Lag en smart bokhylle

Vis fram bøkene og pyntegjenstandene dine! En veggfast bokhylle er fint, og frigjør også gulvplass. Vi viser deg hvordan du bygger den. 

Du trenger:

Mdf 12 mm
2 stk. à 300 x 1020 mm (A1)
5 stk. à 300 x 1 020 mm (A2)
12 stk. à 300 x 336 mm  (B)
2 stk. à 300 x 2 100 mm (C)

Høvlet listverk 22 x 45 mm
1 stk. à 2 076 mm (D)

Treplugg 6 mm (sages til av 2 stk. pluggstenger à 620 mm)
20 stk. à 50 mm.
8 stk. à 25 mm.

Skruer 35 stk.

Trelim

Kraftige franske skruer og fester til å henge opp med, 4 stk.

Slik gjør du:

1. Sag til alle deler. La C og D være litt for lange.

2. Sag ut innsnittet i A2, 22 x 45 mm.

3. Mål nøye opp hvor alle hullene til trepluggene skal sitte og bor dem med et 6 mm bor. Hullene i A2 skal være gjennomgående, mens hullene i A1 skal være 10  mm dype (om boret går igjennom A1 blir det bare mer å sparkle. Hullene i B skal være drøyt 20 mm dype.

4. Ha hyllen liggende på gulvet før du monterer den. Vær nøye med å ha trelim i alle hull og på alle yter som skal ligge sammen. 

5. Monter to hylleplater B i den ene siden A1 med korte plugger. Trykk inn to lange plugger i den andre siden på B, og tre på en mellomvegg A2. Pluggene skal nå gå igjennom A2 og stikke ut på den andre siden. Trykk godt til ved hver montering. 

6. Monter to hylleplater B til, sett i lange plugger og tre på enda en mellomvegg A2. 

7. Lim og skru fast den nederste platen C. Forbor for skruene etter hvert, boret må et stykke inn i A for å forhindre at A sprekker. 

8. Fortsett å montere hylleplater B og mellomvegger A2, og til slutt sideveggen A1, som monteres med korte plugger. Lim og skru fast C. 

9. Sag av det som stikker ut på den andre siden av C. Mål den øvre platen C og sag av, lim og skru den fast etterpå. 

10. Mål og skru til listen D, og bor hull til veggmonteringen. Forbor, lim og skru fast listen til mellomveggene A2, den øvre platen A2 og sidene A1. 

11. Så er det på tide å sparkle, pusse og grunne bokhyllen. Slip lett over før du maler ferdig med interiørmaling. Bruk gjerne rulle, det er lettere og raskere.