Slik lager du din egen hagedam

En hagedam trenger ikke være flere kvadratmeter stor, mulighetene finnes selv med liten plass.

Slik lager du din egen hagedam

Det er mange ting å tenke igjennom for at den ferdig anlagte dammen skal bli til hygge og ikke til besvær i årene fremover.

Hagedammens beliggenhet og størrelse

Ikke alle har mulighet til å anlegge en stor dam, men det finnes muligheter selv om man har liten plass.

Alt fra en krukke eller et lite kar på terrassen med vannplanter og en minifontene til større ”sjøsystemer”, der flere dammer i ulike nivåforskjeller knyttes sammen.

Du får størst glede av dammen hvis du anlegger den et sted der du ser den ofte. Velg gjerne et sted som er godt synlig fra uteplassen din, eller kanskje du vil anlegge en ny hyggeplass med en hagebenk ved dammen.

Dammen bør anlegges et sted der det er sol og halvskygge i 5-8 timer hver dag. Både planter og dyr trives i solen, men for mye sol gir stor algevekst og en liten dam blir fort for varm i den stekende solen. Skal du ha fisk i dammen (f.eks. Koi), må dammen være minimum 80 cm på det dypeste for at fiskene skal kunne overvintre.

Skal du ha vannliljer, bør dybden være minimum 60 cm (det finnes imidlertid noen sorter som er mindre kravstore og som klarer seg med grunnere vann).

En dam er et lite økosystem, og det er ofte lettere å holde systemet i balanse når dammen har litt størrelse.

Med en overflate på ca 6 kvm eller mer får du gode forhold for et stabilt økosystem for planter og fisk.

Bygging og utstyr

Alle dammer må ha en duk for at de ikke skal tørke ut. Du må også ha en beskyttelsesduk under folien og helst et lag sand underst for å forhindre skarpe steiner i å lage hull på duk og folie. For små damløsninger kan du kjøpe ferdige plastformer til å grave ned.

En vannpumpe tilpasset dammens størrelse må til. En dam uten pumpe blir fort skitten og full av alger. Du må ha noe som bryter vannflaten for å få sirkulering av oksygen, det kan enten være en fontene, et lite vannfall fra noen steiner eller en liten ”bekk”. Sildrende vann i en lysfylt dam er jo ikke å forakte.

Sildrende vann gjør hagen levende.

Sildrende vann gjør hagen levende. Foto: Getty Images

Husk på at du må ha en elektriker til å legge opp strøm ut til dammen hvis du skal ha pumper og belysning. Det er påkrevd at kunstig anlagte dammer må være forsvarlig sikret, på samme måte som basseng.

Enten må tomten være inngjerdet slik at uvedkommende ikke kan komme inn og drukne i vannet, eller så må selve dam- eller bassengområdet være sikret. Gjerdet må være minimum 1,5 meter høyt, det må gå helt ned til bakken og helst ha låsbar port.

Planter og dyreliv i hagedammer

Unngå å anlegge dammen rett under løvtrær, det gir mye ekstraarbeid ved løvfall. En dam midt på plenen vil gjerne se veldig kunstig ut, så forsøk å finn er sted som ”naturen selv” ville valgt.

Tenk igjennom plantenes plassering, og sett gjerne høye planter og busker på nord- og østsiden av dammen for ikke å lage for mye skygge. Vannplanter som trives sprer seg raskt, så ikke plant for tett.

Vannliljer, iris, dunkjevle, bekkeblom vil alle kose seg i og ved dammen. Skal du ha fisk i dammen, bør den være minimum en meter dyp for at fisken skal kunne overvintre på bunnen. 

Karper en vakre å se på og de lever lenge. De klarer stort sett å nyttiggjøre seg av det de finner i dammen, men fordi fisketettheten i en slik dam blir unaturlig stor må du regne med å måtte mate dem en gang pr. dag. Et sumpområde vil gi fisken mulighet til å gyte og formere seg.

En fisketrussel er frosk, som spiser fiskeegg, og katter som ønsker seg et lekkert fiskemåltid.

Vedlikehold av hagedam gjennom året

Om høsten bør man rense vekk døde planterester. Er det mye slam på bunnen kan man med fordel tømme dammen og fjerne slammet. I dvaleperioden om vinteren må fiskene overvintre i et annet egnet kar dersom dammen bunnfryser, de klarer seg imidlertid stort sett med 3-6 graders vanntemperatur.

Om våren renses dammen for løv og rusk, og vann etterfylles eller delutskiftes (ca 1/3). Tynn ut de plantene som måtte trenge det, og foreta innplanting dersom det er ønskelig. Se over og rens/reparer filter og evt annet utstyr.

Har du fisk i vannet, bør du måle ph-verdi og hardhet. Fisker som har vært på «vinterbeite» bør settes ut så snart vannet i dammen har fått riktige verdier og den samme temperaturen som vintervannet har hatt.

Sommeren er tiden da du skal nyte dammen, men litt stell må til. Visne blomster og planterester bør fjernes, og filtre må rengjøres ved behov.

Fiskene trenger jevnlig fôr, men en liten feriepause bør kunne gå greit. Skal du derimot være lenge borte, må du få naboen til å være fiskefôrer. Ekstrem algevekst kan forekomme som følge av for høyt næringsinnhold, ofte etter for hyppig fôring eller for dårlig filtrering.

Det finnes kjemiske algebekjempningmidler, men det beste er å bekjempe årsaken til problemet. God og kraftig vekst av vannplanter kan imidlertid avhjelpe problemet.