ANNONSØRINNHOLD

Slik bygger du plattingen selv

Med litt planlegging kan du bygge platting selv. Å bygge platting er et relativt enkelt prosjekt, fordi den ligger nede på bakken. Du kan tilpasse den til landskapet, for eksempel ved å la en bakke eller en bergnabb lage en naturlig avslutning av plattingen.

Fast underlag

Start med å gjøre bakken under plattingen så fast og jevn som mulig. La underlaget få et fall som leder vann bort fra der plattingen skal ligge. De øverste 30 cm av jorden fjerner du og legger fiberduk. Du kan også legge isolasjonsmateriale underst for å unngå frost. Oppe på duken fyller du på med grov grus. Duken har flere funksjoner. Den holder grusen på plass og hindrer at ugresset vokser opp mellom bordene i plattingen. Bruk gjerne en valse til å komprimere grusen.

Under byggingen passer du på at du beholder fallet så vann kan renne unna. Du kan godt legge plattingen på ujevnt terreng. Da bruker du pukk til å fylle ut ujevnheter i bakken. Jevn først ut med pukk, legg så duk og så pukk igjen oppå duken.

Når du har fått underlaget slik du vil ha det, kan byggingen begynne. Vil du ha en så lav platting som mulig legger du tilfarerne (bjelkene under gulvet) delvis gravd ned i gruslaget. Panelgulvet kan du legge med 28 x 120 mm terrassebord eller ferdigspikrede trelemmer. Dersom du bruker terrassebord, kan tilfarerne legges med en avstand på 60 cm. Bruk bladet på en vinkelhake for å få passe avstand mellom gulvbordene.

Platting med bjelker

Dersom underlaget for plattingen er altfor ujevnt, kan du bruke bunnplank og tilfarere. Denne plattingvarianten bygger litt mer i høyden på grunn av bjelkene.

Start med å legge ut bunnplank med dimensjon (48 x 98 mm) på et vannrett avrettet gruslag. Bruk vater for å sørge for at bunnplankene ligger rett. Da blir tilfarerne rette og gulvet perfekt.

Tilfarerne (bjelkende under gulvet) i samme dimensjon legges fra den ene bunnplanken til den andre. La det være 100–120 cm mellom bunnplankene og 60 cm mellom tilfarerne. Bruk et stående frontbord i enden for å binde tilfarerne sammen. Legg så gulv med for eksempel 28 x 120 mm terrassebord.

Må du søke?

Normalt er en platting som bygger under 0,5 meter i høyden ikke søknadspliktig, men som ved alle byggesaker er det flere hensyn som må ivaretas. Er du usikker, ta kontakt med kommunen før du starter.

Husk at det er du som tiltakshaver som er ansvarlig for at terrassen er i samsvar med plan- og bygningslovens forskrifter.