Gjør avfallsdunken pen igjen

Uansett hva slags avfallsdunk du har, er det sjelden den pynter opp. Men det er lett å lage et skjul til den, så den ikke skjemmer.

Hvis du er lei av å se på avfallsdunken din, kan du enkelt bygge et stativ til den, slik at den skjules. Dette stativet har sider av runde stolper, med lokk og dør av terrassebord. De to forskjellige overflatene ser flotte ut, og gjør at det skiller seg litt ut.

Du kan fint lage det utelukkende av bord, eller velge annet treverk enn trykkimpregnert, som vi har valgt her. Har du flere avfallsdunker du vil skjule, kan du bygge et stativ i dobbel eller tredobbel størrelse.

Dette har vi brukt:

Materialer

50 mm trykkimpr. stolper:

 • 4 stolper (A) à 122 cm
 • 28 stolper (B) à 118 cm 

21 x 95 mm trykkimpr. terrassebord:

 • 4 tverrstivere (C) à 79 cm
 • 3 tverrstivere (D) à 60 cm
 • 3 stivere (E) à 96,5 cm
 • 2 bord til kryss (F) à 110 cm
 • 2 lekter til dør (G) à 105 cm
 • 1 skråstiver til dør (H) à 115 cm
 • 18 dekkbord til lokk/dør (J) à 59,5 cm
 • 2 lekter til lokk (K) à 79 cm

Dessuten:

 • 4 hengsler, 35 x 200 mm
 • 1 metallstang, 5 x 25 mm, på 65 cm
 • Skruer, 4 x 20, 4 x 35, 4 x 40 og 5 x 80 mm
 • 1 skåte, 50 x 120 mm
 • 1 dørgrep, 1 øyeskrue,
 • 1 karabinkrok
 • 1 kjedestykke på cirka 25 cm

Sidene lages

1. Begynn med å måle dunken, slik at skjulet kommer til å passe perfekt til den. Ikke lag det for trangt – det skal være lett å kjøre dunken inn og ut.

 

2. Kapp stolpene, slik at de har riktig lengde, og bor hull – ett i hver ende av hver stolpe. Hullene forskyves med cirka 5 cm, så skruene ikke treffer inn i hverandre. Det er lettest å bore hullene hvis stolpene holdes sammen med gaffateip.

 

3. Sett sammen stolpene. Hvis du legger dem på en plate med vinkelrette hjørner, sikrer du at sidene blir vinkelrette. Spenn fast den første stolpen på platen med skrutvinger. Skru sammen sidene med to 5 x 80 mm skruer gjennom hver stolpe.

 

4. Så er siden satt sammen. Stolpene i endene (A) er litt høyere enn de andre, slik at de kan være “bein” på stativet.

 

5. Plasser listen (C) øverst på siden. Den skal sitte cirka en bordtykkelse fra overkanten av siden og i samme avstand  fra sidene. Du kan bruke et par bordbiter til å måle opp med. Skru fast bordet med et par 4 x 40 mm skruer. 

 

6. Skru fast stiverne (E) i siden. De plasseres loddrett mellom bordene (C) – også et bretts bredde fra kanten – og skrus fast med 4 x 40 mm skruer. I den andre siden skal det bare skrus fast en stiver bakerst, dermed er det plass til hengsler.

Lokk og dør lages

Når du har satt sammen de to sidene, kan du begynne med lokket og døren til stativet. De lages av terrassebord. Det er enklest å fordele luften mellom bordene til lokket hvis du legger dem oppå en av sidene, og fordeler bordene jevnt. Når du skal lage døren, er det smart å legge opp bordene på en vinkelrett plate. Da forsikrer du deg om at døren også blir vinkelrett. På bak- og undersiden av både døren og lokket skal det monteres lekter, som bordene kan settes fast til. På døren skal det også settes på en skråstiver, slik at den ikke ender opp med å vri seg og henge.

1. Lag lokket. Bordene til lokket (J) kappes til i lengden, og legges ut slik at avstanden mellom bordene fordeles jevnt. Her passer det med en avstand på 3 mm. Da vil lokket flukte med siden.

 

2. Plasser lekten (K) oppå bordene. Lekten skal trekkes litt tilbake fra det fremste bordet (J), slik at den kommer til å sitte bak den fremste tverrstiveren (D), og slik at lokket rekker over døren. Bak kappes lekten så den flukter med endekanten.

