Nøkkelen til et vellykket renoveringsprosjekt

Alle som har pusset opp eller renovert et hus eller en hytte vet at slike prosjekter både er omfattende og kostbare. Her får du 3 gode råd før du setter i gang med et renoveringsprosjekt. 

Prosjektet kan omhandle flere ulike fagfelt og aktører, og prosjektet skal både planlegges og utføres, og i noen tilfeller også søkes om. Ofte vet man ikke hva man går til før man har startet rivearbeidet og ser hva som skjuler seg under gammel panel og gips. Mange avgjørelser skal tas og ikke alle er like enkle. Heldigvis har vi samlet 3 gode råd til deg her. 

1. Involver fagpersoner tidlig i prosessen

Ingen totalrenoveringsprosjekter er like, og kompleksiteten på prosjektet vil påvirkes av blant annet byggets tilstand, størrelse og byggemåte. Man kan derfor ha stor nytte av å sparre med noen som har løst tilsvarende prosjekter før. Ved å engasjere en kvalifisert fagperson til å kartlegge hvilke tiltak det er behov for, vil mange oppleve at det avdekkes problemer eller forhold man ikke var klar over. Å avdekke disse forholdene tidlig i prosessen reduserer risikoen for budsjettoverskridelser og sprukne tidsskjemaer. Mange velger å engasjere en arkitekt eller en takstmann for å forstå hva som må gjøres, hvor mye det vil koste og hva som eventuelt vil utløse søknadsplikt til kommunen.


Det er mange muligheter for deg som går grunding til verks med ditt renoveringsprosjekt. 

2. Avgrens og beskriv prosjektet før du setter i gang

Totalrenovering brukes gjerne om prosjekter som er mer omfattende enn kun oppgradering av overflater. Byggstart definerer renovering som arbeider hvor det rives inn til bjelkelaget eller betongen, for så å bygge opp igjen på nytt. I tillegg er det vanlig å skille mellom innvendig og utvendig renoveringsarbeider. Å forstå og bruke disse begrepene riktig vil gjøre kommunikasjonen med håndverkere, arkitekter og materialleverandører enklere. For større prosjekter vil det være nødvendig med en prosjektbeskrivelse som er tydelig på hva som inngår i prosjektet. På den måten unngår man misforståelser, og man blir tvunget til å prioritere hva som må gjøres, og hva som kan gjøres. De fleste har et budsjett å forholde seg til, og da er det viktig å avgrense prosjektet tidlig i prosessen for å være sikker på at man kommer i mål. 

3. Gjenbruk og ombruk sparer både miljøet og lommeboken

Dersom man har bestemt seg for å sette bort jobben til fagfolk, er et godt tips å bruke et firma som har erfaring fra tilsvarende renoveringsprosjekter. Dette gjelder spesielt dersom man har et ønske om å ta vare på originale detaljer og materialer. En bonus ved gjenbruk er miljøaspektet, noe flere og flere forbrukere er bevisste på når de skal pusse opp. I noen tilfeller vil det også øke boligens verdi å beholde originale deler, da mange kjøpere av gamle hus vil sette pris på det autentiske og unike.

Kilde: Byggstart.no