Gjør-det-selv: Eksklusiv terrasse på rimelig måte

Det kan bli kostbart å kjøpe granitt til en stor terrasse. Derfor gjelder det å være oppfinnsom ved å blande den dyre granitten med billigere betongheller.

En god løsning. Rund terrasse med firkantede steiner til en terrasse eller uteplass. Klart utseendet spiller en stor rolle, men det viktigste er på hvilken måte du skal bruke uteplassen din. Flytter du ofte på bord og stoler etter solens vandring, er det ikke særlig praktisk med kulestein. Da vil bord og stoler vippe, det samme gjelder om barna leker mye på terrassen, da skal den også være så jevn og slett som mulig.

Mønster med flere fordeler.  Granitt gir et levende og naturlig inntrykk, men har ulempen ved å være litt ujevn i ytterkantene. Da steinene ikke er like store, blir også belegningen litt ujevn.

For å løse dette problemet valgte man her å blande den ekte granitten med betongheller.  Da fikk man en jevn overflate der bord og stoler står støtt, samtidig som man beholder den flotte stilen. En annen fordel er at terrassen ble mye billigere. Betongheller koster knapt en fjerdedel av granitt.

Grus og betong. Dersom du vil ha granitt – ta kontakt med et steinhuggeri eller et anleggsfirma. Betongheller kan bestilles hos de fleste byggvarehus. Der kan du også bestille grus. Når du har fått levert alt materialet, er du klar til å sette i gang – tror du kanskje.  Men stopp en halv – arbeidet må planlegges, og det meget nøyaktig. Foruten å lage en skisse, må grunnarbeidet gjøres. Du må grave ut og planere underlaget, for så å platevibrere før steinene legges. For når underlaget er korrekt utført, ligger steinene rett, stødig og vakkert – i mange år.

Smågatestein

Vanlige steiner og heller

Smågatestein
Som navnet avslører er smågatesteiner små gatesteiner i granitt. Steinens sider er som regel like store, men det kan variere litt fra stein til stein. Normalmålet er 8-12 cm.  Steinene settes i planert grus og vibreres ned på plass til vannrett overflate.

 

Gatestein

Gatestein
Gatestein er av granitt og steinens sider er som regel like store, men det kan variere fra stein til stein. Høyden er mellom 10 og 20 cm, bredden 10-15 cm og lengden 10-20 cm. Overflaten er relativt ruglete og steinen er derfor best som kantstein eller i innkjørselen. De er mindre heldige til bruk på uteplassen, da møblene vil stå ustøtt.

Betongstein

Betongstein
Steiner av betong er vesentlig billigere enn natursteiner. Betongsteiner fins i mange farger, størrelser og utførelser. Du kan med andre ord finne steiner som passer perfekt til formålet. For at steinene ikke skal se for firkantede ut, tromles de slik at hjørnene slås av og kantene blir litt ujevne. Det går fort og ganske lett å legge betongsteiner på et jevnt grusunderlag. Etter platevibrering får du en helt slett og fin overflate.

Betongheller

Betongheller
Heller er rette, firkantede og tynnere enn betongsteiner, men hellene har større overflate. Til en uteplass bør hellene ha en tykkelse på 7,5 cm eller mer for å tåle tyngden av bilen din. Har du lastebil må de være enda tykkere.

Verktøy og maskiner

Steinkutter. Dersom du må kappe mange steiner og ikke kan bestille dem i et mål som passer, lønner det seg å leie en steinkutter/steinskjærer.  De koster ca. 250 kroner pr døgn, men det letter arbeidet enormt.

Vinkelsliper. Har du en vinkelsliper og anskaffer en diamantkappskive til den, kan du til og med skjære tynne skiver av en stein. Vinkelsliperen er et alternativ til steinkutteren dersom du ikke skal kappe mange steiner. Husk å bruke beskyttelsesbriller, hørselsvern og ansiktsmaske.

Stampe.
Dette nesten gammeldagse redskapet, også kalt ”jomfru”, kan være nyttig til å banke vanskelige steiner på plass. Bor et gjennomgående hull for en rundstav og bruk dette til håndtak.