 

3. Skru fast lektene (K). Plasser dem 5 cm fra endekantene på bordene (J), og skru dem fast med 4 x 35 mm skruer.

 

4. Lag døren. Bordene (J) legges ut på siden, og det merkes opp hvor lektene (G) skal skrus fast. Her er det 3 cm fra kanten. Når alle deler er riktig plassert, skrus lektene fast med 4 x 35 mm skruer.5. Monter en skråstiver (H). Mål opp til de skrå snittene i hver ende av bordet, slik at det kan ligge diagonalt mellom lektene (G), og skru det fast.

Så er delene klare til å bli satt sammen.

Delene monteres

Nå har du både sider, lokk og dør. Det neste er å sette sammen delene ved hjelp av tverrgående bord. Det skal plasseres to bord mellom de to sidene – et øverst og et nederst bak. Foran skal det bare være et øverst. Da blir det plass til å kjøre dunken ut og inn. Vær oppmerksom på at det tverrgående bordet på baksiden øverst skal plasseres litt lenger ned enn det på fremsiden, slik at lokket passer og blir liggende rett. På baksiden av stativet skal det lages et kryss som gir stabilitet. Det samme formålet har metallstangen som skrus fast under beina på forsiden.

1. Skru fast det fremste bordet (D) i den ene siden øverst med 4 x 40 mm skruer inn i tverrstiveren (C). Reis opp delene, og skru fast den andre enden av bordet til den andre ferdige siden.

 
2. Sett fast det andre bordet (D) bak, øverst. Bordet skal plasseres en bordtykkelse lavere enn overkanten på lektene (C) i siden. Det gjør at det blir plass til lektene (K) på undersiden av lokket. Skru også fast et bord (D) nederst.

 
3. Lag et kryss på baksiden av stativet. Spenn fast et bord (F) på skrå på baksiden med par tvinger. Merk opp hvor det skal kappes, og kapp det til. Gjør det samme med det andre bordet (F), som skal sitte motsatt av det første bordet.

 
4. Skru fast bordene (F) på baksiden av stativet med 4 x 40 mm skruer. Sjekk først at stativet er i vinkel. Sett også en skrue eller to i selve krysset.

 
5. Sett en metallstang under stativet, så det stabiliseres. Den plasseres mellom beina foran (A), med 4 x 40 mm skruer. Her er det brukt et hjelpebord for å holde riktig avstand mellom beina (A) til metallstangen er skrudd fast.

Lokket monteres

1. Monter hengsler på lokket med 4 x 35 mm skruer som vist. Legger du lokket oppå stativet, har du et arbeidsbord mens du skrur på hengslene.

2. Hengslene skrus deretter fast til bordet (D) på baksiden med 4 x 20 mm skruer. Dermed er stativet klart til å bli satt på plass inntil veggen.

 
3. Plasser stativet, og sjekk med et vater at det står helt rett. Det er viktig at det står helt rett før døren skrus på. Ellers kan den komme til å henge.

En siste finish

Nå mangler bare de siste småtingene. Døren skal monteres ved hjelp av to hengsler som plasseres på innsiden av den ene siden. På forsiden av døren skal det settes på et grep, slik at døren er enkel å åpne og lukke når dunken skal kjøres ut for å tømmes. I tillegg får døren en skåte i toppen som holder den lukket. Under lokket skal det settes en øyeskrue, der det kan henge et kjede med en karabinkrok. Kroken festes deretter til lokket på avfallsdunken. Det gjør at du bare trenger å løfte ett lokk når du skal ut med søpla. Det er smart.

1. Skru fast to hengsler innvendig på sidene til stativet. Vi bruker 4 x 40 mm skruer. Etterpå skrus døren fast til hengslene med 4 x 20 mm skruer.  

 

2. Sett på en skåte, slik at døren kan holdes lukket. Setter du på et dørgrep, er det også enklere å åpne og lukke døren. Beslagene skrus fast med 4 x 20 mm skruer.   

 

3. Skru en øyeskrue i lokket, og sett en kjetting i den. Når den er på plass, klemmer du øyeskruen rundt kjettingen med en tang, så kjettingen ikke faller av. I den andre enden monterer du en karabin­krok, som festes til lokket på dunken.

 

4. Fest karabinkroken til lokket på dunken. Dermed følger det lokket til stativet opp og ned. Kjettingen settes enkelt rundt håndtaket med karabinkroken. Samtidig er det lett å frigjøre dunken når den skal tømmes.

 
Stativet skjuler avfallsdunken. Samtidig har det et lokk foran, som gjør det enkelt å kjøre dunken ut og inn.