Slik forhindrer vi biedød

En forskningsrapport viser at 40% av alle insektarter er synkende. Intektene er viktige for pollineringen. Her er ekspertenes tips på hvordan du kan hjelpe!

Tendensen og problematikken rundt biedøden; et samlebegrep for insektsdøden, ses verden over. Noen steder har den rammet hardere enn andre, men det er ingen tvil om at den til slutt vil ramme oss alle, og konsekvensene er store. Men det er håp, og vi kan alle gjøre noe for å snu den negative trenden. Dette melder Plantasjen i en pressemelding om årets plante trender. En annen tendens de har funnet, er en stor økning i interessen for bier og birøkting.

BIEDØD

Den første globale forskningsrapport om insekter, basert på 73 studier av insektsarter til lands og til vanns, viser at:

 • Mer en 40% av alle insektsarter globalt er synkende
 • 1/3 av alle arter er truede
 • Verdens totale bestand av insekter reduseres med 2,5 prosent hvert år

Fortsetter denne trenden, vil dette være vår virkelighet:

 • I løpet av 10 år vil insektsbestanden være 1/4 av hva den er i dag
 • Innen 50 år vil insektartene være halvert
 • Om 100 år vil insektene være utryddet

De mest truede artene er sommerfugler, bier, møkkabiller og øyenstikkere.

Dersom vi ikke får stanset dette vil det få katastrofale følger for jordens økosystemer og vår overlevelse:

 • Insekter er mat for mange fugler, flaggermus og ferskvannsfisk.
 • I tillegg pollinerer de frukt og bær og annen mat vi selv spiser.
 • De bryter ned trær og planter til jord.

ÅRSAKER, OG HVA NÅ…?

Årsakene til insektsdøden:

 • Tap av leveområder til fordel for urbanisering og intensivt landbruk
 • Forurensing – plantevernmidler og gjødsel
 • Klimaendringer – foreløpig de største konsekvenser i tropiske regioner
 • I Norge er den største trussel tap av leveområder

I Norge har vi registrert 17.000 insektsarter, og av disse er 1.000 arter truet

Norge starter opp en omfattende kartlegging nå i vår. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ledet arbeidet med rapporten om insektstatus og behov og metode for insektovervåking i Norge.

For å hjelpe mot biedød kan du plante flerårige stauder, mattnyttige stauder eller plante i krukker og potter.  

SLIK HJELPER DU POLLINERINGEN

EKSPERTENES TIPS:

Du kan gjøre mer enn du tror!

En hage kan ha stor innflytelse for å hjelpe pollinasjonen hvis den er riktig utformet.

Dette betyr at spørsmålet om biedød oppstår som et viktig miljøspørsmål der individuelle forbrukere kan ha en direkte og konkret positiv påvirkning og effekt.

La hagen være rotete

En velorganisert hage med perfekt plen er ideell for mange, men ikke spesielt insektvennlige.

Behold gjerne et rotete hjørne i hagen med kvister eller et dødt tre, eller la et stykke plen blomstre med kløver og løvetann. Se her hvordan du får en levende og bivennlig hage.

Anlegg en blomstereng

En blomstrende eng i en del av hagen er ikke bare vakker – engblomster som løvetann og fuglevikke (vicia cracca) er populære blant insekter.

Tenk på hele sesongen

Sørg for å ha blomstrende planter fra vår til høst som gir nektar i flere årstider.

Bier liker som regel de samme plantene og blomstene som vi gjør, med mye duft og farge.

Gode tips er for eksempel selje på våren og blomstrende frukttrær.

Lag insektshjem og ha vannbad

En trebit med borede hull (3-13 mm i diameter) som du henger opp i hagen eller på balkongen, blir et godt bol for insekter. Pollinatorer trenger å drikke akkurat som oss, og liker vannbad med små steiner eller grus å sitte på.

Flere tendenser, som gir håp for biene 

Det er en bred interesse hos forbrukerne i å beskytte biologisk mangfold, og å velge planter som bidrar til dette. Spesielt for kvinner er dette en viktig faktor når man kjøper planter.

Blant yngre forbrukere er det større andel som vektlegger at plantene man kjøper er økologisk dyrket.

Spørsmålet om bie- og insektdød ser ut til å ha påvirket forbrukerne og økt bevissthet om betydningen av pollinerende planter – mange har et ønske om å se mer av dette i naturen.

Et resultat av dette kan være at vi ser en stor økning av birøkting, og med reduserte terskler for egen birøkting, har det et stort potensial til å bli en voksende trend.