Markvibrator. Ingen steinsetting uten vibratormaskin. Med den komprimerer du marken og grusen, samt vibrerer ned alle steinene på jevnt nivå i settegrusen. Du kan leie en markvibrator for en overkommelig døgnpris, men velg en ganske tung modell. De lette maskinene har en tendens til å ”hoppe jenka” på steinene og det er ikke så bra.  Men tung modell bør du få hjelp av en venn til å løfte, for de veier minst 200 kilo. Beskytt steinene med en plastmatte under vibratoren. Ikke bearbeid steinene mer enn høyst to ganger.

 

Former og mønster

Modulmål og mønster

Modulmål
Det finns både kvadratiske og rektangulære steinheller og de leveres i flere ulike størrelser. Samtlige størrelser inngår på ett eller annet vis i noen moduler, og det er viktig å velge steiner fra samme modul for å kunne kombinere dem.

 

Når du legger steiner og heller, fins det flere mønstre å velge blant.  De vanligste er fiskebeinsmønster, forband og parkettmønster og kan varieres på flere ulike måter. Forband og parkettmønster anbefales til terrasser, mens innkjørselen med fordel legges med fiskebeinsmønster. På tegningen nedenfor viser pilene i hvilken retning man bør kjøre på belegningen. 

Sterke fuger for flere oppgaver
Fugene mellom betongsteiner og betongheller bør være ca 2 mm. Blir fugene smalere, kan du ikke få ned fugesand mellom steinene, og da kan steinene begynne å røre på seg og skrubbe i hjørner og kanter. Blir fugen bredere enn 5 mm støttes ikke steinene tilstrekkelig.

Fugen eliminerer også eventuelle ujevnheter på steinene og gjør det mulig å legge dem pent.

Les om hvordan du får riktig helling på utenplassen på neste side.

#br

Når du anlegger en uteplass, bør den helle minst 1 cm per meter, slik at regnvann lett renner bort. Dette skal forberedes og det gjør du før steinene legges på plass, når hele grusdekket planeres.

Bruk en slange og 4 pinner til hjelp, da kan du tilrettelegge fallet slik at det ferdige steindekket har eksakt den hellingen du ønsker. Husk at bakken må vibreres før du fyller på grusen i utgravingen.

1. Begynn med å banke ned 4 pinner i bakken, ca, 20 cm utenfor kanten på den planlagte steinterrassen, pinnene skal stikke opp minst 1 meter.

 

2. Hold vann i klar slange (A) som er fasttapet i den ene enden på en av pinnene (B). Lag et tydelig merke (C) på pinnen og før nå den andre slangeenden opp og ned langs en av de andre pinnene, når vannet er ved merket (C) holder du slangen stille og setter et merke (D) på pinnen i nøyaktig høyde med vannlinjen. Gjør tilsvarende med de siste to pinnene.  Dersom avstanden mellom pinnene er stor, ber du en medhjelper sjekke den første pinnen.

 

3. Slik bestemmer du helningen: Er avstanden mellom pinnene for eksempel 4 meter, så setter du et merke 4 cm under de første merkene (D). Er avstanden 5 meter settes merket 5 cm nedenfor osv, spenn opp snorer mellom merkene (C) på de innerste pinnene og (E) på de ytterste pinnene. Nå skal du bestemme på hvilken høyde som steinenes overkant skal havne. Sett et merke (F) i riktig høyde, mål så avstanden mellom (C) og (F) og legg til steinens eller hellens tykkelse.  Denne avstanden kaller vi (G) og den gir avstanden mellom den øvre snoren og det ferdige grusunderlaget. Når du vet hvor tykt grusunderlaget skal være, er det bare å sette i gang og grave. Senere kan du bruke målet (G) for å kontrollere at grusunderlaget kommer på riktig nivå.

 

Viktig!
Når uteplassen ligger rett utenfor huset, gjelder det å få regnvannet til å renne bort fra huset og ut på plenen eller rabatten. Fins det derimot et sluk på eller ved terrassen, legges den med fall mot denne. Husk at det skal være fall fra alle sider mot sluket. 

Neste side: Et fast underlag

#br

Når du anlegger en terrasse, er det viktig å være nøyaktig med underlaget så det ikke setter seg. Her viser vi hvordan du gjør det!

Det er viktig å være nøyaktig ved planleggingen av underlaget, for dette skal være fast og stabilt.  Risikoen er ellers at grunnen setter seg, og da vil steinene ligge i bølger.

1. Grav bort den myke matjorden slik at du kommer ned til hard jord. Kontroller at du har gravd ut minst 20 cm under ferdig belegning.

