Utenvendig stoppekran? Har ikke peiling!

Mange huseiere vet ikke at de har en utendørs stoppekran. Det kan bli kostbart ved vannlekkasje.

Fra kommunal vannledning og inn i boligen går det en privat vannledning med en egen utendørs stoppekran.

– Hvor denne krana er, er nødvendig å vite hvis du trenger å stenge vanntilførselen til boligen, for eksempel ved en vannlekkasje, sier rørleggermester Ben Schreier i Varme & Bad.

Hvis det er vanskelig å få stengt stoppekranen inne, noe det kan være i eldre boliger, må man stenge stoppekranen ute.

– Vi rykker stadig ut på jobber der vi ikke får stengt innendørs stoppekran, og så viser det seg at boligeier ikke vet hvor utendørskrana er.

Da må rørlegger grave og søke etter stoppekrana. I verste fall må kommunen stenge vanntilførselen til hele gata.

– Det blir fort tidkrevende og kostbart. Og denne kostnaden må du som boligeier dekke selv, i tillegg til at det fører til forsinkelser og selvsagt frustrasjon for naboene.

Man kan trenge verktøy for å stenge stoppekrana. Foto: Hege Høpfner

Klare regler for utendørs stoppekran

Regelverket for utendørs stoppekran er klart, og slik er det formulert i Oslo kommune:

’’Alle eiendommer tilknyttet kommunal vannledning skal ha en utvendig stengeventil. Stengeventilen skal være tilgjengelig, manøvrerbar og av godkjent type. Plasseringen skal være så nær den kommunale ledningen som mulig, men innenfor eiendomsgrensen. Stengeventilens plassering skal være markert, for eksempel med skilt på husveggen.’’

– Stengeventilen skal altså være lett tilgjengelig og merket med skilt. Det er den ofte ikke, sier Ben Schreier.

Utvendig stoppekran skal være merket med skilt. Foto: Hege Høpfner

Som boligeier kan du ta kontakt med vannverket, for det finnes tegninger over hvor ventilene er plassert.

– Har du tenkt å kjøpe bolig, er dette en av tingene du bør sjekke. Det er ingen selvfølge at du får informasjon om utendørs stoppekran ved boligkjøp, sier rørleggermester Ben Schreier i Varme & bad.

Slik kan stoppekrana se ut. Foto: Hege Høpfner

Test kranen

If Skadeforsikring bekrefter at det er mange vanskeligheter knyttet til stoppekraner, både ute og inne.

– Om vinteren kan utendørs stoppekran være skjult av snø og vanskelig å finne. Derfor er det viktig at folk undersøker og tester innendørs stoppekran, så den ikke ”gror” fast og ikke lar seg stenge, sier fagsjef Arne Lycke i If.

If har gjort undersøkelser som viser at hele fire av fem aldri stenger hovedstoppekrana inne.

– Det er til og med en del som ikke vet hvor den er, og det er nok en viktig årsak til at kraner ikke lar seg stenge når det skjer en kritisk vannlekkasje.

Han sier at alle i boligen bør vite hvor innendørs stoppekran er, og at den skal være tydelig merket.

– Moderne stoppekraner med hendel er mye tryggere og enklere å stenge enn de gamle med spindel, sier Lycke.