Støp en plissert krukke i betong

Kom i gang med betong! Den fineste vårkrukken støper du selv – vi viser deg hvordan du gjør det, trinn for trinn. 

Du trenger:

  • Form: Plissert krukke (19 cm i diameter).
  • Finbetong: Tørr, 1,4 kg.
  • Form: Denne støper du i innerkrukken.
  • Hjelpemidler: Matolje på en svamp, betongspann, spade, plasthansker, en sløv kniv og en bit plast til å dekke over med. 

1. Støp en mal

Begynn med å lage en perfekt mal som du deretter kan bruke hver gang du skal støpe en krukke. Fyll  ¾ av formen til innerkrukken med betong. Ta ut malen når den har tørket, det tar to dager. Ikke fyll inner- og ytterformen samtidig. Da får du dem aldri ifra hverandre. 

2. Olje inn og bland

Smør inn både ytter- og innerformen med et tynt lag olje. Bland finbetongen etter instruksjonene på pakken. Rør godt i fem minutter, la den stå i fem minutter før du rører godt igjen. 

3. Fyll formen

Fyll ytterformen litt og litt om gangen, og klapp den deretter på utsiden for å få bort flest mulig luftbobler.  Fyll formen bare ¾ full.

4. Sentrer innerformen

Legg malen du lagde i innerformen. Press den ned i sentrum av ytterformen og juster spissene. Ta bort litt betong om formen blir fylt til randen. La det stå igjen en fem millimeters kant. Om formen er helt full, blir den vanskeligere å få ut. Klapp nok en gang på utsiden for å få bort luftbobler. Innerformen vil da flyte opp, så press den ned i riktig posisjon igjen. Dekk med plast og la tørke i to døgn. 

5. Finpuss.

Den støpte krukkeformen er veldig fleksibel og lett å løsne. Snu krukken opp ned slik at malen faller ut. Løsne innerformen først, så ytterformen. Skrap forsiktig bort betongrester med en sløv kniv. Skrap innover ved hjørnespissene.   

Å blande betong

Les på sekken for å finne ut hvor mye vann du skal bruke når du blander betongen. Bruk en vekt og et litermål for å få nøyaktige mengder, og se an konsistensen. 

  • Vanlig finbetong skal ha  konsistens som fast grøt. Om du tar en klatt i hånden og rister, skal den flyte ut og bli plan. 
  • Ekspanderbetong og fiberbetong skal ha litt løsere konsistens. Har du  i for mye vann, blir betongen skjør. Mange merker opererer med en luftinnføring i betongen for å gjøre den frostsikker. I de små lufthullene som dannes kan isen ekspandere uten at betongen sprekker. Har du i for mye vann, dannes det ekstra mange og store luftbobler. Se nøye etter, luftboblene skal være så små at de «knitrer» . Ha i litt mer tørt om betongblandingen har blitt for løs.