Gjør det selv: Slik monterer du takrenner

Vi viser deg hvordan du selv monterer takrenner, steg for steg.  

Denne artikkelen er laget i samarbeid med takrenneleverandøren Lindab.

Takrenner og nedløpsrør spiller en viktig rolle i utvendig vedlikehold. Takrenner fører vann bort fra vegg- og takkonstruksjoner og forhindrer at disse trekker til seg fuktighet og råtner.

Stål er et materiale som egner seg godt til norske hus og hytter, siden materialet holder seg stabilt selv under store temperatursvingninger og er tilnærmet vedlikeholdsfritt.

Før du starter

Husk at det er hele takets område som bestemmer dimensjonene til takrennesystemet. Man skal alltid måle hver enkelt takflate ved å multiplisere takets lengde med takets bredde.

Hvis området er mindre enn 50m2 anbefales det å bruke renner med 100 eller 125 mm bredde og nedløp med 75 mm diameter. Hvis området er mellom 50-100 m2 anbefales det å bruke renner med 125 mm bredde og nedløp med 75 mm diameter.

Er området større enn 100 m2 bør man bruke renner med 125 mm bredde og flere nedløp (se illustrasjon nedenfor) alternativt renne med 150 mm bredde og nedløp med 87 mm diameter. Et nedløpsrør dekker et nedslagsfelt på 50m2. Ved mer enn 50m2 nedslagsfelt benyttes et nedløpsrør for hver påbegynte 50m2.

Dette trenger du

– Baufil
– Gummihammer
– Elektrisk skrutrekker
– Tang
– Vater
– Tommestokk
– Blyant og i enkelte tilfeller kan det være behov for blikksaks.

Du trenger også festemateriell for å feste krokene og nedløpsklammerne. Det anbefales alltid at man bruker rustfrie skruer, og at man bruker riktige skruer til riktig materiale. Nedløpskammerne monteres på husets fasade. Undersøk om det er tre, betong eller murstein.

 

Takfot
Man kan bruke forskjellig type kroker avhengig av takkonstruksjonen på bygningen. En justerbar krok er brukt i monteringen som følger.

Smart krok SSK – Denne kroken kan tilpasses enhver takvinkel. Den er sterk, men likevel utrolig enkel å montere og tilpasse til takvinkelen.

Marker for plassering av SSK krokene rundt nedløpsrør. Pass på at kroken monteres slik at forkanten av takrennen kommer ca 2,5 cm lavere enn forlenget takfall. Dette for å unngå at evt. store snømengd

Montering av kroker

Fest takrennekroken som skal være nederst ved hellingen, 300 mm til venstre for merket til nedløpsrøret.

Fest kroken rett ved merket for nedløpsrør, 2,5 mm høyere enn der den nederste kroken er plassert.
Fest kroken som skal være øverst ved hellingen på motsatt side av takfoten. Hellingen mot nedløpsrør bør være 2,5 mm/m.

Fest en tråd mellom den øverste og den nederste takrennekroken. Det vil gjøre det enklere å plassere de andre takrennekrokene.

  Plasser krokene med 600 mm mellomrom.

SSK-kroken kan justeres i forskjellige takvinkler.

Kalkuler takvinkelen i henhold til tabellen over og tilpass kroken ved å følge forklaringen nedenfor.

 

 

 

Lås kroken i ønsket posisjon med et skrujern.

Rennemontering

 

Plasser rennen løst i krokene og marker hvor nedløpskum SOK skal plasseres på rennen.

 

Bruk nedløpskum som en mal på rennen.

 

Bruk en baufil til å lage et hull i rennen.

 

Lag hullet ferdig ved å klippe slik som vist på bildet.

 

Bruk en gummihammer på kantene for å få et jevnt vannfall.

 

NB! Bruk aldri vinkelsliper.

 

Nedløpskum SOK – Denne praktiske nedløpskummen monteres enkelt med et «klikk-på-plass» grep som sikrer perfekt tilpasning til takrennens halvsirkelform. Den kan monteres etter at takrennen er på plass.

 

Endestykke RG – Med hjelp av en EPDM-pakning er disse endestykkene selvforseglende og selvlåsende. Endestykkene kan brukes både på høyre og venstre side av takrennen. Du monterer dem raskt og enkelt med et fast slag med hånden, eller med en gummibelagt hammer.

 

Klipp av eller brett «øret» – det som ikke blir brukt (det som vender inn mot taket).

 

Fest endebunnen med et fast slag med hånden eller med en gummibelagt hammer.

 

Plasser rennen i krokene og klikk krokene fast på rennen. Fremgangsmåte hvis du vil skjøte takrennen

 

Plasser rennen som må skjøtes løst i krokene og merk av riktig lengde. Du skal ha 4-5 mm klaring mellom de to rennene som skal skjøtes.

 

Bruk en baufil til å sage rennen.

Fjern småbitene og sett på endebunnen RGT. Plasser den tilpassede takrennen i krokene og klikk krokene fast i rennen.

Skjøtestykke for takrennene – Disse skjøtestykkene er enkle å montere og gir faste, varige skjøter. Skjøtene er garantert vanntette med en meget slitesterk EPDM-forsegling. Silikon skal ikke brukes.

Skjøtestykke for takrennene – Disse skjøtestykkene er enkle å montere og gir faste, varige skjøter. Skjøtene er garantert vanntette med en meget slitesterk EPDM-forsegling. Silikon skal ikke brukes.

Press renneskjøten RSK med EPDM pakningen opp mot takrennen.

Fest klemmen over vulsten på takrennen, stram til…

og lås.

Montering av nedløpsrør med tilbehør

Ta mål for å få lengden til mellomstykket. Bruk tabellen under.

Bruk en baufil for å sage mellomstykket MST. Fjern skarpe deler med en kniv.

Plasser så et bend i nedløpskummen, deretter det tilpassede mellomstykket og deretter et nytt bend. Det er nå klart for å måle lengden på nedløpsrøret. Samt å markere for hvor nedkløpsklammerne (festene) skal plasseres.

Pass på at nedløpsklammerne monteres i lodd.

Bruk riktig festemiddel, undersøk om underlaget er tre, betong eller murstein. Fest nedløpsklammerne til veggen.

Før du plasserer nedløpsrøret i nedløpsklammerne setter du fast utkasteren UTK med en skrue eller popnagle.

Montering av nedløpsklammer SSVH

Nedløpsklammeret er laget av et enkelt stålplatestykke som holder nedløpsrøret på plass med et fast grep. Det er ikke noe tilbehør som kan mistes eller monteres skjevt.

Monter nedløpsrøret inn i nedløpsklammeret og klikk sammen til første posisjon. Juster inn nedløpsrøret. Husk at falsen skal vende ut fra veggen.

Når røret er i ønsket posisjon, klikk det fast i andre posisjon, først den øvre delen.

Fullfør monteringen ved å klikke på plass klammerets nedre del.

Det er enkelt å frigjøre nedløpsrøret fra klammeret ved å bruke et flatt skrujern i åpningen og vri forsiktig. Det er en stor fordel når huset skal males og man vil unngå stygge flekker på nedløpet.

Meld deg på Vi i Villas nyhetsbrev her!