Slik tar du vare på vinduene

Ved å sette av noen timer til vedlikehold av vinduer en gang i året, slipper du den store malejobben. Her er en vedlikeholdsplan i fem trinn.

– Trikset er å se over vinduene hver vår, og gjøre nødvendige utbedringer der og da. Da kan det gå lenge mellom hver gang du trenger å male hele vinduet, sier Per Myhre, maler og teknisk sjef hos Nordsjö.

– Det lønner seg å følge med, og ta det med en gang. Da blir jobben mye mindre. Det blir både billigere, raskere og enklere på alle måter, sier Myhre i en pressemelding.

Vannet er den største fienden

Vinduene er den mest utsatte delen på huset, og det er vannet som er den største fienden. Men med enkle utbedringer når skaden er liten, hindres vannet i å trenge inn i treverket.

– Gjør vi en god jobb her, unngår vi at skaden blir større og at treverket råtner. Og du har fine vinduer i mange, mange år, sier den erfarne maleren.

Han forteller at vi må se etter sprekker og løs maling. Det er tegnene på at noe er galt.

  • Trinn 1. Vask

Han anbefaler en årlige sjekkrunde. Start med å vaske, for det kan skjule seg mye løs maling og oppsprekking under støv og skitt.

– Vask og skyll grundig. Bruk et vaskemiddel for vask av hus, og følg anvisningen fra produsenten, råder Myhre.


VASK: Start med en grundig vask, det kan skjule seg mye sprekker og løs maling under støv og skitt.

  • Trinn 2. Fjern alt løst

Her tar du med skrape, sandpapir og stålbørste.

– Alt som sitter løst må skrapes bort. Hjørner er spesielt utsatt, her blir det ofte stående vann, sier han.


VANNFELLE: I løpet av året ligger snø, is og vann i kroker og kriker og tærer på malingen. Vær ekstra nøye med å skrape bort all løs maling her.

Han tar et tak med stålbørsten under vinduene, for å sikre at fluer og andre insekter er fjernet. Han sliper ned skarpe kanter med sandpapiret.

– Før vi fortsetter med videre behandling må flekkene med bart treverk få tørke godt opp. Dersom vi sluntrer unna her, vil ikke jobben holde lenge, sier han.

  • Trinn 3. Impregnering

Videre er det viktig å få på en grunnbehandling på det bare treverket, slik at fukt ikke trenger inn igjen.

– Dette er den viktigste delen av behandlingen, sier Myhre og pensler på godt med impregneringsolje.

  • Trinn 4. Flekkgrunning

Når impregneringen er tørr, skal det flekkgrunnes. Til dette brukes en grunningsmaling for vinduer. Den er forholdsvis tykk og dekker godt inn i småsprekker. Hvis vinduene er kittet, skal du male 1-2 millimeter inn på glasset. Det hindrer at vannet renner ned mellom sprosse og glass.

– Men sorte gummilister skal ikke males, sier Myhre.

  • Trinn 5. Toppstrøk

Til slutt er det klart for toppstrøk. Nå er det klart at jobben ikke er stor; det er bare de flekkene som var skadet som skal grunnes og males.

– Det er derfor vi kaller det flekkmaling. Med denne metoden kan det gå mange å før du trenger male hele vinduet, avslutter han.

Alle malingsleverandører har spesielle malingsystemer for behandling av vinduer, men prinsippet er det samme. Alt som er løst må bort og fuktig treverk må være tørt før videre behandling.

Kilde: ifi.no