Slik bytter du benkeplate

Benkeplaten er viktig på kjøkkenet, dels fordi den skal fungere som din viktigste arbeidsplass og dels fordi den syns godt. Her ser du hvordan du kan bytte ut benkeplaten  og få et helt nytt utseende på kjøkkenet på kun en helg!

Benkeplaten er en viktig del av kjøkkenet ditt, både funskjonelt og utseendemessig. Derfor skal du være kritisk og bruke litt tid når du skal velge ny benkeplate.

Den skal brukes i mange år og du skal se på den like lenge. Du kan velge mellom mange materialer, her har vi valgt en ny i 28 mm tykk bøk.

Forberedelser
Vær nøyaktig når du tar mål, slik at du vet hvor stor benkeplaten skal være. Mål også dybden, dette målet kan variere fra leverandør til leverandør. Dobbeltsjekk målene før du sager. Sag til benkeplaten og sett inn baksiden med ­treolje. Dette kan du gjøre mange dager i ­forveien.

Demontere kran og avløp
For å kunne fjerne den gamle benkeplaten må først kran og avløp demonteres. Sitter det en stoppeventil under kranen, er det forholdsvis enkelt å demontere den. Steng av vannet og skru løs mutteren som fester rørene på stoppeventilen og løsne de mutterene som fester kranen til benkeplaten.

Alternativt kan du fjerne benkeplaten med kran og oppvaskkum på en gang. Er det ikke noen stoppeventil der bør du få en rørlegger til å montere den i samme slengen. Det skal være minst 25 cm fra hullet til oppvaskkummen til kortenden, ellers blir benkeplaten svak.

Husk!
Sørg for at du får din nye benkeplate et par dager før den skal monteres. Da får du tid til å olje inn baksiden og oljen rekker å tørke.

Dette trenger du:
– Benkeplate , min. 26 cm tykk
– Skruer 5×35 mm og skiver til montering av benkeplaten
– Oppvakskum (her fra Blanco)
– Skruer til oppvaskkummen
– Termoreflekterende folie
– Klar silikon
– Treolje

Spesialverktøy
– Bormaskin med
hullsag til å bore store
hull i toppen av underskapet
– Stikksagblad (her fra Bosch T308BF eller T308BOPF) De fliser ikke opp treet, men gir glatte ­snittflater.
– Fugestikke til å slette ut silikon med.

Forarbeid

1. Bor hull i underskapets topplate dersom den er hel. Ellers kan ikke benkeplaten puste.  Du kan  legge 3 mm brikker på skapet istedenfor å bore hull. Dersom underskapene ikke har topplate, trenger du ikke å gjøre noe.

2. Bor 8 mm hull for hver 60. cm, for montering av benkeplaten. Hullene er større enn de 5x35mm beslagskruene med store skiver som skal brukes for at platen skal kunne bevege seg litt. Skivene sørger på at skruene ikke dras opp i hullet.

3. Fest en termoreflekterende folie under benkeplaten der oppvaskmaskinen står. Da skåner du benkeplaten for den fuktige dampen som kommer ut fra maskinen når du åpner døra.

Montering

Nå er alt klart til å montere den nye benkeplaten. Legg den nye benkeplaten på plass. Benkeplater er tunge og ofte vanskelige å håndtere alene, få hjelp av noen slik at platen ikke skades ved håndteringen.

Er den nye oppvaskkummen større enn den gamle, må du sage et større hull i ­underskapet.

Boremaskin spenner benkeplat

1. Spenn fast benkeplaten. Sjekk at den ligger på plass før du drar til skruer og skiver i de forhåndsborede hullene.

2. Plasser oppvaskkummen 6-7 cm fra frontkanten, det gir en god arbeidsstilling. Hullet blir for stort hvis du bruker oppvaskkummen som mal til å sage ut etter. Bruk malen du fikk med oppvaskkummen eller trekk 2 cm fra oppvaskkummens omkrets.

3. Bor et 10 mm hull i hvert hjørne av markeringen for oppvaskmaskinen. Da kan du stikke ned stikksagbladet i hullet. Glem ikke å risse langs streken, se neste punkt.

4. Riss med en hobbykniv 2 mm utenfor linjen for å minske risikoen for at treet skal flises opp av sagbladet. Skjær langs en linjal og litt i vinkel mot den delen som skal sages bort.

5. Sag opp hullet med stikksag, begynn i et av hjørnehullene. Fest maskeringstape under stikksagen slik at du ikke riper opp platen. Sett noe i spenn under det som skal sages bort.

6. Stryk treolje rundt kanten på saghullet. Stryk olje på hele benkeplaten og slip ned med et fint sandpapir når oljen har tørket. Olje deretter på nytt slik at benkeplaten blir mettet.