Gjør det selv: Slik kan du skifte benkeplata selv

Kjøkkenet er den arbeidsplassen i huset som blir mest brukt. Derfor er det også der slitasjen viser seg først. Men det fins det råd for.

De fleste tror at benkeplata på kjøkkenet er hermetisk skrudd og boltet sammen. Men faktisk er den bare skrudd fast nedenfra og festet til lister i benkeskapene.

Derfor er det også en ganske enkel sak å legge ei ny plate på benken.

Når du har koplet fra vasken, fått rørleggeren til å sikre at det ikke blir lekkasje fra de frakoplete vannledningene og fjernet skruene, er det bare å løfte vekk benkeplata.

I vårt tilfelle var ikke bare den gamle benkeplata blitt stygg av den daglige slitasjen gjennom mange år, benken var også fra ei tid da standard benkehøyde var lavere enn i dag.

Å øke benkehøyden, er ikke i seg selv noe problem; du må bare huske å fjerne den nederste rada med fliser så du kan skyve plata helt inn mot veggen. Men i tillegg må også vanntilførsel og avløp fra vasken justeres tilsvarende.

Slik fjerner du den gamle benkeplata

1. Benkeplata er skrudd fast nedenfra i for- og bakkanten. Fjern skruene og løft forsiktig i plata til du er sikker på at alle skruene er fjernet.

2. Den gamle benkeplata blir her fjernet. For å slippe å bakse med ei stor plate, kan du løfte den litt og sage den i mindre biter med stikksaga.

Slik øker du benkehøyden

Du kan legge den nye benkeplata på to rammer av 21 x 45 mm glattkant. Tilpass rammene slik at de flukter med forkanten på benkeskapene.

Skru dem deretter sammen ende mot side der plata skal settes sammen til en vinkel.

1. Rammene er satt sammen med lim og skruer i hjørnene. Sparkle og mal fronten før du setter rammene fast.

2. I bakkanten kan du skru fast ramma med 4,5 x 60 mm skruer ovenfra. Sjekk med vaterpass og juster med pappbiter til ramma er i vater.

Slik øker du benkehøyden

Du kan legge den nye benkeplata på to rammer av 21 x 45 mm glattkant. Tilpass rammene slik at de flukter med forkanten på benkeskapene.

Skru dem deretter sammen ende mot side der plata skal settes sammen til en vinkel.

3. I forkanten fester du ramma nedenfra gjennom listene i benkeskapene.

4. Fest den nye benkeplata til ramma for hver 50 cm med møbelvinkler. Pass på å vende det avlange hullet opp mot benkeplata slik at denne kan ”arbeide” uten å sprekke (gjelder bare ved bruk av ben

Slik legger du den nye benkeplata på plass

Her har vi valgt ei benkeplate i massiv stavlimt naturbøk. Plata er 27 mm tykk, og de to delene er kjøpt inn etter forhandsoppgitte lengde- og breddemål for at svinnet skulle bli minst mulig.

Den plata som skulle ligge foran vinduet, måtte i dette tilfellet tilpasses etter vindusåpningen. Platene ble samtidig prøvelagt før det ble frest ut spor for ei løs fjær og utsparing for skjøtebeslaget.

Etter prøveleggingen ble platene behandlet med rustikkolje på baksida. De bøkeplatene som ble brukt, har skarpe kanter som vi valgte å runde av selv med en handoverfres på den oversida som vendte fram.

Vi freste cirka 30 cm ut fra veggen før monteringen; resten kunne freses etter at benkeplata var lagt på plass. Hele arbeidet kan gjøres i løpet av en ettermiddag.

1. Benkeplata blir her tilpasset vindusåpningen. Husk at ei benkeplate av massivt tre ikke må ligge tett inn mot veggen. Det må være cirka 5 mm klaring mot alle vegger. Sagekantene må behandles med olje.

 

2. For å holde de to platene i samme nivå i vinkelskjøten, må man legge ei løs fjær inn i et utfrest spor, eller med trelameller. Vi brukte notfres. Sporet stopper 5 cm fra hver ende av kanten i endeve

3. Vinkelskjøten blir holdt sammen med to skjøtebeslag som er frest 10 mm ned i undersida på benkeplata ved hjelp av en mal av kryssfiner og styrehylse på fresen. Husk å påføre olje i de utfreste hul

4. Her ser du benkeplata fra undersida med skjøtebeslag og løs fjær. Beslagene blir spent fast med en sekskantnøkkel etter at benkeplata er lagt på plass. Plata blir så skrudd fast til møbelvinklene

5. Hullet for vasken må måles opp, og det blir sagd ut med stikksag. Det må være minst 5 mm klaring rundt vasken, og du må huske å ”mette” den sagde kanten med olje.

6. Oversida av forkanten kan rundes av med en avrundingsfres med styrerull i overfresen. Radius i rundingen er 12 mm.

7. Sag til listene (her: hulkillister) i gjæring. Fest dem med silikon mot vegg og benk.

8. Fugen mellom vegglista og den nederste fliserada må utføres med silikon. Penest resultat oppnår du hvis du velger en farge som tilsvarer fargen på de andre fugene.

9. Etter montering sliper du benkeplata lett med fint slipepapir (korning 180). Sett så inn plata to–tre ganger med rustikkolje.