Gjør det selv: Mal til du blir gul og blå

I denne guiden tar vi utgangspunkt i hjemmets forskjellige bygningsdeler og inventar og gir deg en innsikt i hvilke typer maling du med fordel kan bruke til de forskjellige oppgavene.

Malerarbeidet er gøyalt å gjøre selv fordi det virkelig gjør en forskjell. Ujevne og slitte flater omgjøres raskt til noe som like gjerne kunne vært i en luksusbolig. De moderne malingene er enkle å arbeide med, og eneste forutset- ning for å gå i gang er grunnarbeid og nøyaktighet. Vi har snakket med adskillige eksperter, som uavhengig av hverandre anbefaler vannbasert plastmaling til innendørs bruk. En stor lettelse fordi verktøyet er lett å rengjøre med vann og såpe, og du unngår at hele huset oser av whitesprit og andre løsemidler.

Alle rom bør behandles ovenfra og ned. Etter avfetting og sparkling, sliping og rengjøring av alle flater, males taket. Deretter eventuelle vindusutfôringer og vegger, så gulvlistene og til slutt gulvet. På den måten unngår du drypp og sprut på ferdigmalte flater.

God maling er dyr, så før du kjøper, bør du måle opp nøyaktig og beregne hvor mange ganger du skal male. Det er aldri nok med et strøk, uansett hva som står på etiketten. Snakk med fargehandleren du bruker når du kjenner arealet, og fortell hvilket underlag du skal male på.

Innhold i maling

Maling av alle typer inneholder tre komponenter:

BINDEMIDDEL, som er det klebestoffet som fester malinga til underlaget. De mest brukte bindemidlene er akrylplast og alkyd.

LØSNINGSMIDLER fortynner malinga og gjør den flytende. Løsemidlet fordamper, i takt med at malinga tørker. I malinger med akryl som bindemiddel er løsemidlet vann. I malinger der bindemidlet er alkyd, er løsemidlet vanligvis terpentin.

Siste nødvendige ingrediens er PIGMENT, som gir malinga kulør. Jo mer pigment/fargestoff, dess bedre dekker malinga. Derfor er det ikke alltid en god idé å kjøpe lavprismalinger, da de inneholder mindre pigment og krever flere lag før de dekker.

Glasgrad

Malingas glansgrad viser om malinga tørker med matt eller blank overflate. Glansgraden er oppdelt etter en skala med tall fra 0 til 100, hvor 0 er helmatt og 100 er super høyglans. Mest brukt er skalaen mellom glans 3 og glans 90.

Malinger med lavt glans-tall er ikke særlig slitesterke, men minimerer synligheten av små ujevnheter, og typisk brukes glans 3 og 5 til tak og vegger, der det ikke er stor slitasje. Malinger med større glanstall er hardere og derfor mer rengjøringsvennlige. Til gjengjeld dekker de som regel ikke like godt. Glansgraden er alltid trykt på emballasjens merkelapp.

YL-merking

YL står for yrkeshygiensik luftbehov og forteller hvor mange kubikkemeter luft som skal til for å fortynne dampene fra 1 liter maling, lakk eller beis til under normen for helseskadelig innhold. YL-kodene forteller dermed, enkelt sagt, om mengden løsemidler og – og hvor mye ventilasjon som behøves. YL-gruppe 00, 0 og 1 har YL-tall på henholdsvis 0-30, 30-100 og 100-400 m3. For YL-gruppe 00 og 0 er anbefalingen å unngå innånding av sprøytetåke. For YL-gruppe 1 gjelder at hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, må det brukes åndedrettsvern.
YL-gruppe 2, 3, 4 og 5 krever ytterligere tiltak. Unngå dem hvis du kan. Tallene for nødvendig luftmengde for å forttynne løsemidlene er store, fra 400 til over 3200 kubikkemeter. Andre farer merkes med symboler.

Før du maler

Fjern løse partikler, støv og avskallende maling. Ettersom maling ikke binder på fettpartikler, skal treverk og vegger, især kjøkkenområder, vaskes grundig før maling. Her brukes grunnrens og i de verste tilfellene salmiakk. Husk briller og lufting.
Etter grunnrens skal underlaget tørke helt før det males. Sot og tobakksrøyk eller juniors tegninger på veggen kan gi gjennomslag og trenge gjennom det nymalte området. Bruk kvistlakk, så stenger du disse flekkene effektivt inne.