2. Komprimer med en markvibrator for å få et hardt og plant underlag under grusen. Dersom marken setter seg, synker steinene ned i grunnen.

3.
Legg nå ulike bærelag av grus. Har du gravd bort mye matjord kan du begynne med å fylle på et tykt lag med veigrus eller pukk. Jevne ut grusen og vibrere det nøye. Deretter kan du legge på et 10-15 cm tykt lag grus 0-16 mm før du legger et 3-5 cm tykt lag av den fine settegrusen 0-8 mm. Dette vibreres lett.

 

Tips
Går mønsteret opp?
Et godt råd: Gjør alltid en liten prøvelegging av et eventuelt mønster, for da har du sjansen til å se om de steinene du har tenkt å bruke passer bra sammen. Her går det 3 smågatesteiner på 1 betonghelle.

 

 

Neste side: Planere ut grusen

#br

For å få en fin og plan terrasse bør du planere ut settegrusen nøye før du legger hellene. Slik gjør du det:

Det øverste gruslaget – settegrusen – skal ligge helt plant, slik at også steinene ligger plant. Dersom du legger et par rør med 20-25 mm diameter på sidene og deretter drar av gruset med en lang lekt, får du et helt plant gruslag. Du kan også bruke 4 pinner og 2 snorer, men vi anbefaler varmt at du setter opp flere pinner og trekker flere snorer. Det gjør jobben enklere.

1. Bank ned flere pinner i bakken slik at avstanden mellom dem er maks 2 meter.

2. Trekk snorer mellom pinnene. Snorene skal sitte i samme høyde som oversiden av den kommende belegningen. Justere snorene slik at du får et fall.

3. Legg rørene, som du senere bruker til nivåmarkører midt i området, langs sidene. Avstanden fra rørene til snorene skal være eksakt lik tykkelsen på steinene.

4. Fyll settegrus slik at rørene dekkes og dra siden ut grusen med den lange, rette lekten. Dra lekten i sikksakk langs rørene slik at grusen følger med og havner i nivå med rørene. Fyll igjen eventuelle groper og dra ut grusen igjen. Når du er ferdig løfter du forsiktig opp rørene og fyller igjen hullene med grus.

Neste side: Legg steiner og heller på plass

#br

Når du har avsluttet forarbeidet med din nye terrasse, er det tid for å legge ut steinene.

Endelig, nå har du avsluttet grunnarbeidet og du kan legge steinene på plass. Begynn med hele steiner, for eksempel langs fasaden, slik at du slipper å kappe til steinene. Spenn opp en snor vinkelrett mot den første raden og legg en rad steiner den veien også, slik at du har noe å styre etter. Unngå å tråkke på grusen, forsøk isteden å gå på de steinene du allerede har lagt ut.

Slik gjør du det

1. Hellene og steinene legges i små områder omgangen på den plane grussengen. Legger du ut betongsteiner bør du blande fra ulike paller da det kan være en fargeforskjell mellom steinene. Legg steinene slik at det blir en smal sprekk til fugesand mellom dem.

2. Vær ekstra nøye med kantene slik at de ytterste steinene ikke gir seg og løsner. Det er derfor smart å avslutte med en rad av større steiner som dettes i jordfuktig betong.

3. Fyll fugene med fin fugesand som passer til belegningsteiene du har valgt. Hell sanden ut over steinene og børst den ned i fugene med en kost.

4. Kjør markvibratoren på steinene så oppnår du tre ting. Overflaten blir helt plan, sanden i fugene komprimeres slik at de blir ennå tettere og steinene ligger stødigere ettersom det preses opp settegrus mellom dem.

5. Fyll igjen fugene i flere omganger til de er helt fylte. Ikke vent for lenge for da får du problemer med ugress. Er fugesanden fuktig, kan det være vanskelig å få den ned i fugene. Da kan du som en nødløsning helle vann i sanden og deretter la den ”renne” utover terrassen. Bruk ikke for mye vann da det kan skade grusunderlaget.

Viktig!
Ingen fiberduk under steinene.
Det har blitt vanlig å legge fiberduk under steinleggingen for å holde maur og ugress borte. Den skal bare ikke ligge under steinene, legg den lengre ned – under gruslaget. Dersom duken ligger under steinene, kan ikke settegrusen trenge opp mellom steinene og låse dem når du bruker markvibratoren.