Slik støper og murer du selv

Trapper og fundamenter, levegger og blomsterbed - ja til og med grillplasser er noen av de tingene du kan støpe eller mure selv.

Ta på deg arbeidshabitten og gode arbeidshansker og sett i gang. Enkle støpearbeider og muring av mindre konstruksjoner er slett ikke vanskelig.

Du vil tvert i mot erfare at du faktisk har grunnlaget inne allerede, for støping og muring er ikke ulikt det vi som barn lagde med sand og litt vann og en bøtte og spade.

Først kan det være greit å rydde opp i noen produktnavn og begreper for dem som kanskje ikke tidligere har tatt i en murerskje. Sement er et bindemiddel som brukes i alle former for støping og muring. Når man skal mure eller pusse en grunnmur, forstøtningsmur eller lignende, brukes mursement, som er et spesialprodukt til nettopp muring og pussing. Denne mursementen sammen med sand og vann blir til mørtel du kan mure og pusse med. Blander du selv, er dette en rimelig løsning.

mure selv 

Enkel muring og støpearbeid i hagen kan du gjøre selv. Det er morsomt, og du kan spare en del penger på egen innsats.

Husk at mur og pussesand skal ha maks kornstørrelse på 3-5 mm.

De fleste byggevarefirmaer leverer støpesand i løs vekt eller sekk. Til støpearbeider brukes en annen sement, såkalt Standardsement FA. Sammen med vann og tilslag i form av sand, grus eller stein, blir sementen til det vi kaller betong.

Til mindre støpejobber er 1 del Norcem Standardsement FA, 2 deler sand og 2 deler stein et vanlig blandingsforhold (ved å tilsette grus og pukk i maks 16 mm størrelse øker man betongens styrke.)

Med en betongblander kan du enkelt blande betongen selv. Til litt større støpearbeider kan man om ønskelig bestille ferdigblandet betong. Sement og mørtel kan gi etseskader på huden, så derfor bruker man alltid hansker og gummistøvler.

Muring

Mørtel til muring og pussing kan du blande fort med drill i en dunk eller med en blandemaskin. Husk å blande det tørre godt sammen før du tilsetter vann.

Mørtel til muring av teglstein eller Leca-blokker består av 1 del mursement og 3 deler sand (eventuelt se sekkens bakside for mer nøyaktige blandingsforhold). Bland med vann til en grøtaktig konsistens, noe tynnere til Leca enn til teglstein. En mørtel stivner fort. Bland ikke mer enn du trenger de første par timene.

For å forsinke herdingen kan du dekke fersk mørtel med plast.

En trapp eller flere i hagen fanger opp nivåforskjeller i terrenget og bidrar både skjønnsmessig og praktisk. En trapp i betong hverken råtner eller ruster, men står der like fin år etter år.

mure og støpe trapp

Det er ingen heksekunst å støpe en trapp i hagen. På denne trappen er det lagt skifer på trinnene.

Støp en trapp

Her har du gjør-det-selv oppskriften på hvordan du lager en slik trapp selv.

Trinn for trinn:

 1. Planlegg trappens utforming og antall trinn. Høyden på opptrinnet bør helst ikke være over 16 cm. Med et inntrinn på 31 cm gir dette en trapp som er god å gå i.
 2. Grav til frostfri dybde. Erstatt massen med ikke-telefarlig pukk og grus. Bruk isolasjonsmatter om nødvendig.
 3. Bygg forskaling. Husk avstivninger.
 4. Bland betongen.
 5. Legg i betong og eventuell armering tilpasset trappens konstruksjon. Komprimer godt.
 6. Inntrinnene avrettes og glattes med murskje. Kost over slik at du får en ru overflate. Det gir et sklisikkert trinn og god heft til eventuell legging av skifer.
 7. Dekk til med plast. Vann betongen dagen etter og dekk til med plast igjen. La tørke i syv døgn. Hvis du ønsker det, kan du fjerne forskalingen etter to dager.

Tegningen viser forskaling til en enkel trapp. Må du ha flere trinn, bygger du videre etter samme prinsippet. Legg merke til avstivingene som hindrer at veggene i forskalingen presses ut når betongen legges i. Dette er meget viktig!

Forskaling er en enkel støpeform. Den kan lages i tre eller kjøpes ferdig til ulike oppgaver (f.eks. støpesylinder til tørkestativ og stolper). Du bør legge i armeringsjern, stein eller pukk for å forsterke betongen.

Store konstruksjoner bør styrkeberegnes av byggteknisk konsulent.

