange av disse hageaktivitetene kan ha negative konsekvenser for en liten dyreunge.

Begrens hagetrimming

I løpet av mars dukker ekornets dyreunge opp. Babyekorn blir født i reir høyt oppe i trærne, som er et sårbart sted å være ung. Ekorn har opptil to kull med unger hvert år, som vanligvis oppholder seg i et reir i 10 uker.

Hageeiere må derfor unngå å felle trær i perioden mars til oktober. Dette er fordi det er i perioden at ekorn trenger trærne til reiret.

Et annet dyr som du ofte møter i hagen din er pinnsvinet. Pinnsvin lever av smådyr som de finner i de mer gjengrodde delene av hagen. Det er derfor lurt å la hagen gro vilt, slik at det blir mat til pinnsvin.

Vanligvis våkner pinnsvin fra hulen i midten av april eller begynnelsen av mai.

Ifølge biolog i Dyrenes Beskytselse, Michael Carlsen, er det viktig å la dem være i fred når man møter dem i hagen. Hvis hagen får gro, så er det rikelig med mat.

babyfugl
Foto: Getty Images.

Dyreunge på bakken er sjelden i nød

En fugleunge på bakken er sjelden i nød. Noen fugleunger vokser, f.eks. opp på bakken ettersom reiret deres ligger der. Det kan være fugler som gransanger eller sanglerke. Andre ganger har ungene falt ut av reiret, men det betyr ikke at de ikke kan klare seg.

Bakken er selvsagt et farlig sted for fugleunger – men finner du en fugleunge på bakken, må du la den være i fred. Fugleforeldrene kan enkelt ta vare på ungene sine når de er på bakken, forklarer Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Faktaboks: Hvis du møter et ensomt ungdyr

Dyreunger er ofte alene i naturen. Det betyr ikke nødvendigvis at barnet er i nød.

Først lar du babydyret ligge. Foreldrene har ofte kontroll over de unge. Ikke ta den opp.

Hvis babydyret har blitt skadet eller forlatt, ikke ta det med hjem.

Hvis dyreungen har blitt skadet, ring en hjelpetelefon, hvor du får råd om hvordan du kan hjelpe babyen, avhengig av den konkrete situasjonen.