Gjør det selv: La lyset skinne gjennom taket

Når du har tatt beslutningen om å innrede det tomme loftet, må det planlegges lys og luft til de nye rommene. Det beste alternativet er ett eller fl ere takvinduer som bringer både lys og hygge til de nye rommene.

I mange eldre eneboliger brukes loftet bare som oppbevaringsplass for flyttekasser, avlagte klær og lektøy som barna for lengst har blitt for store til. Ofte er det derfor mye plass som kunne brukes til noe mer fornuftig om loftet ble innredet slik at familien også kunne oppholde seg der.

Men mange loft er ikke beregnet på å bo i, og mangler derfor vinduer. Skal loftet bli boligrom, må dagslyset inn.

Løsningen på problemet er et takvindu. Med ett eller flere takvinduer kan du justere lysinnfallet slik at det for eksempel kommer lys i alle rom, eller slik at det også faller lys på trappa ned til etasjen under. Og tenker du strategisk før du setter inn vinduene, skulle det også være mulig å unngå mørke hjørner eller dunkle trapper. Før du kan få glede av de nye vinduene, må takkonstruksjonen forberedes, eventuelt forsterkes, for vinduene. Det er mest praktisk å velge en størrelse på vinduene som passer mellom de eks-isterende sperrene. Da slipper du å lage utveksling i bærekonstruksjonen og innfesting av vinduene blir enkel.

Vær klar over at typen takstein på huset ditt har betydning for hvilken inndekning du skal velge. Fortell derfor dette til selgeren, eller sjekk dette hos leverandøren. Monterer du to takvinduer inntil hverandre, så plassér dem i avstand slik at de passer med standard inndekning for to vinduer.
Det enkleste er også å kjøpe en innvendig isolasjonskrage i stedet for å lage dette selv. Det er et godt og praktisk alternativ, som er lett å montere.

Lag hull til vinduet

Før du går i gang med å skjære hull i taket, må du avklare med bygningmyndighetene hvilke regler som gjelder for fasadeendringer der du bor. Dette bør du gjøre i god tid på forhånd. Deretter er det bare å måle opp hvor vinduet skal være. Det bør plasseres mellom to sperrer, og der hvor hullet skal være, sager du over taksteinslektene. NB! Normalt vil det, og bør, det ikke se ut som på bildene her, fordi det bør være et undertak i konstruksjonen. Vær forsiktig med taksteinene fordi noen av dem skal brukes senere.

1. Mål opp til vinduet, og merk av på takstein-ene. Vær nøyaktig når du måler slik at du ikke fjerner mer av taklekter enn nødvendig. Sag over de lektene som må vekk. Når du gjør det nå, blir det enklere

NB! Bilde 1 viser en forenklet situasjon, vanligvis må du også gjennom et undertak.

2. Fjern forsiktig taksteinene der vinduet skal være. Noen av dem skal brukes igjen når vinduet skal tilpasses, så ikke ødelegg dem.
3. Avrund toppene av bølgene på tak-steinene først. Det er viktig, da du ellers får en skarp kant i inndekningen.

Isolasjon og dampsperre

Når du isolerer vinduet innenfra, skal du holde en avstand mellom vindusramma og sperrene eller utlektingene på minst 50 mm slik at det er plass til passende isolasjon. Tykkelsen på isolasjonen bør være 34 cm. Det skal ALLTID plasseres ei helt tett dampsperre på den innvendige (varme) siden av isolasjonen. Denne skal hindre at varm og fuktig luft siver ut gjennom isolasjonen og gir kondens, fuktskader og muggsopp. Dampsperra er vanlig dampsperre-plastfolie (min. 0,15 mm). Det skal være minimum 100 mm overlapping i klemte skjøter, evt. brukes spesiell dampsperreteip.

Dette har vi brukt:

Ferdige elementer fra Velux
* 1 Velux vindu, modell GGL/GGU
* 1 Velux isolasjonskrage, modell BDX 2000.
* Velux inndekning (utvendig «beslag»), modell EDW 2000.

Dessuten:
36 x 73 mm lekt til oppheng
6 x 80 cm skruer til utebruk.