Til jobben trenger du:

 • Norcem Standardsement FA
 • Støpesand
 • Vann
 • Pukk (maks 16 mm størrelse)
 • Armeringsjern
 • Spade
 • Blandebøtte eller blandemaskin
 • Vater
 • Murerskje
 • Materialer, spiker, sag og hammer til forskalingen.

Skisse for grunn fundamentering av betongtrapp mot vegg. Trappen skal ikke støpes fast mot husveggen. På tegningen ser du at den hviler mot en festebrakett. Da unngår du kuldebro og sprekker i betongen.

De fleste hageeiere står før eller senere foran oppgaven å støpe fundament til tørkestativet. Oppgaven er enklere enn du tror, og fremgangsmåten er den samme enten det er snakk om gjerdestolper eller flaggstenger. Til gjerdestolper, tørkestativ o.l. trenger du solide fundamenter som tåler frost og daglige belastninger. Grunnarbeidet er derfor viktig.

Slik støper du fundament til tørkestativet

Skal plasseringen skje i leire, jord og annen telefarlig grunn, må du bruke isolasjonsmatter under og minst 50 cm utenfor og rundt fundamentet.

Trinn for trinn:

 1. Planlegg fundamentets plassering, dimensjon og høyde.
 2. Grav ned til frostfri dybde. Bruk isolasjonsmatter eller telesikker masse som beskyttelse mot teleskader.
 3. Støp rett i hullet eller bruk forskaling.
 4. Bland betongen i henhold til blandetabell.
 5. Fyll i betong. Komprimer godt.
 6. Eventuell armering dimensjoneres etter forventet belastning. Husk å komprimere betongen godt rundt armeringen.
 7. Dekk over med plast. Spyl med vann dagen etterpå. Legg plasten tilbake og la den ligge en ukes tid. Pass på at betongen holder seg fuktig i minst 7 døgn.
Tegning av trapp i terrenget med grunn fundamentering. Her ser du hvordan isolasjonsmattene ligger over telesikker masse av grus og pukk. Mattene går et stykke utenfor nederste og øverste trinnet. Dette fordi frosten ikke skal komme til fra undersiden.

Fundament til tørkestativ

Bruk en pappsylinder (støpesylinder/søyleforskaling) som går 1 meter ned i bakken. Fyll rundt med ikke-telefarlige masser (pukk, grus eller løs Leca). Før betongen størkner plasseres et metallrør med tett bunn i betongen. Tørkestativet settes i dette røret etter at betongen er herdet. Støpesylindere i ulike dimensjoner finner du hos byggforhandleren.

Fundament til flaggstang

For stanghøyde opp til 10 meter skal fundamentet ha en dybde på min. 160 cm. Er flaggstanga over 10 meter, skal dybden være min. 180 cm. Betongen må forsterkes med 4 mm og 12 mm armeringsjern. Festeboltene for flaggstangfoten støpes fast i betongen. Følg leverandørens anvisninger. Husk å fylle rundt med ikke-telefarlige masser.

Fundamenter til lette gjerdestolper

Du kan støpe stolpene direkte fast i hullet eller lage en forskaling. Støpesylinder kan også brukes. Fåes i ulike varianter hos byggforhandleren, slik at du kan dimensjonere fundamentet i henhold til gjerdets størrelse og forventet belastning.
Fyll rundt med grov grus eller pukk som beskyttelse mot teleskader. Dybden på fundamentet bør være lik halve stolpehøyden over bakken.

Sålefundamenter for andre byggverk

For trapper, skifergulv, utepeiser o.l. kan det være lurt å støpe en såle som fundament for byggverket. Tykkelsen og bredden på sålefundamentet tilpasses forventet belastning. Den bør være min. 10 cm tykk, og lages av betong med godt innstøpt armeringsnett.

Må ligge på ikke-telefarlig underlag. En slik såle kan også brukes som platting til søppelkasse eller kompostbinge.

Betong til fundament

1 del standardsement FA, 2 del sand og 2 del stein. Relativ tørr konsistens. Se også sekkens bakside for mer nøyaktige blandingsforhold. Ikke bruk for mye vann, det reduserer betongens styrke.

Til jobben trenger du:

 1. Norcem Standardsement FA
 2. Støpesand
 3. Vann
 4. Pukk (maks 16 mm størrelse)
 5. Armeringsjern
 6. Spade
 7. Blandebøtte eller blandemaskin
 8. Støpesylinder
 9. Murerskje

Meld deg på Vi i Villas nyhetsbrev her!