Tak – Slik renoverer du teglsteinstaket

Taket er livsviktig for huset. Trenger teglsteinstaket ditt reparasjon, er sommeren den beste tiden å fikse det opp. Her viser vi deg hvordan du gjør det.

Til dette taket som nå skal skiftes, er det brukt gammel original teglstein. Det er rimeligere enn nytt, og i dette spesielle tilfellet, et rekkehus, harmonerer det bedre med det øvrige taket. Jobben blir tung om man skal gjøre dette helt selv – så spør pent om noen av dine sterke venner kan hjelpe deg.
Her har håndverkeren begynt å legge om lektene på taket. Det er viktig med luft under taksteinene, gjerne opp mot 10 cm.

Tips
Hvis man kjøper ny takstein kan man nesten alltid få taksteinen løftet opp på taket. Det koster rundt tusenlappen og er verdt hver krone.

Tenk også på at du da får fordelt vekten på taksteinen jevnt over hele taket.
Det finnes også såkalte transportører, et rullebånd som frakter opp taksteinen på taket, som kan leies hos maskinutleiere.

Dette trenger du:
Stige
Brekkjern
Hammer
Spiker
Takmasse
Takstein
Eventuelt trevirke til lekter, sløyfer, vindskiver og mønekammer
Stødige gummisko
Eventuelt livlinje
Eventuelt transportør
Eventuelle sterke venner – det kan bli tungt å gjøre hele jobben selv.

Hvilket tak skal du velge?

Taktype Pris/kvm Holdbarhet
Leirtegl fra ca 120 kr ca 80 år
Betongstein ca 70 kr ca 40 år
Små takplater ca 160 kr ca 80 år
standard størrelse
Ståltak ca 70 kr ca 40 år
Papptak ca 100 kr ca 20 – 25 år
Gammel leirtegl fra ca 70 kr varierende

Slik gjør du:

1. Fjern den gamle taksteinen.
2. Kontroller om taksteinslekt, sløyferog mønekam er råtne eller skadet. Bruk et brekkjern og bryt løs råtne deler. Selv vindskivene må tas vekk. Forsøk å løsne dem forsiktig fordi du kan bruke de gamle som mal hvis du må lage nye.
3. Kontroller om undertaket er tett. Tett gamle spikerhull med en eller annen form for takmasse. Dersom det gamle papptaket er veldig skadet, bør du legge nytt. Det utgjør kun en liten kostnad av den totale takreparasjonen.
4. Sløyfene legges ut i takets fallretning.Taksteinslekten legges parallelt med mønet. Begynn med å legge ut den nederste taksteinslekten. Den skal stå på høykant til forskjell fra det øvrige mønet. Bruk en passbit for å få samme avstand mellom lektene.
5. Leggingen begynner i det nedre høyre hjørnet. Kontroller at taksteinen ligger i fallinjen, det gjøres best av noen som står og følger med på bakken. Det er også viktig å være klar over at de to ytterste pannene på taket skal spikres.
6. Legg mønepannene med jevn deling, og fest dem med spiker i mønebredden. Til slutt spikres vindskivene på plass.