Husets førsteinntrykk: Ytterdør

En vakker og solid ytterdør forsterker førsteinntrykket av huset. Her viser vi hvordan du river ned den gamle og monterer den nye døren.

ytterdør
Inngangsdøren ble tidligere svært omsorgsfullt utformet. For å gi gjestene et inntrykk av at de var velkomne, slo døren som regel innover. I dag blir det ansett for mer praktisk at den slår utover, men husets ytterdør skal fortsatt være vakker. I tillegg stiller vi ytterligere krav til hjemmets ytterdør. Den skal være innbruddssikker, trekkfri og stabil uansett temperatur- og værforhold. Den skal også være motstandskraftig i forhold til mekanisk slitasje og solstråler, funksjonell for rullestolbrukere og enkel å låse. Så før du går til innkjøp, er det viktig å tenke etter hva som er viktig for deg og din familie. Slik river du en dør Når døren skal rives finnes det to hovedalternativer: Skal døren bevares for eventuelt å benyttes et annet sted, må man rive forsiktig. Men regner du med å kaste den, spiller det ingen rolle. Begynn uansett med å hekte døren av karmen. Forsiktig riving 1. Bryt løs foringene rundt døren med et brekkjern. Beskytt veggen og utforingen med tynne treklosser. 2. Er døren festet med spiker, stikk et metallsagblad i glippen mellom karm og vegg, og skjær dem av. Dersom døren er festet med karmskruer, fjern plastproppene som dekker skruehodene, og skru dem ut til karmen løsner. Brutal riving Denne metoden gjelder kun spikrede dørkarmer fordi de med karmskruer er lettere å demontere. 1.    Bend løs foringene som i ovennevnte eksempel 2.    Sag av sidekarmene midt på, da går det greit å bende dem løs. Slik monterer du ytterdør Når man skal montere en ytterdør, benyttes kiler som settes inn mellom karmen og veggen. Sørg for at åpningen i veggen er cirka 15 millimeter større enn karmen rundt det hele. Det er tilstrekkelig til at man kan føre inn kilene og senere tette og isolere rundt karmen. Karmen festes med spiker eller karmskruer. Karmskruen har den fordelen at det går lettere å justere karmen både ved montering og også senere dersom det skulle oppstå skjevheter. Spikrene skal være 125×40 millimeter (fem tommer), og karmskruen skal være minst 100 millimeter.
1. Sett karmen på plass og kil under så terskelen kommer i vater og du far en passe bred spalte. Kil fast karmens sider nedentil og oventil inntil du skal feste karmen i veggen. Vær spesielt nøye på hengselsiden så den er i vater og lodd alle veier.
2. Det er mest praktisk å feste hengselsiden først. Da kan du kontrollere at alt fungerer. Har ikke karmen hull for karmskruer, må de borres. Se til at det er hold i veggen for skruene. Begynn å feste nede og oppe. Fortsett deretter med ytterligere to festepunkter langs karmsiden. Kile inntil skruene/spikrene. Sørg for at karmen er helt rett og ikke bukter seg.
3. Gjør det samme på låssiden. Er døren bredere enn 1,2 meter, kile og fest også i terskelen og karmens toppdel. En garasjedørs toppdel skal festes på to steder.
4. Kontroller at døråpningen er like bred oppe som nede. Justere karmskruene ved behov. Har du brukt spiker er det vanskeligere å justere. Kontroller at diagonalene er like lange. Det kan gjøres med en tommestokk.
5. Heng på dørbladet, og kontroller om det henger bra. Den skal være lett å stenge, låse og åpne. Den skal heller ikke gli igjen eller åpne av seg selv. Gjør de nødvendige justeringene.
6. Kapp utstikkende trekiler jevnt med karmen, og tett glippen mellom karm og vegg med en spesiell drivremse. Pakk det ikke for hardt, da kan karmen bule. Monter utfôringer.