Vann eller olje

Tidligere har akrylplastmalinger hatt rykte på seg at de ikke fløt pent sammen og etterlot en overflate med penselspor eller «appelsinhud», samt at de ikke var så slitesterke som alkydmalinger.
Men de senere års tekniske utvikling har ført plastmalinger opp på samme standard som alkyd, og plastmaling kan nå, med visse unntakelser, brukes overalt i hjemmet. Det er en gylden regel at det nye laget skal være med samme type løsemiddel som det er brukt før. Altså plastmaling på plastmaling. Og olje på olje. Det lar seg likevel gjøre å male med plastmaling på oljemaling, når flatene mattslipes med slipepapir eller hvis du maler med en heftegrunning.

Fargeforskjeller

Fargetoning foretas i blandeanlegg som treffer fargen svært nøyaktig. Det kan likevel oppstå ganske små nyanseforskjeller fra spann til spann. Især hvis du velger maling i forskjellige emballasjestørrelser. En liten boks på 1 liter er vanskeligere å tone enn 5 liter.
Ved maling av større rom, der det brukes mye maling i samme nyanse, er det derfor en god idé å male ét veggstykke – fra hjørne til hjørne – med maling fra et spann. Bland malingsrestene over i neste bøtte, og mal etter grundig omrøring neste veggstykke.

 

Rom for rom

La oss kikke inn i hjemmet og se hvilke typer maling som anbefales til de forskjellige oppgavene.

Kjøkken og våtrom

Før det males på kjøkkenet, må du regne med at tak og vegger må vas-
kes grundig med grunnrens.

A. Taket forbehandles som omtalt i forbindelse med stua, avhengig av hvilken type tak man har, men males med våtromsmaling glans 10. Våtromsmaling er en akrylmaling som er tilsatt soppdrepende midler.

B. Veggene males på samme måte med våtromsmaling minimum glans 10, men gjerne glans 20-25.

C. Flisene i kjøkken, vaskerom eller bad kan males etter grundig avfet-
ting med grunnrens. Blanke fl iser mattslipes med våtslipepapir korn 240. Før flisene males, skal de forbehandles med heftegrunning, som påføres med korthåret rulle.

Deretter minimum 2 ganger akrylmaling glans 25-90, som likedan påføres med korthåret rulle, som etterlater ei glatt overfl ate. Etter samme metode som flisene, kan kjøkkenskapdører og skap i melamin males. Her er det også en god idé å mattslipe flatene før maling med heftegrunning.

Stue og soveværelse

D. Taket slites av gode grunner ikke særlig mye. Rengjøringen begrenses til støvsuging og børsting. Det er derfor ikke store krav til slitestyrke og vaskbarhet som andre steder i huset. De fleste produsenter tilbyr en spesiell takplastmaling, som er helmatt (glans 2-5) og kan for eksempel være 30 % billigere enn veggmaling i god kvalitet. Denne malinga kan brukes på nye gipsplatetak og eldre tak, som er rengjort, og som tidligere er behandlet med plastmaling.

Eldre pussede tak kan ha sprekkerog skjolder, eller de kan være be-
handlet med f.eks. limmaling. Her bør underlaget vaskes og males med alkydtakmaling. Denne (olje/whitesprit-) malinga tørker helmatt, forsegler nikotin og vann skjolder og hindrer etterfølgende gjennomslag. Når eldre, pussede tak har fine setningssprekker, bør du tapetsere hele taket med glassfilt, som skjuler sprekkene. Glassfilten grunnes med f.eks. «striefornyer» (=«vevfyller» fra Flügger), eller annen rimelig maling, og males med alminnelig tak-/veggplastmaling. Er underlaget rent mineralsk, vurdér bruk av Silikat Vevgrunn og Santex V fra Nordsjø.

