Slik får du en egen vanndam

Vann, fontene, bekk, fuglebad. I dag føles en hage uten noen form for vann nesten ufullstendig. Og det trenger ikke være verken dyrt eller tidkrevende å tilføre vann som sildrer og gir hagen ro. Slik gjør du!

Med dagens moderne materialer og metoder for vanninstallasjon er mulighetene for å skape vakre vannarrangementer i hagen uendelige.

Når det gjelder å skape vakre vannspeil er det bare fantasien som setter begrensninger. En gammel, romantisk fontene eller et stilrent betongbasseng kan fungere bra, alt etter smak og behag. Pumpe og filter kreves dog for så vel fontene, bekk eller dam. Med rett belysning får du nærmest et smykke i hagen, dag som natt.

Dersom du planlegger å anlegge dam eller vannspeil i hagen din og vil ha hjelp kan det være lurt å kontakte en hagearkitekt. For deg som vil gjøre jobben selv får du her noen råd om hva du skal tenke på.

Plassering

Hvor og hvordan vil du for eksempel oppleve vannet? Siden vannarrangementet fremfor alt oppleves om sommeren er en bra plassering nær områder som ofte brukes, for eksempel nær en utespiseplass. Det er også fint å se ut på hagedammen fra vinduet innendørs.

Vil du ha en bekk er det mest praktisk å anlegge den ved en naturlig skråning, ellers kreves det oppbygning av ulike nivåer, noe som kan bli både dyrt og vanskelig. Det bør finnes sol en del av dagen, men ikke hele dagen lang da det lett vil vokse alger i vannet. Høye trær i nærheten skaper dessuten mye nedfall.

Pumper, filter og elektrisitet

Dette er nødvendig for fontener, vannfall og dam. For fontener holder det som regel med en mindre pumpe og det finnes vanligvis angitt hvilken type pumpe du trenger. Vil du ha en sildrende bekk, et vannfall eller en dam i hagen trenger du en kraftig pumpe med filter. Her finnes det mye å velge mellom og det gjelder å velge riktig. Få hjelp fra leverandøren for å regne ut hvor stor pumpe du bør ha, og ta gjerne en størrelse større enn hva du selv tror.

I en kunstig dam uten naturlige syrer er det viktig å tilsette dette i vannet, noe som gjøres ved hjelp av en pumpe. Pumpen trenger også et filter slik at vannet holdes rent og fint. Til en liten dam kan man ha lavvoltspumpe. Til en større dam kreves 230 volt, og da trenger du hjelp av en elektriker.

Vedkommende kommer inn i bildet når dammen er gravd ut, slik at strøm kan kobles på via kabler som graves ned i jorden. Om du har belysning, pumpe, filter og fontene kreves det ganske mange uttak og de trenger å ligge godt beskyttet fra vannet. Det finnes spesielle «steiner» som du kan ha dem i, men du kan også bygge noe eget. Belysningen kan tennes manuelt eller ved hjelp av timer og dimmer.

Utforming av grunn for dam

Når du vil anlegge en dam bør du lage en tegning av dammens form og størrelse, etter at plasseringen er bestemt. En hageslange er et godt hjelpemiddel når du skal skape formen. Selve konstruksjonen av dammen kan bestå av betong, som er noe dyrere og ikke så lett å legge selv.

Ferdiglagde plastdammer kan også brukes, men de er ofte små og har en bestemt form. Du kan også benytte damduk som finnes i ulike utførelser. Den rimeligste varianten er en litt tykkere plastduk, men det finnes også gummiduk som er betydelig dyrere men som også er mer holdbar og slitesterk. Damdukens kanter er ikke alltid så pene, men det finnes spesielle kantduker.

Det samme gjelder som regel for de ferdiglagde plastdammene. Størrelsen og dypet på dammen er to viktige faktorer å ta hensyn til. Et stabilt økosystem krever minst seks kvadratmeter. Dersom du vil ha fisk som kan overvintre kreves 120 cm dybde. De fleste vannplanter vil ha 10-50 cm dybde, unntatt vannliljer som vil ha 80-100 cm dybde.

Dekorasjon

Når damkonstruksjonen og strømmen er på plass, er det tid for dekorasjon. Dette er ofte hyggelig å gå i gang med, men det kan være vanskelig å få til et pent resultat. Man kan bruke tre, sand, skifer og større og mindre steiner av ulike slag.

Store steiner er fint å ha på bunnen av dammen for å holde duken på plass og feste planter i. Da gjelder det å dekke duken uten at det ser kunstig ut. Dette er selvsagt et spørsmål om smak og behag, og hvorvidt du vil at dammen skal se naturlig eller arrangert ut. Komponér og flytt på stenene til du blir fornøyd. Tenk også på at plantene kommer til å gjøre at det hele ser annerledes ut. Når du er fornøyd med arrangementet fyller du på med vann.

Plantefakta

Rundt en dam der det ofte er fuktig kan du plante ulike stemorsblomster, marikåpe, gress og dagliljer. 
I det ytterste området i den såkalte sumpsonen med 0-20 cm vann trives myr marigold, iris, calla, mysotis, calmus og kaveldun. I grunnvannsonen 20-40 cm vanndyp kan man ha dvergnyperose, kabbeleka, kaveldun, flower reed og ulike undervannsblomster.

I dypvannsonen kan det plantes vannliljer og bløtvannplanter som vannpest og kalunrot. Flere planter klarer mer eller mindre dybde, andre ikke. Kabbeleka og kaveldun klarer for eksempel fra 40 cm dybde og oppover.

Stell

Fyll på vann i blant da det fordamper, spesielt på varme dager. Om vannet begynner å bli grønt tyder det på algevekst og da trenger du å be-kjempe dette. På kort sikt kan algemidler hjelpe, men en grundig undersøkelse bør deretter utføres. Rens bunnen på dammen for løv, bark osv. Fisker i dammen krever mer jobb og andre vilkår, du kan finne ut mer om dette gjennom ulike damleverandører.

Hvis du har en dekorativ vegg kan den utnyttes til en veggfontene, hvis det er strøm i nærheten.


Har du plass nok og rett stil på huset – hvorfor ikke ha en forseggjort fontene?

Det er bare fantasien som setter grenser! En badende gnom er både artig og annerledes.

Et fat med vann skaper atmosfære og kan plasseres hvor du vil. Dekorer gjerne med blomster.

En fontene av naturstein blir et vakkert og interessant blikkfang i en frodig skogshage.

En liten fontene i vanndammen er et fint punktum.