Gjør klar ramme og vindu

Når lektene er saget av, og du har fjernet taksteinene, skal det lages ei ramme til vinduet. Ramma skal være cirka 40 til 60 mm større enn selve vinduet, og den nederste lekta i ramma skal være 50 cm lengre (25 cm på hver side) enn avstanden mellom sperrene slik at den sitter godt fast. Den øverste lekta i ramma skal bare være 20 cm bredere. Disse målene gjelder dersom taksteinene dine er av tegl. Målene kan være forskjellige ved andre taktyper. Vi har også valgt å kjøpe et ferdig isolasjonssett fra Velux til vinduet. Det er det enkleste alternativet, for da slipper du å tilpasse isolasjonen selv.

 

1. Legg den nederste lekta til ramma på plass mellom sperrene. Lekta skal være ca. 25 cm
lengre enn vinduet på hver side av sperrene. Det skal være 80 mm fra lekta til kanten av taksteinene. Avstanden fra den nederste til den øverste lekta er høyden på vindusramma
pluss 45 mm.

2. Montér isolasjonskragen, her BDX 2000 fra Velux, før den settes inn. Ramma klikkes sammen, men pass på at beslaget snur riktig vei, og at tappene sitter korrekt.

3. Skru først fast isolasjonskragen i de to lektene. Pass på at du legger kragen helt nøyaktig slik at du ikke må justere den igjen.

4. Trykk på den lille tappen i hengselet med en skrutrekker til den sier klikk og holder seg nede, for å få vinduet ut av ramma.

 

5. Ta vinduet ut av ramma når tappen sier klikk. Da er ramma mye lettere og enklere å håndtere mens du setter den opp og gjør det nye vinduet ferdig.

 

6. Skru beslagene fast i hjørnene på ramma slik at den kan settes fast oppå isolasjons-kragen. Beslagene passer nøyaktig ned i isolasjonskragen.

 

7. Skru fast vindusramma i lektene oppå isolasjonskragen. De passer nøyaktig sammen. Sett så vinduet tilbake i ramma, og kontrollér at det sitter rett. Ellers må du rette opp ramma. Ta ut igjen vinduet

Inndekning og takstein legges på

Når isolasjonskragen og vindusramma er montert, er det på tide å få lagt på inndekning. For å unngå vannskader er det viktig at du følger monteringsveiledningen helt nøyaktig, og får de enkelte delene montert korrekt. Til slutt skal noen av de gamle takstein-ene tilpasses og settes opp langs vindusramma. Det beste resultatet oppnår du ved å lage en avstand på ca. 30 til 60 mm mellom kanten på taksteinene og vinduet.

1 Begynn med å skru fast den nederste delen av inndekningen til vindusramma. Pass på at inndekningen blir helt tett.

2. Sideinndekningene legges løst opp når bunninndekningen er skrudd på. De holdes på plass av inndekningen på toppen.

3. Legg på den øverste delen av inndekningen slik at den overlapper sidene. Inndekningen spikres fast med de små spikerbeslagene.

4. Press den plisserte inndekning ned over taksteinene slik at den formes etter dem. Bank den ytterste framkanten av inndekningen ned over taksteinene med en gummi-hammer.

5. Skjær til en del av taksteinene som satt på taket på forhånd med en vinkelsliper slik at de passer rundt vinduet.

6. Skru fast taksteinene rundt vinduet. Bor et hull på 5 mm slik at steinen kan skrues fast når tappen på baksiden mangler. Bruk ei gummiskive slik at du unngår utettheter.

7. Isolér fra den innvendige siden mot sperra. Isolasjonskragen lukker ikke helt tett, men når de kileformede isolasjonsstripene dyttes på plass, er det godt isolert rundt hele vindusramma.

  Et nytt takvindu gjør ikke så mye av seg når vi ser det utenfra. Men innvendig er det stor forskjell.

Se bildene i større versjoner her

Leverandører av takvinduer:

Fjerdingstad Trevarefabrikk AS (Fakro vinduer)
Tlf. 32 25 16 00
www.fakro.no

Velux Norge AS,
Tlf. 22 51 06 00
www.velux.no