Ubehandlede panelbord gulner og gjør rommet mørkere. For å lysne bordene kan du fullmale eller hvitpigmentere treverket. I begge tilfeller fjernes gammelt smuss med trerens. Ved fullmaling skal eventuelle kvister først behandles med kvistlakk, og bordene grunnes med grunnmaling for tre. Etterfølgende males med matt alkydtakmaling eller akrylmaling med høyere glans-tall. Ved hvitpigmentering er malinga laserende, treets åretegning er stadig synlige, til dette brukes hvitpigmentert panellakk.

E. Veggene males i ønsket farge med glans 5 veggplastmaling i beste kvalitet. På tidligere malte fl ater dekker malinga 10 m² pr. liter; det må likevel beregnes ekstra maling dersom det skal foretas fargeskift fra mørk til lys. Forgrunnet glassvev dekkes etter to strøk, ugrunnet glassvev kan grunnes med vevfyller, som kan være noe billigere enn veggmaling.

Entré og barnerom

F. Til veggene bør du velge veggplastmaling glans 7-10, ettersom du må regne med hyppigere rengjøring etter fettfingre og vått yttertøy. Hvis du er absolutt tilhenger av matte vegger, kan du bruke ekstra matt veggmaling, som er helmatt glans 3, men like robust og rengjøringsvennlig som veggmaling glans 10.

Dører og skap

G. Ubehandlede dører i masonitt, mdf eller lyse tresorter males med grunnmaling for tre og sluttmales med akrylmaling glans 40-90. Dører, som har vært malt før, mattslipes med slipepapir korn 240 og vaskes med grunnrens. Kraftig slitte områder, der treet ikke er dekket av maling, fl ekkmales med grunnmaling for tre, deretter sluttmales det med akrylmaling glans 40-90. Oljebehandlede dører (teak/mahogni) avfettes, utendørs med cellulosefortynner. Disse oljeholdige tresortene kan gi gjennomslag i vannbserte malinger, så her anbefales grunnmaling med alkyd (olje) grunnmaling til tre og avsluttende maling med alkydmaling glans 40-90.

Treverk

H. Vindusrammer og -sprosser behandles på samme måte som gulvlister og dør-
karmer. Men de lærde strides når det gjelder vindusplata (vinduskarmen). Plastmaling danner en bløtere overfl ate enn alkydmaling, så fl ekker fra blom-
sterpotter og pynt med tiden henger fast og etterlater merker. Ei hard overfl ate fås med maling med alkydemalje glans 40-90.

I. Malte gulvlister og dørkarmer vaskes ned med grunnrens og mattslipes med slipepapir korn 180. Ved gjennomsliping inn til treet og ved gulvlister og dørkar-
mer i ubehandlet tre grunnes med grunnmaling til tre og sluttmales to gan-
ger med akrylmaling glans 40-90.

Gulv

Gulv i tørre rom (tre/betong) behandles med en vannbasert gulvmaling, der bin-
demidlene er en kombinasjon av uretan og akryl. Gulvene skal være rengjort og tørre, og beste slitestyrke oppnås med to påføringer. Ubehandlede gulv grunnes én gang med den samme malinga fortynnet med 10 % vann. Deretter sluttmales med 2 ganger ufortynnet maling.

Radiatorer

Det er adskillig bry med å male gammeldagse radiatorer, som har mange krinkelkroker, der pensel og rull ikke kan komme til. Det fi nnes spesielle radiatorpensler, hvorav en, som ligner en kjempetannbørste, gjør arbeidet lettere, men ellers er radiatormaling på sprayboks en ideell løsning. Sprayboksen inneholder maling til ca. 2 kvadratmeter og koster ca. 100 kroner. Plateradiatorer kan males med akrylemalje glans 40-70.

Betonggulv i garasje og kjeller

Kan males med en tokomponent epoxymaling, som er fantastisk slitesterk og motstandsdyktig over for vann som kommer på overflata. Malinga er allergifremkallende, så du bør være ekstra omhyggelig med å bruke beskyttelsesbriller, maske, gummihansker og -støvler når du arbeider med denne typen maling. Er det risiko for fukt nedenfra, bør du bruke en vannbasert betongmaling, som kan puste. Den er ikke så slitesterk, men den skaller ikke av.