Planlegg hagen med landskapsarkitekten

Investerer du i en landskapsarkitekt når du skal planlegge hagen, kan du unngå de verste fallgrubene og en god del kostnader.

<!–En landskapsarkitekt kan bidra til at du unngår de verste tabbene mener Gro Jørgensen.–>

En landskapsarkitekt kan bidra til at du unngår de verste tabbene mener Gro Jørgensen.

Vurderer alle sider
Når du tar kontakt med Gro Jørgensen, er første post på programmet en befaring av eiendommen. Samtidig får du som huseier anledning til å legge frem dine ønsker.

– I denne delen av prosessen legges alle ønsker frem, uavhengig av hva det eventuelt måtte koste. På grunnlag av dette tegner jeg en kladd og utarbeider en handlingsplan innenfor realistiske rammer som legges frem for huseieren. Her presenteres den overordnede utformingen av hagen, og det stilles en del spørsmål.

Er det behov for plen? Hvor bør det lages sjakter til beplantning? Hva kan beholdes av det gamle? Er det behov for murer, og finnes det stein på tomten som kan benyttes? Hvor skal søppel, postkasser og sykkelstativ plasseres? Disse tingene bør organiseres på en mest mulig diskret måte med smarte og velfungerende løsninger, sier Gro Jørgensen.

Når diskusjonen er fullført, går arkitekten tilbake til tegnebordet for å lage en plan basert på hva arkitekt og huseier har kommet til enighet om.

Det varierer hvor detaljert plan hageeierne ønsker, men som regel inngår utforming og design av hagen, materialbruk og valg av planter, trær og blomster. For i løpet av befaringen har arkitekten også vurdert jordsmonn, lysforhold og andre kriterier som er nødvendig for riktig plantevalg.

– I stedet for at huseieren skal benytte prøve- og feilemetoden med en rekke forskjellige vekster som dør i løpet av kort tid, kan vi gi råd og veiledning om hvilke planter som trives hvor. På den måten spares det mye penger, helt sikkert nok til å dekke arkitektkostnadene, mener Jørgensen.

Tegninger av huset og hagen.

Flere nivåer
Når det gjelder selve uttegningen av hagen, så kan den stoppes når som helst. Du velger selv om du bare har behov for en kladd, eller om du vil ha tegnet alt ned til minste detalj. Det er et kostnadsspørsmål.

– Selv en enkel skisse kan være nyttig, og gir et godt bilde av hvordan det ferdige resultatet blir, sier Jørgensen.

Kostnaden med å benytte en arkitekt til å utarbeide en plan for hagen med detaljillustrasjoner, perspektivtegninger og planteliste, havner på noen tusenlapper. Da er du garantert å unngå de verste tabbene, og å få en velfungerende og vakker hage. Men det finnes rimeligere løsninger.

– Du kan ta med arkitekten på en befaring der dere går rundt i hagen et par-tre timers tid mens du noterer tips, råd og innspill på en blokk. Det kan gi god hjelp, og medfører ingen uoverkommelig kostnad.

Hageinteressen er stadig økende, men mange mangler den kompetansen som må til for å oppnå et godt resultat. Det har ført til at landskapsarkitektene merker en stadig større pågang fra husbyggere og -eiere som trenger bistand. For hvem ønsker seg ikke en representativ og bugnende hage med et fargerikt blomsterflor som en ramme rundt sommerens uteaktiviteter?

– Det er hyggelig at hageinteresserte kommer til oss når de trenger hjelp til å opparbeide en bra hage, sier gartner og landskapsarkitekt Gro Jørgensen.

Hun har arbeidet med å anlegge grøntanlegg både for private og offentlige i en årrekke, og har flere bøker om hagestell på samvittigheten.

– Men dessverre kommer vi landskapsarkitekter som oftest altfor sent inn i bildet. Det gjelder spesielt ved nybygg. Når huseieren står der og fortviler ved sitt nye hus, der sprengsteinen ligger i store hauger rundt hele eiendommen, ringer de landskapsarkitekten. Hadde de kontaktet oss allerede i planleggingsfasen, kunne mange penger vært spart, mener Jørgensen.

For det er slett ikke bare når blomsterbedet skal anlegges at landskapsarkitekten kan bidra. Både husets plassering i terrenget, sol- og lysforhold, og hvilken vegetasjon som bør bevares, er deler av landskapsarkitektens fagområde.

– Huset bør legges slik at det ikke gjøres for store inngrep i terrenget, både på grunn av kostnader og det rent estetiske. Og hva med trærne? Hvorfor ikke beholde flest mulig av dem i stedet for å gå til innkjøp av nye trær, noe som ofte innebærer en stor kostnad, sier Jørgensen.

Tips til planlegging av hagen:
Hva skal hagen benyttes til? Ro, avkopling, festligheter, representasjon?
  • Skal hageplanen legge til rette for andre behov om noen år?
  • Hva liker du, hvilken stil og atmosfære ønsker du?
  • Må du ta hensyn til allergier?
  • Vil du ha rennende eller stille vann i hagen?
  • Lys og belysning?
  • Liker du å småpusle i hagen, eller vil du ha minst mulig vedlikehold?
  • Ha kopi av hustegningene og en situasjonsplan, gjerne kopiert opp 1:100 eller 1:200, til arkitekten. En situasjonsplan får du hos kommunen eller på nettsidene.